YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu uzatıldı
20 Haziran 2016 10:33

6645 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan kanunla 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre; Tehlikeli ve Çok tehlikeli işlerde çalıştırılan belli iş gruplarına yönelik “Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu getirilmiştir. 2015 yılında kabul edilen yasanın uygulanması 25 Mayıs tarihinden itibaren başlandı.

Özellikle; İnşaat, Enerji, Metal, Elektronik, Otomotiv sektörlerine yönelik çeşitli Yeterlilik Belgeleri aranmaktadır. 25 Mayıs 2016dan itibaren gerekli belgelere sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaklar.(Bu tarih 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmıştır)

Belge nasıl alınacak?

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden  sorgulama yaparak öğrenilebilinir.

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ücretini kim ödeyecek?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi masrafları hangi şartlarda devletçe karşılanıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25.05.2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir.

Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24.03.2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir. yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir

Kimler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olabilir?

MYK tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına (YBK) başvuru yapabilir.  (Adayların sınav ve belgelendirme süreçleri YBK’lerce yürütülmekte olup, sürece ilişkin ayrıntılar YBK’lerce belirlenerek adayların erişimine sunulur. YBK’lerin iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.). Başvuruyu alan YBK, söz konusu yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre sınav ve belgelendirme başvurularını değerlendirir.
 
Başvuruları uygun bulunan adaylar, başvuruda bulundukları ulusal yeterlilikte yer alan esaslar doğrultusunda sınav ve/veya diğer ölçme yöntemlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Kişi birden fazla ulusal yeterlilik için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilir mi?

Ulusal Yeterlilik Sistemi, kişilerin birden fazla ulusal yeterlilikte belge sahibi olabilmelerini mümkün kılmaktadır. Kişi kendisini geliştirerek ya da hâlihazırda sahip olduğu diğer alan(lar)da bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlayarak, yatay ve dikey geçişlerle farklı ulusal yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

Hangi mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunabilir?

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler dışındaki tüm meslekler 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamına girmektedir.

Kanuna göre mesleki yeterlilik şartı aranmayacak belgeler nelerdir?

-          Mesleki Yeterlilik Belgesi
-          Ustalık Belgesi
-          Mesleki Eğitim Lise Diploması (mezun olduğu alanda çalışanlar için)
-          Üniversite ve Yüksekokul Diploması (mezun olduğu alanda çalışanlar için).

Hangi belgeler geçerli değil?

-          Mesleki eğitim kurslarından alınan belgeler
-          UMEM ve İŞKUR kurslarından alınan belgeler
-          Çıraklık ve Kalfalık belgeleri

Belgesiz çalışanlar için cezai yaptırım nedir?

Denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Kanuna göre belgesiz çalışan her bir çalışan için işveren veya işveren vekillerine 500 TL idari para cezası kesilecektir.

Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Sıra No    Yeterlilik Adı
1    Ahşap Kalıpçı
2    Alçı Levha Uygulayıcısı
3    Alçı Sıva Uygulayıcısı
4    Alüminyum Kaynakçısı
5    Bacacı
6    Bacacı
7    Betonarme Demircisi
8    Betoncu
9    Çelik Kaynakçısı
10    Direnç Kaynak Ayarcısı
11    Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli
12    Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
13    Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
14    Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
15    Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
16    Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
17    Duvarcı
18    Endüstriyel Boru Montajcısı
19    Hidrolik Pnömatikçi
20    Hidrolik Pnömatikçi
21    Isı Yalıtımcısı
22    Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
23    İnşaat Boyacısı
24    İskele Kurulum Elemanı
25    Kaynak Operatörü
26    Makine Bakımcı
27    Makine Bakımcı
28    Makine Bakımcı
29    Otomotiv Elektromekanikçisi
30    Otomotiv Mekanikçisi
31    Otomotiv Montajcısı
32    Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
33    Panel Kalıpçı
34    Plastik Kaynakçısı
35    Seramik Karo Kaplamacısı
36    Ses Yalıtımcısı
37    Sıvacı
38    Su Yalıtımcısı
39    Tünel Kalıpçısı
40    Yangın Yalıtımcısı
41    Asansör Bakım Ve Onarımcısı
42    Asansör Bakım Ve Onarımcısı
43    Asansör Montajcısı
44    Asansör Montajcısı
45    CNC Programcısı
46    CNC Programcısı
47    Metal Sac Işlemeci
48    Metal Sac Işlemeci

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.