YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Terör Ülkemize Ne Kaybettiriyor?
21 Mart 2016 09:50

Terör, ülkelerin kalkınmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Gösterdiği ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla terörizm, uluslararası mali sistemin işleyişini zedelemekte ve ulusal ekonomiye ciddi hasarlar vermektedir. Terörün yatırımlar, turizm, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, tüketici davranışları, tüketim ve tasarruflar, menkul kıymet piyasaları, dış ticaret, tarım ve hayvancılık, devlet bütçesi ve milli gelir ve ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Tüm bunlardan daha önemlisi ise, kalkınma için gereken en önemli unsur güven ve barış ortamıdır. İnsanların kendilerini güvende hissetmedikleri bir ortamda, iktisadi faaliyetler istenen seviyede olmayacaktır.
Türkiye uzun bir süredir terör problemiyle meşgul olmaktadır. Bu problem ülkenin daha hızlı demokratik hayata geçmesini geciktirmiş, mali ve ekonomik hamlelere fırsat vermemiş,  bazı yatırımlar askıya alınmış veya girişimcileri caydırmış ve ülkenin güç kaybına yol açmıştır.

Terör kelimesinin zihinlerimizdeki ilk karşılığı “Korku” dur. Eski Türkçe’ deki karşılığı olan “tedhiş ’de, yine Arapça kökenli “dehşet” kelimesinden türetilen, şiddetli korku anlamına gelmektedir

Terörün tanımı Terörle Mücadele Kanunu’nda da geniş anlamda yapılmıştır. Buna göre;

“Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir" şeklinde tanımlanmıştır.

Terörizm ise; siyasal hedeflere ulaşmak için, toplumun demokratik ikna ve eylem yoluyla barışçı davranışına karşı, hukukun üstünlüğünü ve devlet otoritesini tanımayan, güçsüzlüklerini gizlemek için demokratik otoriteleri kitlelerden kopararak, halka karşı şiddet kullanmaya yöneltmeyi amaçlayan ve uluslararası destek gören örgütlerin tahrip eylemleridir. Bu örgütler, siyasi hedeflere ulaşmak için masum insanları bile hedef alabilen ve hiçbir savaş kuralı tanımayan, geleneksel politik suçlardan farklı, metodik, örgütlü, sistematik öldürme, kaçırma, korkutma amacındadır.

Son 35 yıl içerisinde dünyada 20.000’den fazla terör eylemi olmuş, bu eylemlerde toplam olarak 90.000’den fazla ölüm ve yaralanma olmuştur. Terör amaç değiştirmese de, yıllar içerisinde teknolojik gelişimin de katkısıyla teröristler daha karmaşık ve şiddetli taktikler kullanmaya başlamıştır.

Günümüzde terörizm bu kadar yoğun bir şekilde gündemi işgal ederken, bu soruna karşı kayıtsız kalmak mümkün değildir. Burada dikkat çeken en önemli noktalar; tüm dünyayı derinden etkileyen terörizm faaliyetlerine karşı bazı ülkeler tarafından farklı yaklaşımlar sergilenmesi, çıkarılan yasalarda teröre karşı takınılan farklı tutumlardır. Bugün teröre müsamahakâr yaklaşan ülkeler, yarın kendileri de bu sorunla karşı karşıya kalabileceklerini unutmaktadırlar, sanırım.

Terörizmle mücadele; silahlı, siyasi ve psikolojik hareket kapsamında yapılır. Bu mücadele yürütülürken terör ve terörizmi besleyen ortamın yok edilmesi ekonomik ve siyasi tedbirlerle olabilir.

Terörün temel özelliklerinden birisi, olağandışı olmasıdır ve olağandışı olayların riskini öngörmek çok zordur. Bu durum, ekonomik modeller için kavramsal sorunlar doğurur. Bu nedenle, terörün ekonomik sonuçlarını net olarak ortaya koymak kolay değildir. Buna rağmen, terörün diğer etkilerinin yanı sıra ekonomik etkilerini anlamak önemlidir. Zira başarılı bir terörle mücadele politikasının ön şartı; terörün niteliğini, yapısını ve etkilerini doğru anlamaktan geçer.

Terörün son yıllarda, askeri hedeflerden sivil hedeflere doğru yönelmeye başlamasının sebebi ise, masum insanların kitlesel imhasını hedefleyen ve bu sayede isimlerini duyurmak isteyen radikal terör örgütlerinin oranındaki artışa bağlanmaktadır.

Terörün ilk ve doğrudan etkisi, insan hayatı da dâhil olmak üzere, verilen maddi kayıplardır.

