YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Patron bayram tatilini şirkete fatura edebilir mi?
27 Haziran 2016 10:46

Ramazan bayramı tatil süreçlerinin uzatılması birçok kişinin tatil planları yapmasına sebep oldu. Bu süreçte; “tatil harcamalarımızı şirkete fatura alarak gider yazdırabilir miyiz?” sorusu da bana çok sorulmaya başlandı.

Şirketler, Ticaret Kanunu ve vergi yasaları karşısında ayrı birer tüzel kişilik olarak kabul edilmekle beraber, şirket sahipleri, şirketlerinin aile şirketi olması veya tek kişilik şirket olmaları sebebiyle şirketlerini ayrı bir tüzel kişilik olarak görmemektedirler. Bu şekilde gördükleri için de şahsi giderlerini şirkete ödetmekte hiçbir sakınca görmemektedirler.

Ancak şahsi ödemelerini şirkete ödettirmelerine, Ticaret Kanunu ve vergi yasası  izin vermemektedir. Bu yüzden de bu tip giderler, muhasebede Kanunen Kabul Edilmeyen Gider yazılarak, vergilendirilecek matraha ilave edilerek vergilendirilmektedir.

Kişisel harcamaların şirkete ödettirilmesinin yasalar karşısındaki durumu

Bilindiği üzere, şirketler vergi yasaları bakımından kurumlar vergisine tabidir. Bu şirketlerin elde ettikleri tüm kazançlar kurum kazancıdır. Kurum kazancı ise, Gelir Vergisi Kanunu’n 38. maddesine göre ticari kazancın usulüne göre tespit edilmektedir. Bu kazanç tespit edilirken, Gelir Vergisi Kanunu’n 40. maddesindeki İndirilecek Giderler ve 41. maddesindeki Gider Kabul Edilmeyen ödemeler dikkate alınmaktadır. 41. maddenin 1. bendinde de, “…teşebbüs sahibi ile eşinin  ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ve aynen aldıkları sair değerlerin indirim ve gider yazılamayacağı hükme bağlanmıştır”. Bu yüzden de şahsi giderler veya çekişler gider ya da indirim konusu edilemeyecektir.

Vergi yasaları bakımından böyle bir  yasak getirilmişken, Ticaret Kanunu yönünden de benzer bir yasaklama getirilmiş durumdadır. Ticaret Kanunu’n 166. maddesinde bu konuyla ilgili düzenleme şöyledir: “Bir ortak şirketten ödünç aldığı veya şirket hesabına bir yerden tahsil eylediği parayı, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, vade gününde veya mümkün olan en kısa zamanda tediye ve teslim etmeyecek olursa bu vadenin veya zamanın geçmesinden itibaren kanuni faizi dahi vermeye mecbur olur “ denilmektedir.

Kişisel harcamaların şirkete ödettirilmesinde yapılan uygulama

Şirketlerde, ortaklar şirketi kendi kasası gibi görüp, zaman zaman şahsi giderlerini şirkete ödettirmekte hiçbir sakınca görmemektedirler Böyle bir harcama şirkete fatura edilmiş olsa da,  şirketin faaliyetiyle ilgili olmadığı açıktır. Bu yüzden de şirkete gider yazılmaması gerekir. Ancak ödeme şirket tarafından yapılmış olduğundan, bunun muhasebeleştirilmesi  gerekmektedir. Dolayısıyla genelde  giderler, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak değerlendirilip, KDV’leri de indirim konusu edilemediğinden, KDV dahil tüm giderler Kanunen Kabul Edilmeyen gider olarak kaydedilmesi gerekir.

Ortak tarafından yapılan şahsi harcama, şirketin faaliyetiyle ilgili olmadığından, bunun şirkete ödettirilmese, ortak tarafından yapılan bir çekiş olarak değerlendirilmesi gerekir. Ortak tarafından yapılan çekişlerin de 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisinin Kanunu’n 13. Maddesinde; ortakların ödünç para alması vermesi konularının transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kapsamına girmektedir. Bu yüzden de şirket kaynaklarının ortaklarca kullanılması halinde, emsal faizle faiz tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Yapılması gereken işlem

Şirket ortaklarına, şahsi harcamalarına ait bir fatura şirket adına düzenlenmiş olsa da, gider yazılmamalıdır. Ancak ödeme şirket tarafından yapılmış olduğunda ise, şirket ortağının borcunu göstermek maksadıyla, ödeme şirket tarafından yapıldığından, ortak borçlandırılmalıdır.
Şirketin kaynağı kullanılmış olduğundan, Ticaret Kanunu’na ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, emsal faiz oranıyla ayrıca faiz tahakkuk ettirilmesi gerekir.

Yazarın Önceki Yazıları
Kriz Mi Geliyor, Şirketimizde Ne Tedbir Alalım? 16.01.2017Neden Taraf Olmak 05.01.2017Sicil Affını da Kapsayan Torba Yasa Mecliste 26.12.2016Yurtdışı Fuar Katılım Ve Marka Tanıtımına Yeni Teşvikler 19.12.2016Doların düşmesi Neden Önemli ve Nereye Kadar Düşecek? 12.12.2016Neden Dolardan Türk Lirasına Dönmeliyiz? 05.12.2016İşverenler, BES Otomatik Katılım 1 Ocakta Başlıyor 28.11.2016Bu Ülkenin Kaderini Dolar mı Belirleyecek? 21.11.2016Ev Hizmetlerinde Çalışanlarda Sigorta 14.11.2016Yeni Destek Kırsal kalkınmaya 07.11.2016Biz olabilmenin kudreti 31.10.2016Farklı Bir Bakışla Ekonomimiz 24.10.2016Kıdem tazminatı alma şartlarını biliyor musunuz? 17.10.2016Bu keşke son vergi yapılandırması olsa 10.10.2016Vatan Sevdalıları Göreve Talip Olmalı 03.10.2016Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.