YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sadık Yalsızuçanlar
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
‘Bayram benim neyime…’
05 Ekim 2014 15:37

‘Bayram benim neyime / kan damlar yüreğime’ diyor türkü…Türküler sözlere ezginin eşlik ettiği bir estetik form değil. Doğrudan bir anının, bir acının yansıması. Bu yüzden ‘bayramın kutsiyetini ihlal’ suçu da işleyebiliyor. Zira iki eliniz kanda da olsa kurbanı kesiniz, bizatihi Hakk’ın emrettiği bir hayvanı kurban ediniz, içinizdeki hayvani nefsi de bir mürşid-i kâmilin eşiğine yatırıp boğazlayınız, insani ruha yükseliniz…emredilmiştir. Kurban kurbiyet, yakınlık demektir ve nefsi kurban eden Hakk’ı bulur. Ver cânı, bul canânı, denilmiştir.

Boğazlanan hayvan da onu yiyen insan marifetiyle insanlık durumuna yücelir.

Son Fâtih sertürbedârı Ahmed Âmiş Efendi (ks), ‘yemeğe, seni insan mertebesine yükselteceğim’ diyerek başlayınız veya yiyiniz mealinde bir güzel kelam serdetmiştir.

Yüz-yüzelli yıldır Batılı sömürgecilerin kan ve gözyaşı akıttığı ‘İslam dünyası’, her duyarlı kalemin yazdığı üzre yine kan ve gözyaşıyla sulanan bir bayramı idrak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı, Prof. Dr. Mehmet Görmez’in Arafat niyazı ne kadar anlamlıydı :

"Vakfe duruştur. Sizin buradaki duruşunuz kadınıyla erkeğiyle ayrı ırkları, ayrı renkleriyle milyonlarca kardeşlerinizle ak kefenler içerisinde vakfeye duruşunuz dünyamızı ateşe veren, insanlığımızı kana bulayan, başımıza iki dünya savaşı çıkaran ırkçılığa, her türlü ayrımcılığa karşı bir duruştur vakfe. Sizi gören bütün insanlar ırk ayrımı yaptığına, insanları teninin rengine göre yüceltip aşağıladığına, cinsiyetine göre değerlendirdiğine utanacaklardır. Sizin bu duruşunuz vakfeniz Arafat'taki duruşunuz Resulü Ekrem'in hala Arafat meydanında yankılanan, 'Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır' sözünün tahakkukudur. Sizin buradaki duruşunuz zalime karşı mazlumun yanında bir duruştur. Sizin buradaki duruşunuz hakkın, hakikatin, adaletin, iyinin, doğrunun, sevginin, yetimin, miskinin, mazlumun, mağdurun yanında bir duruştur. Kardeşlerim Arafat bir diriliştir. Arafat dirilişimizdir. Arafat yeniden dirilişin, mahşerin provasıdır. Arafat'ta bugün ölmeden önce öldüğümüzü, dünyanın oyun ve eğlencesini terk edip, dirilişe doğru kutlu bir yola çıktığımızı fark ettik. Şimdi peşinde olduğumuz dirilişe doğru bundan bir adım daha atacağız. Buradaki varlığımız, buradaki varlığınız şeytan ve yoldaşlarını mutsuz edecektir. Buradaki duruşunuz şeytana ve kötülüklere karşıdır ve bundan böyle hep şeytana karşı duracaksınız"

Bu bayram, gün geçtikçe özgürleşen ‘İslam dünyası’ için manevi bir hamleye, bir uyanış ve sıçramaya vesile olur inşallah.

Çeyrek yüzyılını Yunus ve Mısrî’ye vermiş olan Dr. Mustafa Tatcı hocaya da bir selam gönderelim ve Mısrî Sultanın o güzelim dizeleriyle bayramınızın bayram olmasını dileyelim :

“Ey derde dermân isteyen yetmez mi derd dermân sana,

Ey râhat-ı cân isteyen kurbân olandır cân sana.

Yağma edersin varlığın gider gönlünden darlığın,

Mahveyle sen ağyarlığın yâr olisar mihman sana.

Sermâye bu yolda heman teslim olur buna inan,

Sıdk ile Allâh’a dayan etmezmi gör ihsân sana.

Tevhide tapşur özünü kimseye açma râzını,

Şeyh izine tut yüzünü Şeyhin yeter bürhân sana.

Eyün kişi yol alamaz maksûdunu hergiz bulamaz,

Bekle maârif kapusun yüz göstere irfân sana.

Dünyâ ile ukbâyı ko ûlâ ile uhrâyı ko,

Var ol kuru sevdâyı ko matlab yeter Sübhân sana.

Candan talep kıl yârini ver canı bul didârını

Yok eyle kendi vârını kim var ola cânan sana.

Çürüklerin hep sağ olur zehrin kamû bal yağ olur,

Dağlar yemişli bağ olur cümle cihân bostân sana

Güçtür katı Hakk’ın yolu dergâhı hem gâyet ulu,

Sıdk ile olmazsan kulu etmez yolu asân sana.

Kulluğa bel bağlar isen şâm u seher ağlar isen,

Sular gibi çağlar isen tiz bulunur ummân sana.

Bülbül oluben öte gör gül gibi açıl tütegör,

Aşk oduna can atagör gülzâr olur nirân sana.

Yüzün Niyâzi eyle hâk derd ile kıl bağrını çâk,

Kalbin sarâyın eyle pâk şâyet gele Sultân sana.”

Yazarın Önceki Yazıları
Her yer Kerbela her dem Muharrem 12.10.2016“Sizin Çocuklar” Artık Başaramayacak 19.09.2016Allah ihmal etmez, mühlet verir 19.08.201615 Temmuz'un düşündürdükleri 02.08.2016"Ten Cehennemdir" 07.06.2016Medeniyetin kaynağı : Aşk ve İrfan 12.04.2016Modern edebiyat ve insani değerler 25.02.2016Suzan Anne de Göçtü 14.01.2016Üsküdar'dan dünyaya yeni bir yayın soluğu 02.11.2015İslam medeniyetinin kalbi: Doğu Türkistan 23.10.2015Üçüncü Dünya Savaşı 12.10.2015Terörün Meşrulaştırılması 27.09.2015Yeni Türkiye’nin gittikçe artan engelleri 27.08.2015Kısa Keseyim 03.08.2015Yunus Emre dizisi bağlamında televizyon - kutsal ilişkisi 10.07.2015Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.