YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sadık Yalsızuçanlar
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
‘Her işini hoş, kendini boş göreceksin’
08 Nisan 2014 08:27

Bu hafta bu köşeyi bir Melâmî azîzinin dervişine yazdığı bir mektuba bırakacağım. Şemsi Ergüneş’in bu mektubu, Dr. Mustafa Tatcı’nın hazırladığı ve H Yayınları’nca yayımlanan, Balkanlar’ın gözünün nuru olan Melâmî Pîri Muhammeid Nurû’l-Arâbî’Nil Niyazî Mısrî Divân’ının Şerhi’nde yer almaktadır.

Bu öğütlere bugünlerde çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum :

“Ey insanoğlu, sözlerimi can kulağıyla dinle.

Dinlediğin sözleri kulağına küpe, kalbine nücûm et.

Evladım, ihvânlık nebilerin ve velilerin yoludur.

Bu yolun sâlikleri, tamamen vakfullahtır.

Şu hâlde, Hak için, vücûdunu vakf edeceksin.

Yapacağın hizmet için kimseye minnet etmeyeceksin.

Her işini hoş, kendini boş göreceksin.

Kat’iyen yalan söylemeyeceksin. Elin ile koymadığın, mezûn olmadığın bir şeye el vurmayacaksın.

Vücûdun sıhhatte iken kimseye el açmayacaksın.

Kudretin yettiği bir işle meşgûl olacaksın. Helâlinden kazanıp yiyeceksin.

Gıybet etmeyeceksin.

İlim ve kemâl davasında bulunmayacaksın.

Bütün hayrı, şerri, kahrı, lutfu, Cenâb-ı Hak’tan bileceksin.

Hiç kimseyi hakîr kendini azizi görmeyeceksin.

Kendine vücûd verip müşrik olmayacaksın.

Din yolunda, müslümanlık uğrunda he zahmeti câna minnet ve nimet bileceksin.

Şerîat dairesinde insanlara muaveneti, mahlûkâta merhameti elden bırakmayacaksın.

Ahdinde ve va’dinde sâbit olacaksın.

Kini, kibiri, gazabı, hasedi, riyâyı, fesatlığı, ihtiyâr etmeyeceksin.

Kötü düşünceleri içinden atıp tefekkürât-ı âliyye sâhibi olmaya çalışacaksın.

Her gece yatağına girdiğin zaman o gün yaptığın işlerden nefsini hesaba çekeceksin.

Ey Hak yolcusu;

Kulaktan kulağa, erden ere olacağı nakl edelim.

Bu nasihatlerimle âmil olursan, kalbine doğacak olan vahdet nurları, vücûdunun her zerresini tenvîr edecek.

Basîretin açılacak.

Ledün ilmine vakıf, bâtın lezzetine nâil olacaksın.

Gaflet karanlığının perdeleri senden kalkar.

Aşk âlemine dâhil, sermedi saadete nâil olursun.

Bütün belâlar sana bal ve bu âlemler dikensiz gül, felekler aşiyanın olur.

İnsanlığın hakikatine erersin.

Fakat, sırrını hiç kimseye açmayacaksın.

Kerâmet satmayacaksın.

Hareketlerinde mahviyyet göstereceksin.

Medh ile zemmi bir telakki edeceksin.

Cümle sıfatları fiilleri Hakk’ın sıfatı, Hakk’ın fiili bilceksin.

Ey oğlum,

Tuttuğun el Hakk’ın eli. Bu söyleyen Hakk’ın dilidir, bu yazan el, Hakk’ın elidir.

Oğlum:

Allah ile ol, Allah ile işit, Allah ile gör, Allah ile söyle.

Allah’tan bir an gâfil olma.

İçin Hak ile dışın halk ile olsun.

Dışını fetvâya, içini takvaya bağla.

Böyle olursan Hak erenler yaverin olsun.

Maddî manevi rzkın gör.

Uğurun açık, pertevin efzûn, feyzi-i Hak hem-demin, sırr-ı Muhammed Ali, destgîrin, Seyyid Muhammed Nûr yardımcın olsun.

Hû Hû Hû

Ey insân oğlu:

Melamet mesleği, Hak yolu, ihvânlık, er işidir ver her ân kendi nefsin ile mücadelede bulunmalıdır.

Her hangi bir âdem, ömründe bir defa “Lâ ilâhe illallah Muhammed Rasûlullah” dese katiyyen cennete girecektir.

Fakat ihvanlık ağır bir iştir ve çilesi pek çoktur.

Yoluyla gelirsen, ihvan olmak için vücûd varlığından geçmek, benliği terk, etmek hâlis niyetle bir Pîre bende olmak, dünya ve ahirette Pîrine bendeliği ile iftihar etmek maldan, candan geçmek lazımdır.

Cenab-ı Hakk’ın lutfuna Resûl-i A’zam Efendimizin keremine, pîrimizin himmetine emanet eyledik. Bu ikrârların kabûlu için el-Fâtiha. Amin”

 

Şemsi Ergüneş

Yazarın Önceki Yazıları
Her yer Kerbela her dem Muharrem 12.10.2016“Sizin Çocuklar” Artık Başaramayacak 19.09.2016Allah ihmal etmez, mühlet verir 19.08.201615 Temmuz'un düşündürdükleri 02.08.2016"Ten Cehennemdir" 07.06.2016Medeniyetin kaynağı : Aşk ve İrfan 12.04.2016Modern edebiyat ve insani değerler 25.02.2016Suzan Anne de Göçtü 14.01.2016Üsküdar'dan dünyaya yeni bir yayın soluğu 02.11.2015İslam medeniyetinin kalbi: Doğu Türkistan 23.10.2015Üçüncü Dünya Savaşı 12.10.2015Terörün Meşrulaştırılması 27.09.2015Yeni Türkiye’nin gittikçe artan engelleri 27.08.2015Kısa Keseyim 03.08.2015Yunus Emre dizisi bağlamında televizyon - kutsal ilişkisi 10.07.2015Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.