YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Nevzat Erdağ Yazıları
Şirketlerde Gayrimenkul Alımında Vergi Durumu
Son günlerde gayrimenkul alım satımında yoğunlaşmalar olması sebebi ile bana gelen bu yönde sorularda artmaya başladı gayrimenkul alan firmalarda...

SMS ile İş Sözleşmesi Sonlandırılabilir mi?
Bilindiği gibi belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi işçi veya işverenin tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilmesine fesih denir. İşçi...

Okul Harcamaları Gider Yazılır mı?
Okulların açılmaya başlaması ile birlikte, ticaretle uğraşan okurlarımızın çocuklarının okul masraflarının da başlaması anlamına geliyor.Masraflar...

İmalatçı Kobi’lere Kosgeb’den Destek
Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı proje teklif çağrısı yayınlandı. İmalat sanayisinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi...

İmalatçı Kobi’lere Kosgeb’den Destek
Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı proje teklif çağrısı yayınlandı. İmalat sanayisinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi...

Tarıma dayalı yatırımlara kırsal kalkınma destekleri geldi!
1.1.2016-31.12.2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri...

Yabancılara Konut Veya İşyeri Satışında KDV İstisnası
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan kurumlara ve altı aydan fazla yurt...

E Ticaret Siteleri Dikkat!
11 Ağustos 2017 Tarihli, 30151 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve...

Artık Yıllık İzin Bölümler Halinde Kullanılabilir
Havaların ısınması, yaklaşan bayram tatili birçok çalışanda -yıllık izinle de birleştirip, memlekete gideyim veya bir tatil bölgesine gideyim-...

Vergi İdaresi İncelemeye Sevk Etmeden İzahat İsteyecek
15.07.2016 tarihli 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı KanunlardaDeğişiklik yapılmasına dair kanun ile  birçok...

İşsizlik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Hususlar
İşsizlik sigortası; 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu ile düzenlenmiştir.Tanımı: bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek,...

İşçi çalıştıran patronlar bunlara dikkat
Personeller İçin Özlük Dosyası Yapmak ZorundasınızSGK'lı çalıştırdığımız elemanlarımızın her birine özlük dosyası  hazırlanmalıdır....

Yurtdışında Yaşayanlarda Emeklilik
İnsanoğlu gerek ekonomik kaygılar gerekse de başka kaygılar nedeniyle ülkesinden başka bir ülkeye giderek çalışma hayatını sürdürebilmektedir....

Devlet Memurlarında Refakat Bakım İzni
Bakım İzninin Kaynağı Nedir?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6111 sayılı Kanun ile değişen 105 inci maddesinin son fıkrasında refakat...

Genç işsizliğin çözümü girişimci sayısını arttırmak
İşsizlik oranlarının yüksekliği Dünyada ve Türkiye’de ekonomi yönetimlerinin halen en büyük sorunlarının başındadır. Türkiye’de işsizlik...

Hafta Tatili Kalktı mı?
“Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı...

Bayramda Sigortalı Personeller Çalıştırılabilir mi?
Bildiğiniz gibi bayramlar çalışanlar için genel tatildir. Aynı şekilde yaklaşan Ramazan bayramı da çalışanlar için genel tatil günü...

Bayram tatili için çalışanlar neler soruyor?
Ramazan Bayramı için artık kısa bir süre kaldı. Birçok çalışan Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek sorusuna yanıt arıyor. 25...

Ara dinlenme eksik kullandırılan işçi haklı fesih yapabilir
İşverence çalışma şartlarının uygulanmaması sebebine dayalı olarak iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshedilip feshedilemeyeceği...

İş Güvenliği Uzmanı zorunluluğuna erteleme geliyor
1 Ocak 2013 tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Yasasının,  bazı maddelerinin uygulaması daha sonraki tarihlere ertelenmişti....

Vergi ve Bağlantı SGK Borçlarına Yeni Yapılandırma İmkânı Geldi
27 Mayıs 2017 Cumartesi gün ki 30078 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7020 sayılı “Bazı alacakların yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda...

Ülkemizin Yerli Markalarını Boykot Ederek Vebale Girme
Referandum sonrası, kaynağının nere olduğunu bilmediğim, fakat sosyal medyada “Referandum’da Evet diyen veya destek veren bu markaları boykot...

Kadın Memurlarımız İzin Haklarınızı Biliyor musunuz?
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil planlarına da birçok kişi başladı son zamanlarda bana sorulan sorulardan biri olan Devlet memurlarının...

Esnafa Yeni Kredi İmkanı Getirildi
05 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 22.3.2017 tarihli ve 2017/10084 sayılı Kararname’nin ekinde değişiklik...

İşten Atılanların Hakları Ve Zamanaşımı
Çalışanların haklı veya haksız olarak işten çıkarılması herkesin başına gelebilecek bir durum.  Çalışma hayatında bazı ...

Şirketlere Stajer Çalıştırma Zorunluluğu
09.12.2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun...

Yabancı Yatırımcı ve Bilim Adamına Turkuaz Kart Geldi
Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunun önerisiyle, başvurusu bakanlıkça uygun görülen yabancılara "Turkuaz Kart" verilmesine...

İhracatçılara Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport İmkânı Geldi
23 Mart 2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete ’de ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin 2017/9962 No.lu bakanlar...

İşsiz Kalana Devlet Destekleri
Anayasanın 2. Maddesinde sosyal devlet kavramı yer almaktadır. Çok kısa tanımıyla sosyal devlet; toplumdaki güçsüzleri güçlüler karşısında...

Artık zihnimizdeki prangalarından kurtulma zamanı
Kamuoyunda "ezan yasağı" olarak bilinen yasa tasarısını görüşen İsrail meclisindeki yasama komisyonu, pazar akşamı tasarıyı onaylayarak meclise...

İzne Çıkmayıp, Ücretini Alabilir miyim?
Son günlerde birçok kişi tarafından sorulan izne gitmeyip izin parasını işverenimden alabilir miyim sorusunu bu makalemin konusu olarak bu hafta...

Düzenli Ödeyene Vergi İndirimi, Esnafa Ahilik Sandığı Geldi
Vergi İndirimi, Ahilik Sandığı, çiftçinin banka borçlarına yapılandırma ve Birçok konu 6824 Sayılı yasa ile hayata geçti. Yasa 8 Mart 2017...

İki milyon istihdam için getirilen teşvikler
Tarih boyunca, ülkelere göre sosyal ve ekonomik boyutları farklı olmakla birlikte, işsizlik tüm toplumların en önemli sorunlarının başında...

İnşaat Sektörü Nereye Gidiyor?
Bu hafta sonu İstanbul’da birçok gayrimenkul danışmanı ile konuşma imkânım oldu. Bu vesileyle İstanbul Anadolu yakasında birçok bölgeyi gezdim. ...

Üretim Yapan Kobilere Birleşmede Vergi Muafiyeti
Devletimiz son dönemlerdeki girişimcilere yönelik birçok destek açıkladı işte bunlardan en sonuncusu üretim yapan Kobilerin birleşmesi halinde...

1 | 2 | 3 | 4 | 5