YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Vergi mi kaçırmak? Avantajları mı kullanmak?
08 Aralık 2014 07:28

Ticaret yapan her tacir gelirlerini artırıp, giderlerini azaltarak daha fazla kar elde etmek ister. Bu bakış açısında, vergi zaman zaman tacirimizin gözünde, işletmenin karını azaltan bir maliyet olarak görülür. Üzerlerinde oluşan bu vergi yükünün büyüklüğüne göre de tepkiler geliştirirler. Bu tepkiler bazen suç oluştururken, bazen de suç oluşturmayacak nitelikte davranışlar olarak ortaya çıkabilir. Mükellefin vergi yüküne bağlı olarak gösterdiği bu tepkilerden iki tanesi;

- Vergi kaçakçılığı (Vergi kaçırma)

- Vergi avantajlarını kullanma şeklindedir.

Vergi kaçakçılığı, vergi baskısına karşı yasa dışı ve riskli bir tepkidir.  Çünkü yapılan denetimler sonucu mükellefin vergi kaçırdığı anlaşılırsa, duruma göre ceza verilir. Ödenmesi gereken vergiyi, yasada belirtilen davranışlarla yasaya aykırı bir surette hiç ödememek veya eksik ödemek vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilir. Vergi kaçırma suçtur ve çeşitli cezai yaptırımları vardır. Hatta türüne göre hapis cezası bile uygulanabilmektedir.

Evet, vergi yükü ağır olabilir ve iş adamları, vergi sorumluları vergi kaçırmayı işletmelerinin finansmanı için bir kaynak olarak görebilirler. Ancak, yukarıda da söylediğimiz gibi, bu yöntem artık hem çok riskli, hem de uygulanması işletmelerin hayatiyetine zarar verebilecek tehlikeli bir süreçtir.

Vergi kaçırmak yerine; tamamen yasal olan vergi avantajlarını veya doğru vergi planlaması yapmanın artık işletmeler ve devlet için en önemli yöntem olduğu düşüncesindeyim. İster şahıs olarak, isterse şirket olarak vergi mükellefi olanların devlete daha az vergi vermek için vergi kaçırma yerine, kanunların müsaade ettiği ve avantaj olacak unsurları kullanılması en doğal ve doğru yoldur.

Bu yöntem ulusal ve uluslararası yasaların, vergi anlaşmalarının izin verdiği çerçevede, bir plana bağlı olarak şekillendirildiği takdirde her iki taraf da kazançlı çıkacaktır Evet, vergi ödeyenlerin, vergiden kaçınma ve vergi avantajlarını kullanma hakları vardır. Ve bu hakları tamamen yasal ve risksiz bir yöntemdir.

Bunun için işletmeler ciddi bir vergi planlaması yapmak zorundadırlar. Burada da, kendini yetiştirmiş ve vergi mevzuatlarımıza hâkim, değişiklikleri takip eden bir meslek grubu karşımıza çıkarmaktadır; vergi planlamacısı.

Vergi planlamacısının işi, işletmelerin mali işlemlerini vergi sonrası gelirleri artıracak şekilde yeniden yapılandırılmaya yöneltmesidir. Vergi planlamacısının, işletmelerin üzerlerindeki vergi yükünü dikkate alarak, kurumsal bir vergi politikası üretip izlemesi, her yılın sonunda kazanç – vergi hesaplaması yerine, gelecek yılların faaliyetlerini ve üzerlerindeki vergi yükünü önceden hesaplayabilecekleri ciddi bir vergi planlamasına yönelmesi ve yasal vergi tasarrufu haklarını kullanması gayet doğaldır.

İyi Mali Müşavir az vergi ödeten değil, kanunlardaki tüm avantajları kullandıranıdır.

Türk vergi sisteminde tanınan haklardan ve kolaylıklardan, kimi zaman bilgi eksikliğinden, kimi zaman zamanında müdahale edilemediğinden, mükellefler tarafından  yararlanılmamaktadır.

Bu avantajlı durumlardan faydalanamayan vergi mükellefleri daha fazla vergi ödemek durumunda kalmakta, ya da kendi faaliyetlerine daha fazla kaynak aktarabilecekken, bundan bir getiri elde edememektedir.

Tüm vergi kanunlarımıza baktığımızda, indirim, istisna, muafiyet gibi bölümler olduğunu görürüz. Kanunlarımızı iyi bilir ve doğru okursak, bizlere bir sürü avantaj olacak unsuru sunduğunu görürüz.

Bu konu başlı başına bir kitap olabilecek kapasitedir. Nitekim “Türk Vergi Sistemi” adlı kitabımda bu konuyu çok derin işlememiş olmama rağmen, bu bölüm 300 sayfaya yakın ele alınmıştır. Ben, okuyucularımıza bunları çok uzun yazmayacağım. Sadece kanunlardaki avantajları kullanmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için aşağıda bazı örnekler vereceğim;

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 5. Maddesi istisnaları anlatmaktadır. Bakın burada kanun koyucu şirketlerimize nasıl bir avantaj sağlamıştır:

Kanunun 5. Maddesi  1/e bölümünde  gayrimenkul ve iştirak hissesi satışı ile alakalı  olarak “Anonim ve limited şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın, yüzde 75’i kurumlar vergisinden müstesnadır denmiş”

Bunu bilirseniz, karlı sattığınız şirketinize ait gayrimenkulün kazancının tamamını değil, sadece bir bölümünü vergiye tabi tutabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunumuz açısından da bir örnek verecek olursak; Vergi Usul Kanunumuz 328. Maddesinde  şunları görüyoruz: “amortismana tabi olan sabit kıymetlerin satısından elde edilen karı  üç yıl  vergi dışı bırakılarak yenileme fonuna alınabileceği hükme bağlanmıştır”.

 Özetle; satılan sabit kıymetin karı için üç yıl vergi ödemeyeceğiz, yenisini alırsak ta, zaten amortismanından düşüp, hiç vergi ödemeyeceğimizi belirten bir vergi avantajıdır. Sadece birkaç örnek verdiğim kanunlarımızdaki avantajlar o kadar farklı ve çok ki…

İşte bu yüzden vergi avantajlarının bilinmesi önemlidir. Bunun yanı sıra iyi bir vergi planlaması yapmak da kaçınılmaz olmaktadır.

Vergi mükellefi iş adamlarımızın danışmanlarını artık vergi planlaması konusunda sıkıştırmaları ve bu konuya önem vermeleri gerekmektedir. Eğer danışmanları bu hususta yeterli değil ise, o zaman onlara fayda sağlayacak kanunlardaki avantajları işletmelerinde kullanmalarını sağlayacak danışmanlardan destek almalıdırlar.

Son söz olarak şunu söylemek isterim; vergi avantajlarını kullanmak varken,  vergi kaçırma yüzünden  kanunlardaki o ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmak hem işletmeyi, hem de devleti zarara uğratmak basiretli iş adamının yapmaması gereken bir davranıştır.

Ve unutmayalım ki; kaçırılan her kuruş vergi çocuklarımızın geleceğinden çalındığı gibi, yarın size de kat kat fazlası olarak ceza olarak gelebilir.

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.