YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Yetim Kız Çocuğuna Çeyiz Yardımı
20 Temmuz 2015 10:08

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dan yetim aylığı almakta olan kız çocuklarının evlenmeleri halinde hem aylıkları kesildiği için hem de evliliklerine destek olmak için kendilerine bilinen adıyla “Çeyiz Parası”, 5510 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince “evlenme yardımı” ödenmektedir. Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında yeniden düzenlenerek evlenme yardımıyla, eski Bağ-Kur yeni 4/b sigortalıların yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına da çeyiz parası verilmeye başlanmıştır. Sosyal Güvenlik Reformundan önce devlet memuru yetim çocuklarına 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu doğrultusunda çeyiz parası ödenir. Bu konu SGK ‘nın 2008-96 sayılı genelgesinde 8. maddede de yer almıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 37. Maddesinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 90. maddelerinde;

 “Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda olanlar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye göre yeniden belirlenir.’’ denilmektedir.

Nereye Müracaat Edilir?

Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişinin veya vekilinin çeyiz parası evlenme ödeneği talep dilekçesi ve başvuru formu ile;

–          4/a (SSK’lılar) ve 4/b (Bağ-Kurlular) kapsamındakiler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na,

–          4/c (Devlet Memurları) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na, Başvurmaları gerekmektedir.

Çeyiz Parası Almanın Şartı Nedir?

Çeyiz parasının şartı;  evlenme tarihinizde yetim maaşı  alıyor olmanızdır. Hak edipte yetim maaşı almayanlarda başvurabilir.  Sadece kız çocukları  yararlanır. Evlenme ödeneği alan vatandaşlar aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde tekrar hak sahibi olunca, iki yıllık sürenin sonuna kadar aylıkları bağlanmaz. Bu durumda olan vatandaşlar bu süre içinde Genel Sağlık Sigortalısı olarak görünürler. SSK Çeyiz Parası alan kişilerin gelir ve aylıkları çeyiz parası aldığı süre bitince tekrardan belirlenir

Ne Kadar Çeyiz Yardımı Alınabilir?

SSK ve Bağ kur için aldığınız yetim maaşının 24 katı. Emekli sandığı için ise 12 katıdır.

Çeyiz Parası Almada Süre Var mıdır?

Çeyiz parasında  zaman aşımı hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır.

Bağ kur, SSK, emekli sandığından yetim maaşı alan kız çocukları çeyiz yardımından yararlanabilir. SGK tarafından çıkarılan  2008/96 sayılı genelgede evlenme yardımı ile ilgili aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

Evlenme Ödeneği Alan Tekrar Boşanırsa Dul Maaşını Alabilir mi?

Evlilik yardımı alan kız çocuğunun gelir ve aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, gelir ve aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.

Aylığın kesildiği tarihten itibaren iki yıllık süre içinde boşanması veya dul kalması nedeniyle yeniden hak sahibi olması durumunda, 2 yıllık süre tamamlanıncaya kadar aylık ve gelir bağlanmaz. Ancak bu durumda olanlar genel sağlık sigortası kapsamında sayılırlar.

Evlilik Yardımı Alan Boşanıp Tekrar Evlendiğinde Yine Yardım Alır mı?

Evlilik yardımı bir defaya mahsus olarak verilmekte olup, istenilen evlilikte alınabilir. Yani ister ilk evlilikte, isterse ikinci evliliğinde kız çocukları çeyiz parasını alabilirler.

 

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.