YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Toplantıda tehdit eden patronu gizli kaydetmek suç mudur?
27 Temmuz 2015 10:10

Çağımızın iş vebası mobbing;  gücü elinde bulunduran kişinin, ya da grubun diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır” diye tanımlanmaktadır. 

Mobbing kültür, cinsiyet ve hiyerarşi farkı gözetmeksizin tüm iş yerlerinde ortaya çıkabilir. İş hayatında ve çalışma ortamlarında herkes potansiyel bir mobbing adayıdır.

Dolayısıyla mobbinge maruz kalma riski herkes için geçerlidir. Hukukun genel kuralı gereği; her iddia eden iddiasını hukuk sistemimizin kabul ettiği delillerle ispatla yükümlüdür. Dolayısıyla işçi de mobbing’e giren eylem ve davranışlardan bir ya da bir kaçına maruz kaldığını iddia ediyorsa ve akabinde bundan doğan yasal haklarını istiyorsa, öncelikle maruz kaldığı eylem ve davranışı ispatlamalıdır. Durum böyle olunca, buna bir de TCK’nın 133/2 maddesinde; kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması başlığı altında suç olarak tanımlanması, mobbinge uğrayanların bunu ispatlamasını güçleştirmekte idi.

Hakkın varlığını ispat etmede kullanılan delilin hukuka aykırı olması durumunda, esas kural bu delilin yargı makamı tarafından kullanılmamasıdır. Ana kural bu olmakla birlikte, yargı içtihatları ve uluslararası kurallarla bu duruma bir takım istisnalar getirilmiştir.

Mobbing konusunda Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 28.04.2014 tarihli 2013/26087 Esas 2014/10205 no.lu kararında; “Eylemi başka türlü ispat etmesinin mümkün olmadığı bu savunmayı doğrulayan bilirkişi raporuna göre, sanığın başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken, toplantıda kendisine yönelik hakaret içerikli konuşmayı kayda almasını, sanığın eyleminin hukuka aykırı olduğunu kabul etmenin mümkün olmadığı” yani, “aleni olmayan toplantıda kendisine hakaret edenin konuşmasını telefonuna kaydetmek suç oluşturmaz” yönünde bir karar vermiştir.

Kararda dikkat çeken hususlara baktığımızda; en az üç veya daha fazla kişinin, başkalarının bilmeyeceği ve sınırlı bir dinleyici çevresi dışına çıkmayacağı yönünde haklı bir inanç ve iradeyle hareket ederek, herhangi bir aracı vasıta olarak kullanmadan, yüz yüze gerçekleştirdikleri, ancak özel bir çaba gösterilerek duyulabilecek, aleni olmayan, söze dayalı, sesli düşünce açıklamalarının, söyleşinin tarafı olan kişi veya kişilerce, ilgililerinin rızası olmaksızın, akustik olarak tekrar dinlenebilmesi imkanını sağlayan bir aletle kaydedilmesi, TCK’nın 133/2. Maddesinde, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması başlığı altında suç olarak tanımlanmıştır.

Ancak kişinin, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkânının olmadığı ani gelişen durumlarda;

Örneğin, kendisine karşı işlenmekte olan (cinsel saldırı, hakaret, tehdit, iftira veya şantaj gibi) bir suç söz konusu olduğunda, ya da kendisine veya aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırıyı önlemek için, kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engelleyip, yetkili makamlara sunarak güvence altına almak amacıyla, saldırıyı gerçekleştiren tarafın bilgisi ve rızası dışında, konuşma ve haberleşme içeriklerini veya özel hayata ilişkin ses ve görüntülerini dinleme, izleme ya da kaydetme eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek mümkün olmadığı gibi, esasen bu hallerde, kişinin hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket ettiğinden de söz edilemeyeceği…

Böylece bu karar bundan sonra mobbing’in ispatında emsal olacak önemli bir karardır.

Yazarın Önceki Yazıları
Kıdem tazminatı alma şartlarını biliyor musunuz? 17.10.2016Bu keşke son vergi yapılandırması olsa 10.10.2016Vatan Sevdalıları Göreve Talip Olmalı 03.10.2016Türkiye Ekonomisi Dizayn Edilmeye Çalışılıyor 26.09.2016Batı neden Türkiye’de kaos ve terörizme destek oluyor? 19.09.2016Önce ülkene sadakat sonra işinde liyakat 05.09.20163.Köprü ülkeye ne kazandıracak 29.08.2016Bu yapılandırma kaçmaz 22.08.2016İflastan çek yasasına birçok değişiklik yapıldı 10.08.2016Darbe girişimi sonrası ekonomimiz nasıl? 01.08.2016Vergi affı neler getiriyor? 25.07.2016Türkiye neden operasyonlara maruz kalıyor? 21.07.2016Vatana sahip çıkmak 18.07.2016İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorunlu oldu 11.07.2016İzin almadan bayram tatilinizi sakın uzatmayın 04.07.2016Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.