YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Yetiştirme yurdundan ayrılan gençleri çalıştır devlet desteği al
09 Mayıs 2016 09:05

Geçen haftalarda ülke gündeminin yoğunluğundan çok da fark edilmeyen bir kampanya vardı. Yetiştirme yurtlarında büyüyen gençler tarafından kurulan Hayat Sende Derneği, yurtlardan ayrılma yaşının herkes için 18’den 21’e çıkarılması için imza kampanyası başlattı.

Kampanya aslında hepimize bir mesaj vermeliydi; bu toplumda yaşayan herkes gibi, iş adamlarımızın da sosyal bir sorumluluğu olduğunu unutmaması gerekir. Yetiştirme yurtlarında büyüyen gençler bizim gençlerimiz ve devlet olarak da toplum olarak da bu gençlere sahip çıkma zorunluluğumuz bulunmaktadır. 

Yasalara göre, yurtlarda kalan çocukların koruma kararı genel olarak reşit olana kadar, yani 18 yaşına kadar devam ediyor. 18’ini geçen gençlerin liseye devamı halinde 20 yaşına kadar, üniversiteye gidenlerin 25 yaşına kadar, okumuyorsa meslek sahibi edilip, 20 yaşına kadar koruma kararları mahkemece uzatılabiliyor. Ancak yasalar her zaman hayata geçmiyor.

Eğitimlerine devam etmeyen gençlerin büyük çoğunluğu, 18 yaşını doldurduğunda himaye onayıyla koruması uzatılmazsa, korumadan ayrılmak durumunda kalıyor. Bu durum eğitim sisteminin dışında, hayata ve iş piyasası hakkında hiçbir bilgileri olmayan bu gençlerimizin uyumu zorlaştırmakta, bu gençlerin daha savunmasız kalmalarına sebep olabilmektedir. 

Her yıl kaç gencimizin yurtlardan çıkmak zorunda kalması ile ilgili maalesef bir istatistik yok. Ancak tahminlere göre her yıl ortalama 700 ila 1000 genç korumadan ayrılıyor

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’muzun Ek 1. Maddesi:  “Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar. Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla başvurmak zorundadırlar” demektedir, dolayısıyla bilinenin aksine, korumadan ayrılan gençlerin tümü kamuda istihdam edilmiyor.

Mevzuata göre; en az iki yıl koruma altında kalmak ve lise mezunu olmak kaydıyla KPSS aracılığıyla kamu kurumlarında işe yerleştirilebiliyor bu gençler. Bu süreç ortalama iki yıl sürebiliyor. Lise mezunu olmayan gençlerin kamuda iş hakları yok. Kamudan ayrılan gençlerin özel sektörde istihdam edilmeleri durumunda da SGK primleri mevzuata göre beş yıl boyunca devlet tarafından üstleniliyor.

Bu devlet desteğini biraz açmak istiyorum.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal Hizmet yurtlarından yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla ayrılan bu gençleri işe alan özel sektör işverenleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Prim oranları ve Devlet katkısı Madde 81de bahsedilen bu teşvikten yararlanabilirler.

Bu teşvik kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları halinde, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (asgari ücret üzerinden) hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanacak firmalar özellikle şu hususlara dikkat etmelidirler: Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşvikinden faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve Hazine’ce karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.

Teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin, sigortalının yukarıda belirttiğimiz koşulları taşıdığını içeren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yazısı ile sigortalının teşvik kapsamında olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

Asgari ücret alan bu kapsamdaki işçi için işverenler prim ödemeyeceklerdir. Asgari ücret üzerinde ücret alan sigortalı için ise ödenecek sigorta primi hesaplanırken 5 puanlık indirim de uygulanabilecektir.

Yetiştirme yurtlarından yaş dolayısı ile ayrılan veya okulunu bitirerek ayrılan gençlerimizi devlet kadar özel sektör firmalarımızın da öncelikli işe almaları çok önemli bir hassasiyet olacaktır.

Ben inanıyorum ki; birçok işverenimiz işe alma kotalarına artık yetiştirme yurtlarımızdan yaş dolayısı ile veya okullarını bitirerek ayrılmış gençlerimizi ekleyeceklerdir. Bu hususta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, bulundukları illerdeki Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlükleri’ne, Hayat Sende gibi sosyal derneklerle bağlantı kurarak, işe alacakları gençlerimize ulaşabilirler.

 

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.