YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Sat Kirala Sistemiyle Şirketlere Vergi Avantajlı Bir Finans Kaynağı
29 Aralık 2014 08:00

Bildiğiniz gibi, 12.07.2013 tarihinde yayınlanan 6495 sayılı bir kanun ile 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”nda değişiklik yapılarak, bu şirketlere sat kirala diye konuştuğumuz ( İşletmelerin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin, finansal kiralama şirketlerine satıldıktan sonra tekrar geri kiralanması işlemi) bir yöntem getirildi. Bu yöntemde Finansal kiralama şirketine satışı gerçekleştirilen iktisadi kıymetler, kiralama süresi sonunda tekrar kiracıya devredilmektedir. İşletmelerin aktifinde bulunan iktisadi kıymetler (gayrimenkul, iş makinesi, makine ve teçhizat) bu kapsamda satışı gerçekleştirilebilecektir. Finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp, geriye kiralanan taşınmazların mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu, girişimciye işletmesine kayıtlı bina, makineyi elinden çıkarmadan finans bulma imkânı getirdi.

Bununla beraber, bahsettiğim 6495 sayılı  bu kanun  ile işletmelerin aktifinde yer alan iktisadi kıymetlerin finansal kiralama şirketlerine satılıp, geri kiralanması ile Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Tapu harcı yönünden büyük avantajlar sağlanmaktadır. 

KDV Kanunumuz Açısından Sağlanan Avantajlar

Sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla, diğer istisnalar başlıklı 17. maddesinde; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp, geriye kiralanan taşınmazlara istisna getirildi. Bu düzenleme ile Finansal Kiralama şirketlerine “sat ve geri kirala” kapsamında yapılacak teslimler KDV’den istisna tutulmuştur.

Kurumlar Vergisi Kanunumuz Açısından Sağlanan Avantajlar

Kurumlar vergisi kanununun istisnalar başlıklı 5.  maddesine bir ekleme yapılarak; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satış kurumlar vergisinden istisna edildi. Bu düzenleme ile Finansal Kiralama şirketlerine “sat ve geri kirala” kapsamında yapılacak teslimlerden doğacak kazançların tamamı, 2 yıl aktifte bulunma şartı olmaksızın kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Diğer taraftan, kurumlar vergisi yasasında istisna kazançlara ilişkin giderlerin kurum kazancından indirilemeyeceğine ilişkin bir düzenleme yer alıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, gayrimenkulün finansal kiralama şirketine devri dolayısıyla sağlanan kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olduğundan, gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlara alınan katma değer vergilerinin  kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ilave edilmesi gerekir.

Damga Vergisi ve Harç İstisnası Açısından Sağlanan Avantajlar

6361 sayılı Kanunun 37′nci maddesine göre, finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır. Buna göre, finansal kiralama sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen satıp geri kiralama işlemleri dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar da damga vergisinden ve harçtan istisna olacaktır.

Tapu Harcı İstisnası Açısından Sağlanan Avantajlar

6361 sayılı Kanunun 37′nci maddesine göre, satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır. Diğer bir ifadeyle, geri kiralama yöntemiyle gerçekleştirilen finansal kiralama sözleşmesinin sonunda, gayrimenkulün finansal kiralama şirketi tarafından kiracıya geri satılması sırasında tapu harcı ödenmeyecektir.

Sat ve Geri Kirala” işleminin satışa konu olan iktisadi kıymetin türüne göre işletmelere sağladığı birçok avantaj vardır. Bunları sıralamak gerekirse:

 1. Bütün İktisadi Kıymetler İçin;
  • İşletme sermayesinde ek finansman imkânı,
  • Kısa vadeli banka borçları ve diğer borçların orta ve uzun vadeye yayılmasını ve
  • Finansal rasyolarda iyileşme oluşmasını sağlar.
 2. Taşınmaz Kapsamındaki İktisadi Kıymetler İçin;
 • İşletme sermayesinde ek finansman imkânı,
 • KDV İstisnası,
 • Kurumlar Vergisi İstisnası,
 • Tapu Harcı İstisnası,
 • Damga Vergisi istisnası ve
 • Finansal rasyolarda iyileşme sağlar.

 

Görüleceği üzere, “Sat ve Geri Kirala” işleminin özünde şirkete yüksek miktarda nakit girişi sağlamak yatmaktadır. Tabii finansal kiralama şirketi bu işlemden kâr elde etmek isteyecektir. Bu nedenle faiz oranını buna göre belirleyecektir. İşte, bu noktada şirketlerin elde ettiği nakdi, faaliyetlerinde ve yatırımlarında verimli bir şekilde kullanması önem arz edecektir. Çünkü “sat ve geri kirala” işlemenin firmaya bir faiz maliyeti olacaktır. Şirketin elde ettiği nakit ile gerçekleştireceği finansal yapılandırma ile faaliyetleri ve yatırımları sonucunda yaratacağı kârlılık artışının ödenecek faizden yüksek olması halinde, şirket bu finansal operasyondan başarı ile çıkmış sayılacaktır.

Yazarın Önceki Yazıları
Tarıma dayalı yatırımlara kırsal kalkınma destekleri geldi! 18.09.2017Yabancılara Konut Veya İşyeri Satışında KDV İstisnası 11.09.2017E Ticaret Siteleri Dikkat! 05.09.2017Artık Yıllık İzin Bölümler Halinde Kullanılabilir 21.08.2017Vergi İdaresi İncelemeye Sevk Etmeden İzahat İsteyecek 14.08.2017İşsizlik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Hususlar 07.08.2017İşçi çalıştıran patronlar bunlara dikkat 31.07.2017Yurtdışında Yaşayanlarda Emeklilik 24.07.2017Devlet Memurlarında Refakat Bakım İzni 17.07.2017Genç işsizliğin çözümü girişimci sayısını arttırmak 10.07.2017Hafta Tatili Kalktı mı? 03.07.2017Bayramda Sigortalı Personeller Çalıştırılabilir mi? 24.06.2017Bayram tatili için çalışanlar neler soruyor? 19.06.2017Ara dinlenme eksik kullandırılan işçi haklı fesih yapabilir 12.06.2017İş Güvenliği Uzmanı zorunluluğuna erteleme geliyor 05.06.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.