YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Nevzat Erdağ Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek
Bugün birçok şirket ortağı yanlış bir bakış açısı ile kurdukları şirkette diledikleri gibi para alışverişi yapabilecekleri düşüncesindedir....

Peşin Alınan İbraname Geçerli midir?
Son zamanlarda birçok çalışanımızdan aldığım maillerde işe girerken işverenin peşinen ibranamealdığı bunun geçerli olup olmadığı yönünde...

2018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu?
Elektronik Defter;  “Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu...

Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi?
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre, "Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on...

Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi
Geçtiğimiz günlerde gelen bir mail bu haftaki makalemizin konusunu oluşturduSosyal amaçlı web sitemde ve facebook sayfamda yayınlanan Google reklamlarından...

İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı
Cumhurbaşkanı’nın başlattığı istihdam teşvikinde devletdestekleri sayesinde 2017’de 1,5 milyon ilave istihdam yaratıldı. Geçtiniz günlerde...

Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi?
Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına istinaden kullanılacak olan refakat izninin parça parça kullandırılıp kullandırılmayacağı...

Defter beyan sistemi ne getiriyor?
486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. Tebliğe göre serbest meslek...

Çekte Zamanaşımı Var mıdır?
Türk Ticaret Kanunumuzun 814. Maddesine baktığımızda bu sorunun yanıtını görmekteyiz.Türk ticaret KanunumuzunZamanaşımı başlıklı 814. ...

E Haciz E işkence Olmamalı
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kamu kesiminde de E-devlet uygulamaları çerçevesinde vergi mükelleflerinin beyannamelerini elektronik...

İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk
Geçtiğimiz günlerde 11 Ekim 2017 de İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı,...

Nedir bu Sanal para veya kripto para?
Sanal para nedir? Bir mal veya hizmet karşılığında online ödeme yapmak için kullanılmaktadır. Dolayısıyla nakit paranın sanal biçimi olarak...

Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname
İş hayatımızda her çalışanı ilgilendiren bir husus olan ibraname konusunu bu makalemde ayrıntılı olarak Yargıtay kararları ışığında açıklayacağımİbranamenin(Aklama...

İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır?
Değişen teknoloji, Sanayi, bilim sonucu iş kazası veya meslek hastalığına dayanan davalar giderek artmakta. Buna bağlı getirilen yasal düzenlemelerle...

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir?
4857 sayılı İş Kanunumuzda iş koşulları tanımlanmış, 22’nci maddede Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi şu...

Kayıt dışının çözüm anahtarı Mali müşavirlerdir
Bu hafta sosyal medyada maliye bakanımızın 2018 muhtemel bütçe rakamları açıklaması üzerine 2017-2018 bütçelerini karşılaştıran aşağıdaki...

Şirketlerde Gayrimenkul Alımında Vergi Durumu
Son günlerde gayrimenkul alım satımında yoğunlaşmalar olması sebebi ile bana gelen bu yönde sorularda artmaya başladı gayrimenkul alan firmalarda...

SMS ile İş Sözleşmesi Sonlandırılabilir mi?
Bilindiği gibi belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi işçi veya işverenin tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilmesine fesih denir. İşçi...

Okul Harcamaları Gider Yazılır mı?
Okulların açılmaya başlaması ile birlikte, ticaretle uğraşan okurlarımızın çocuklarının okul masraflarının da başlaması anlamına geliyor.Masraflar...

İmalatçı Kobi’lere Kosgeb’den Destek
Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı proje teklif çağrısı yayınlandı. İmalat sanayisinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi...

İmalatçı Kobi’lere Kosgeb’den Destek
Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı proje teklif çağrısı yayınlandı. İmalat sanayisinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi...

Tarıma dayalı yatırımlara kırsal kalkınma destekleri geldi!
1.1.2016-31.12.2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri...

Yabancılara Konut Veya İşyeri Satışında KDV İstisnası
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan kurumlara ve altı aydan fazla yurt...

E Ticaret Siteleri Dikkat!
11 Ağustos 2017 Tarihli, 30151 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve...

Artık Yıllık İzin Bölümler Halinde Kullanılabilir
Havaların ısınması, yaklaşan bayram tatili birçok çalışanda -yıllık izinle de birleştirip, memlekete gideyim veya bir tatil bölgesine gideyim-...

Vergi İdaresi İncelemeye Sevk Etmeden İzahat İsteyecek
15.07.2016 tarihli 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı KanunlardaDeğişiklik yapılmasına dair kanun ile  birçok...

İşsizlik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Hususlar
İşsizlik sigortası; 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu ile düzenlenmiştir.Tanımı: bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek,...

İşçi çalıştıran patronlar bunlara dikkat
Personeller İçin Özlük Dosyası Yapmak ZorundasınızSGK'lı çalıştırdığımız elemanlarımızın her birine özlük dosyası  hazırlanmalıdır....

Yurtdışında Yaşayanlarda Emeklilik
İnsanoğlu gerek ekonomik kaygılar gerekse de başka kaygılar nedeniyle ülkesinden başka bir ülkeye giderek çalışma hayatını sürdürebilmektedir....

Devlet Memurlarında Refakat Bakım İzni
Bakım İzninin Kaynağı Nedir?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6111 sayılı Kanun ile değişen 105 inci maddesinin son fıkrasında refakat...

Genç işsizliğin çözümü girişimci sayısını arttırmak
İşsizlik oranlarının yüksekliği Dünyada ve Türkiye’de ekonomi yönetimlerinin halen en büyük sorunlarının başındadır. Türkiye’de işsizlik...

Hafta Tatili Kalktı mı?
“Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı...

Bayramda Sigortalı Personeller Çalıştırılabilir mi?
Bildiğiniz gibi bayramlar çalışanlar için genel tatildir. Aynı şekilde yaklaşan Ramazan bayramı da çalışanlar için genel tatil günü...

Bayram tatili için çalışanlar neler soruyor?
Ramazan Bayramı için artık kısa bir süre kaldı. Birçok çalışan Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek sorusuna yanıt arıyor. 25...

Ara dinlenme eksik kullandırılan işçi haklı fesih yapabilir
İşverence çalışma şartlarının uygulanmaması sebebine dayalı olarak iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshedilip feshedilemeyeceği...

1 | 2 | 3 | 4 | 5