YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Reklam Mesajlarına Son Veren Yasa Uygulamada
04 Mayıs 2015 08:43

Türkiye'de elektronik ticaretin önemli bir konu haline gelmesi ile birlikte, cep telefonlarımıza ve mail adreslerimize zaman mevhumu olmadan gelen  tanıtıcı reklam mesajlarından sanırım sorunu olmayan kimse yoktur.

Niye Cep Telefonumuza Mesaj Geliyordu?

Türkiye’de, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 05.11.2008 yılında yürürlüğe girene dek, izinli pazarlama ve spam konusunda hukuki boşluk vardı ve spam gönderimiyle ilgili doğrudan hüküm içeren herhangi bir kanun bulunmamaktaydı. Elektronik Haberleşme Kanunu ise, sadece konusu elektronik haberleşme olan abonelik sözleşmelerinde uygulanmak üzere spam’e ilişkin hükümler içermekte ve redde dayalı sistemi kabul etmektedir. Buna göre, abonelerle önceden izin almaksızın pazarlama, propaganda veya cinsel içerikli haberleşme yapılabilecek, ancak abonenin bunu reddetmesi halinde ise gönderimlere son verileceği hükmü bulunmaktaydı.

Cep Telefonuma Mesaj Almaya Devam Edecek miyim?

Bu hususta düzenlemeler yapan 6563 sayılı "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" 23.10.2014 tarihinde TBMM’nde kabul edilmiş,  05.11.2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış kanunun yürürlük tarihi 01.05.2015 olarak belirlenmişti. Mayıs ayına girmemizle beraber yasa uygulamaya girdi. Uygulamaya giren bu yasa ile Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 50. maddesinde yer alan redde dayalı sistem terk edilerek, yerine izne dayalı AB sistemine geçilmiştir. 

Siz de yerli yersiz gelen bu mesajlardan usandıysanız, bu yasa ile alakalı aşağıdaki kısa bilgilendirmelerim dikkatinizi çekebilir.

Kanunda elektronik araçlarla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme hizmeti sunanlara yönelik bazı yükümlülükler getirildi. Bu kanun ile elektronik hizmet alıcısının, satın alacağı mal ya da hizmeti tanıyabilmesi ve onu yanıltabilecek bilgilerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Kanun, istenmeyen elektronik postalara ilişkin de önemli düzenlemeler içeriyor.

Kanunda İstenmeyen elektronik postalara ilişkin maddeler şöyle:

Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 6. maddesinde, ticari elektronik iletiler alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Alıcının Ticari Elektronik İletiyi Reddetme Hakkı

 1. sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 8. Maddesinde;
 1. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.
 2. Hizmet sağlayıcı, ret bildirimini elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.
 3. Talebin ulaşmasını müteakip, hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.

Kişisel Verilerin Korunması

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 10. Maddesinde, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.

İzinsiz Mesaj Maile Verilecek Cezai hükümler

1. Bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar para cezası verilecek haller;

 1. Bilgi verme yükümlülüğüne uymadan,
 2. Sipariş onayı verilmeden,
 3. Alıcıların önceden onayları alınmadan,
 4. İçeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmayan gönderilerde

hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,

2. Bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar para cezası verilecek haller;

 1. Ticari iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenmeden,
 2. İletide hizmet iletişim bilgileri yer almadan,
 3. İletide iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde, kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere yer verilmeden yapılan mesaj mail gönderilerinde

hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,

 1. Bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar para cezası verilecek haller;
 1. Ticari iletişimin yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirli olmadığı,
 2. Mesaj almayı ret bildirimini kolay ve ücretsiz olarak  sunulmaması durumunda

hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,

 1. On bin Türk lirasından Elli bin Türk lirasına kadar para cezası verilecek haller;
 1. Bir defada birden fazla kimseye, içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olmayan gönderilerde

ileti gönderilmesi hâlinde, bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, öngörülen idari para cezası on katına kadar artırılarak uygulanır.

Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki, merkezde Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın İl Müdürlüklerine devredilebilir.

Cep telefonunuza gelen mesajları istemiyorsanız onayınızı kaldırın

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun geçici 1. Maddesinde; “bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla, onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında bu kanun uygulanmaz” demektedir. Cezai şartların uygulanabilmesi için kurumlara verdiğiniz onayı kaldırmanız gerekir.

 

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.