YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Şirketlerde çalışan çocukları için açılan kreş vergiye tabi midir?
10 Ağustos 2015 09:14

 

Ülkemizde belirli şartları taşıyan işletmelerde zorunlu, onun dışındaki işletmelerde işveren inisiyatifinde olan, çalışanların çocukları için kreş yükümlülüğü bulunmaktadır.

Uygulamaya baktığımızda; işverenlerce işyerlerinde çalışan işçi çocukları için kreş imkânı iki şekilde yerine getirilmektedir:

  1. Şirketlerin kendi imkânları ile çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurt veya kreş kurarak,
  2. Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan yurtlarla anlaşma yaparak, işyerinde çalışan kadın işçilerin çocuklarını buraya yönlendirerek.

Bu iki durumda da vergisel açıdan farklı uygulamalar mevcuttur. Bu yazımda bu farklı vergisel uygulamaları kısaca anlatacağım.

1-Şirketlerin kendi imkânları ile çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurt kreş kurmaları durumunda;

İşverenlerin kreş giderleri adı altında yaptığı bütün harcamaları gider olarak dikkate alabilmeleri mümkündür. Nitekim Gelir Vergisi Kanunumuzun 40. Maddesinde; "Ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderler“ belirtilmektedir. Yine aynı maddenin 40,1 bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin gider yazılabileceği belirtilmiştir.

Yönetmelikten doğan yasal zorunluluktan dolayı, kreş için yapılan giderler bu madde kapsamına girmektedir.

Fakat uygulamada şirketlerin yurt, kreş için yaptığı giderlerin bir kısmını, bu hizmetten yararlandırılan kadın işçilerin maaşından kestiğini görmekteyiz.

Bu durumda işverenlerin bu kesintileri gelir olarak beyan etme zorunluluğu doğmaktadır.

Gelir beyanı söz konusu olduğu için, alınan bu bedeller için Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 1/1 maddesi uyarınca fatura kesmesi ve % 8 KDV hesaplamaları da zorunludur.

2- Dışarıdan yurtlarla anlaşma yaparak hizmet alınması halinde;

Alınan bu harcama bedelleri, şirketler için Gelir Vergisi Kanunumuzun 40/1. maddesi hükmü çerçevesinde kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunduğundan, gider olarak kabul edilir.

Fakat dışarıdan alınan bu hizmet giderlerinin bir kısmını şirketin ödemesi halinde, yapılan bu ödeme vergisel açıdan Gelir Vergisi Kanunumuzca işçilere sağlanan bir menfaat olarak görülmektedir. İşçiye sağlanan menfaatlerin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunumuzda farklı maddelerde açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunumuzun 61. maddesinde;

"Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” tanımlaması yapılırken,

Gelir Vergisi Kanunumuzun 94. Maddesinde, kimlerin tevkifat yapmaya mecbur oldukları sayılmış olup, aynı maddenin 1. bendinde ise;

"Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. madde de yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104. maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı" hükme bağlanmıştır.
 
Bu hükümlere göre; şirketlerce çocukları olan kadın personel adına anlaşmalı kreşlere veya çocuk bakım yurtlarına yapılacak ödemelerin, hizmet erbabına sağlanan bir menfaat olarak kabul edilerek ve bu giderlerin ücret olarak ücret bordrosu düzenlemek suretiyle Gelir Vergisi Kanunu''nun 94/1. maddesi gereğince tevkifata tabi tutularak, vergilendirilmesi gerekmektedir.

Yazarın Önceki Yazıları
Kıdem tazminatı alma şartlarını biliyor musunuz? 17.10.2016Bu keşke son vergi yapılandırması olsa 10.10.2016Vatan Sevdalıları Göreve Talip Olmalı 03.10.2016Türkiye Ekonomisi Dizayn Edilmeye Çalışılıyor 26.09.2016Batı neden Türkiye’de kaos ve terörizme destek oluyor? 19.09.2016Önce ülkene sadakat sonra işinde liyakat 05.09.20163.Köprü ülkeye ne kazandıracak 29.08.2016Bu yapılandırma kaçmaz 22.08.2016İflastan çek yasasına birçok değişiklik yapıldı 10.08.2016Darbe girişimi sonrası ekonomimiz nasıl? 01.08.2016Vergi affı neler getiriyor? 25.07.2016Türkiye neden operasyonlara maruz kalıyor? 21.07.2016Vatana sahip çıkmak 18.07.2016İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorunlu oldu 11.07.2016İzin almadan bayram tatilinizi sakın uzatmayın 04.07.2016Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.