YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Patron bayram tatilini şirkete fatura edebilir mi?
27 Haziran 2016 10:46

Ramazan bayramı tatil süreçlerinin uzatılması birçok kişinin tatil planları yapmasına sebep oldu. Bu süreçte; “tatil harcamalarımızı şirkete fatura alarak gider yazdırabilir miyiz?” sorusu da bana çok sorulmaya başlandı.

Şirketler, Ticaret Kanunu ve vergi yasaları karşısında ayrı birer tüzel kişilik olarak kabul edilmekle beraber, şirket sahipleri, şirketlerinin aile şirketi olması veya tek kişilik şirket olmaları sebebiyle şirketlerini ayrı bir tüzel kişilik olarak görmemektedirler. Bu şekilde gördükleri için de şahsi giderlerini şirkete ödetmekte hiçbir sakınca görmemektedirler.

Ancak şahsi ödemelerini şirkete ödettirmelerine, Ticaret Kanunu ve vergi yasası  izin vermemektedir. Bu yüzden de bu tip giderler, muhasebede Kanunen Kabul Edilmeyen Gider yazılarak, vergilendirilecek matraha ilave edilerek vergilendirilmektedir.

Kişisel harcamaların şirkete ödettirilmesinin yasalar karşısındaki durumu

Bilindiği üzere, şirketler vergi yasaları bakımından kurumlar vergisine tabidir. Bu şirketlerin elde ettikleri tüm kazançlar kurum kazancıdır. Kurum kazancı ise, Gelir Vergisi Kanunu’n 38. maddesine göre ticari kazancın usulüne göre tespit edilmektedir. Bu kazanç tespit edilirken, Gelir Vergisi Kanunu’n 40. maddesindeki İndirilecek Giderler ve 41. maddesindeki Gider Kabul Edilmeyen ödemeler dikkate alınmaktadır. 41. maddenin 1. bendinde de, “…teşebbüs sahibi ile eşinin  ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ve aynen aldıkları sair değerlerin indirim ve gider yazılamayacağı hükme bağlanmıştır”. Bu yüzden de şahsi giderler veya çekişler gider ya da indirim konusu edilemeyecektir.

Vergi yasaları bakımından böyle bir  yasak getirilmişken, Ticaret Kanunu yönünden de benzer bir yasaklama getirilmiş durumdadır. Ticaret Kanunu’n 166. maddesinde bu konuyla ilgili düzenleme şöyledir: “Bir ortak şirketten ödünç aldığı veya şirket hesabına bir yerden tahsil eylediği parayı, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, vade gününde veya mümkün olan en kısa zamanda tediye ve teslim etmeyecek olursa bu vadenin veya zamanın geçmesinden itibaren kanuni faizi dahi vermeye mecbur olur “ denilmektedir.

Kişisel harcamaların şirkete ödettirilmesinde yapılan uygulama

Şirketlerde, ortaklar şirketi kendi kasası gibi görüp, zaman zaman şahsi giderlerini şirkete ödettirmekte hiçbir sakınca görmemektedirler Böyle bir harcama şirkete fatura edilmiş olsa da,  şirketin faaliyetiyle ilgili olmadığı açıktır. Bu yüzden de şirkete gider yazılmaması gerekir. Ancak ödeme şirket tarafından yapılmış olduğundan, bunun muhasebeleştirilmesi  gerekmektedir. Dolayısıyla genelde  giderler, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak değerlendirilip, KDV’leri de indirim konusu edilemediğinden, KDV dahil tüm giderler Kanunen Kabul Edilmeyen gider olarak kaydedilmesi gerekir.

Ortak tarafından yapılan şahsi harcama, şirketin faaliyetiyle ilgili olmadığından, bunun şirkete ödettirilmese, ortak tarafından yapılan bir çekiş olarak değerlendirilmesi gerekir. Ortak tarafından yapılan çekişlerin de 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisinin Kanunu’n 13. Maddesinde; ortakların ödünç para alması vermesi konularının transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kapsamına girmektedir. Bu yüzden de şirket kaynaklarının ortaklarca kullanılması halinde, emsal faizle faiz tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Yapılması gereken işlem

Şirket ortaklarına, şahsi harcamalarına ait bir fatura şirket adına düzenlenmiş olsa da, gider yazılmamalıdır. Ancak ödeme şirket tarafından yapılmış olduğunda ise, şirket ortağının borcunu göstermek maksadıyla, ödeme şirket tarafından yapıldığından, ortak borçlandırılmalıdır.
Şirketin kaynağı kullanılmış olduğundan, Ticaret Kanunu’na ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, emsal faiz oranıyla ayrıca faiz tahakkuk ettirilmesi gerekir.

Yazarın Önceki Yazıları
Şirketlerde Gayrimenkul Alımında Vergi Durumu 16.10.2017SMS ile İş Sözleşmesi Sonlandırılabilir mi? 09.10.2017Okul Harcamaları Gider Yazılır mı? 02.10.2017İmalatçı Kobi’lere Kosgeb’den Destek 27.09.2017İmalatçı Kobi’lere Kosgeb’den Destek 25.09.2017Tarıma dayalı yatırımlara kırsal kalkınma destekleri geldi! 18.09.2017Yabancılara Konut Veya İşyeri Satışında KDV İstisnası 11.09.2017E Ticaret Siteleri Dikkat! 05.09.2017Artık Yıllık İzin Bölümler Halinde Kullanılabilir 21.08.2017Vergi İdaresi İncelemeye Sevk Etmeden İzahat İsteyecek 14.08.2017İşsizlik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Hususlar 07.08.2017İşçi çalıştıran patronlar bunlara dikkat 31.07.2017Yurtdışında Yaşayanlarda Emeklilik 24.07.2017Devlet Memurlarında Refakat Bakım İzni 17.07.2017Genç işsizliğin çözümü girişimci sayısını arttırmak 10.07.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.