YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Şirket Ortaklarına Huzur Hakkı Olarak Maaş Ödenebilir Mi?
26 Ocak 2015 07:14

Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunlar açısından belirli sorumluluk ve yükümlülük bulunmaktadır. Bu kişilerin aldıkları bu sorumluluk ve yükümlülüklerden dolayı karşı karşıya kaldıkları riskleri azaltmak amacı ile ödenen maddi karşılık, huzur hakkı olarak tanımlanmaktadır.

Huzur hakkı ödemeleri yapısı itibariyle ticaret hukuku, vergi hukuku ve sosyal güvenlik hukuku açısından düzenlemelere sahip olduğu için çok yönlü incelenmesi gereken bir husustur. Bu kapsamda kanunlarımız açısından bu hususlara özet olarak bakacak olursak;

Huzur  Hakkının Türk Ticaret Kanunumuzun Açısından değerlendirilmesi

 Huzur hakkı 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunumuzun 394. Maddesinde;

“Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir” şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak, huzur hakkı olarak belirlenen bedellerin ödenmesinde şirketin mali yapısı ile doğru orantılı olmasına dikkat edilmelidir. Şirketin mali yapısına uymayan huzur hakları ile ilgili şirket ortaklarına borç para verildiği iddiası ile karşı karşıya kalınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yeni Türk Ticaret Kanunumuza göre, huzur hakkı ödemelerinin yapılabilmesi için huzur hakkı ödenmesi ve tutarlarının esas sözleşmeye yazılması, ya da genel kurul kararı alınması gereklidir.

Huzur  Hakkının Vergi Kanunlarımız Açısından Değerlendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunumuz açısından Huzur Hakkı

Gelir Vergisi Kanunumuzun 61 maddesinde;  “Ücret, işverene tâbi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tarif edilmiştir”. Ayrıca, çeşitli ödemelerin ve bu meyanda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen ve sağlanan para, ayın ve menfaatlerin ücret sayılacağı açıklanmıştır.

Huzur hakkı olarak yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanunumuzda ücret olarak kabul edildiğinden, bu ödemelerden Gelir Vergisi Kanunumuzun 94/1 maddesine göre  stopaj kesintisi yapılması gerekmektedir. 

Aynı mantıktan yola çıkılarak huzur hakkının, ücret sınıfında değerlendirilmesi nedeniyle, yapılan ödemeler 265 seri no.lu  Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin uygulama başlıklı 3. bölümüne istinaden asgari geçim indirimine de tabi tutulmalıdır.

Kurumlar Vergisi Kanunumuz açısından Huzur Hakkı

Yapılan huzur hakkı ödemeleri kurum kazancıdan indirim konusu yapılabilmekte olup, yapılan bu ödemler şirketin mali yapısına uygun ve makul olmalıdır. Bu ölçütlere uymayan huzur hakkı ödemeleri, kurum kazancıdan indirim konusu yapılsa bile, vergi incelemelerinde kabul edilmemekte, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 13.maddesine istinaden örtülü kazanç sayılmakta ve vergisel açıdan cezai müeyyide uygulanmaktadır.

Vergi Usul Kanunumuz açısından Huzur Hakkı

Yapılan huzur hakkı ödemeleri için Vergi Usul Kanununun 238. Maddesine istinaden, işverenler her ay ödedikleri ücretler için (ücret bordrosu) tutmaya mecburdur.

Sosyal Güvenlik  Kanunumuz Açısından Huzur Hakkı

Huzur hakkı ödemesi yapılan kişilerin şirketteki konumu ve şirketin türüne göre prime tabi olup olmadığı tespit edilmektedir.

  • Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunumuzun 4–1/a maddesi kapsamında, yani iş akdine bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulması gerekir.
  • Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunumuzun 4–1/b maddesi kapsamında, yani Bağ-Kur’lu ise, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.
  • Limited şirketler içinde Bağ-Kur’ lu olan müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır
  • Limited şirketler içinde iş akdine bağlı olarak çalışan müdür sıfatına sahip kişilere yapılan huzur hakkı ödemelerinin sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.

Sonuç itibariyle; şirket ortak ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemeleri yapılabilir. Fakat bu ödemeleri yaparken, yukarıda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunlarımız açısından kısaca bahsettiğim hususlara dikkat edilerek, teamül’e uygun davranılmalıdır. Bu yapılmaz ise;  yapılan yanlışlar nedeni ile üç kanun mevzuatında yer alan cezai işlemlerle karşı karşıya kalınacağı göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 

Yazarın Önceki Yazıları
Kıdem tazminatı alma şartlarını biliyor musunuz? 17.10.2016Bu keşke son vergi yapılandırması olsa 10.10.2016Vatan Sevdalıları Göreve Talip Olmalı 03.10.2016Türkiye Ekonomisi Dizayn Edilmeye Çalışılıyor 26.09.2016Batı neden Türkiye’de kaos ve terörizme destek oluyor? 19.09.2016Önce ülkene sadakat sonra işinde liyakat 05.09.20163.Köprü ülkeye ne kazandıracak 29.08.2016Bu yapılandırma kaçmaz 22.08.2016İflastan çek yasasına birçok değişiklik yapıldı 10.08.2016Darbe girişimi sonrası ekonomimiz nasıl? 01.08.2016Vergi affı neler getiriyor? 25.07.2016Türkiye neden operasyonlara maruz kalıyor? 21.07.2016Vatana sahip çıkmak 18.07.2016İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorunlu oldu 11.07.2016İzin almadan bayram tatilinizi sakın uzatmayın 04.07.2016Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.