Dünyada yaşanan terör olaylarının birçok nedeni olmakla birlikte, özellikle Türkiye’deki terör faaliyetleri, bulunduğu coğrafya ile yakından ilgilidir. Ülkemiz; Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu üçgeninin içinde jeopolitik, stratejik ve jeoekonomik önemiyle göz ardı edilemez bir ülkedir. Coğrafi açıdan dünyada ve bölgede oluşabilecek her türlü güç yapısına göre büyük değerler taşımaktadır. Bu değerler, kendisini sürekli olarak iç ve dış tehditlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Türkiye, 30 yıldan bu yana, terörün her türlüsü ile mücadele etmektedir. Terör sorunu Türkiye’nin gücünü ve kaynaklarını başka hedeflere yönlendirmesini engellemiş, siyasal istikrarı üzerinde bir tehdit oluşturmuştur.

Türkiye, terör sorununu en uzun yaşayan ülkelerin başında gelmektedir. Bu süre zarfında harcanan emek, sermaye ve enerjinin ülke kalkınmasına yönelik kullanılması durumunda, bugün çok farklı bir Türkiye olabileceği bir gerçektir. Terörün kanlı eylemleriyle yapmaya çalıştığı; halkta bezginlik, karamsarlık doğurmak, ortak gelecek duygusuna darbe vurmaktır. Uzun tarih içinde her türlü sorunu ortak dayanışma, kararlılık, cesaretle aşan, kaderini kendi azim ve iradesiyle yazan milletimizin terör karşısında da aynı kararlılıkla davranarak, terörün amacını boşa çıkarttığını görmek, son günlerde teröre kurban verdiğimiz insanlarımızın derin acısı karşısında, en önemli teselli kaynağımızdır.

Ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamına, demokrasimize yönelik saldırıların amacına ulaşmasına asla müsaade etmemeliyiz.

Güzel ülkemizin üç tarafı denizlerle, dört tarafı da, hem içerden hem dışardan hainlerle doluyken, duyarlı vatanperver her Türk vatandaşı şunu bilmelidir: “Terörün dili, dini, rengi, ırkı ve hiçbir mazereti yoktur ve tüm bu terörist saldırıların hedefi ülkemiz olup, 78 milyonun kardeşliğinin bozulması, ülkenin müreffeh seviyesinin ilerlememesidir”. İşte bu yüzden bu terör girişimlerinin almak istediği sonucu almasına, korku imparatorluğu kurmasına imkân vermemek gerekir.

Milletçe teröre karşı ortak tavır almak ve sağduyumuzu korumak hepimizin vazifesidir.

Terör nereden gelirse gelsin lanetliyoruz! Dökülen şehitlerimizin ve masum vatandaşlarımızın kanı terör örgütleri ve menfaatçi işbirlikçilerinin içinde boğulacağı kan olacaktır! 

Bize vatandaş olarak düşen görev; hain terör örgütlerine karşı birliğimizi koruyarak, dik duruşumuzu sergilemeye devam etmektir.

Karmaşık ve sorunlu bir coğrafyanın parçası olan ülkemizde, barışın ve huzurun korunması bakımından herkese ve her kuruma sorumluluk düştüğünü bilmeliyiz.

Olaylar karşısında soğukkanlı tavrımızı, dikkatli dil ve üslubumuzu, dirayetimizi göstermeliyiz.

Tüm bunların yanında, özveri ve vatan aşkıyla görev yapan güvenlik güçlerimize her hususta destek vermenin hepimizin görevi olduğunu da unutmamamız gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milleti ile hiçbir terör örgütü önünde boyun eğmeyecektir. Kurtuluş savaşında, Çanakkale’de olduğu gibi, milli ruhla terör örgütleri ve işbirlikçilerine gereken cevabı verecektir. Bu ülkenin hiç bir ferdinin gereken fedakârlıktan kaçınmayacağının bilinmesi, hepimizin göstermesi gereken tavırdır.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dilerim.

Yazarın Önceki Yazıları
Tarıma dayalı yatırımlara kırsal kalkınma destekleri geldi! 18.09.2017Yabancılara Konut Veya İşyeri Satışında KDV İstisnası 11.09.2017E Ticaret Siteleri Dikkat! 05.09.2017Artık Yıllık İzin Bölümler Halinde Kullanılabilir 21.08.2017Vergi İdaresi İncelemeye Sevk Etmeden İzahat İsteyecek 14.08.2017İşsizlik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Hususlar 07.08.2017İşçi çalıştıran patronlar bunlara dikkat 31.07.2017Yurtdışında Yaşayanlarda Emeklilik 24.07.2017Devlet Memurlarında Refakat Bakım İzni 17.07.2017Genç işsizliğin çözümü girişimci sayısını arttırmak 10.07.2017Hafta Tatili Kalktı mı? 03.07.2017Bayramda Sigortalı Personeller Çalıştırılabilir mi? 24.06.2017Bayram tatili için çalışanlar neler soruyor? 19.06.2017Ara dinlenme eksik kullandırılan işçi haklı fesih yapabilir 12.06.2017İş Güvenliği Uzmanı zorunluluğuna erteleme geliyor 05.06.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.