YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Kırsal Turizme Verilen Hibeleri Biliyor musunuz?
01 Haziran 2015 12:00

Ülkenin kalkınması için yatırımcının desteklenmesi önemli bir unsurdur. Son yıllarda ülkemizde girişimciler, yatırımcılar devlet tarafından ciddi destekler görmekte, bunun yanında Dünya Bankası, Avrupa Fonları, İslam Kalkınma bankası fonları gibi birçok teşvik unsuru da ülkemizdeki girişimcilere sunulmaktadır. Girişimcilerimizin ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları teşvik ve destekler önemli olmasına rağmen bu teşvik ve destekler nerelerden, nasıl alınır pek bilinmemektedir. Bu hususlarda okuyucularımızı bilgilendirmek amacıyla bu makalemde IPARD kırsal Turizm desteklerinden bahsedeceğim. İlerleyen dönemlerde sağlanan daha birçok teşvik ve destek hakkında da köşemde makalelerimi okuyacaksınız.

IPARD Hibe Programı Nedir?

IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Mali işletmelerin ilgili topluluk standartlarına yükseltilmesi amacı ile TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ) Kamu Tüzel Kişiliği ve Avrupa Birliği Komisyonunca gerçekleştirilen karşılıksız bir kredidir. IPARD desteği 2007–2013 dönemini içeren, çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı”  kapsamında uygulanmaktaydı. Program 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından “2014 – 2020 dönemi IPARD Programı” olarak yenilenerek, uygulamasının

Uzatılması onaylanmıştır.

“2014 – 2020 dönemi IPARD Programı” Kapsamında Desteklenecek Alanlar

 1. Gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyette bulunan üreticiler veya bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimciler,
 2. Kırsal alanda belirli yerel ürünlerin üretimi,
 3. Kırsal turizm,
 4. Kültür balıkçılığı gibi çeşitli alanlar,
 5. Kırsal alanlarda yerel eylem girişimleri ve çevre dostu tedbirler.

Görüldüğü gibi Avrupa Birliğinin TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ) vasıtası ile karşılıksız verdiği hibeler beş farklı alandadır. Bu yazımda bunlardan sadece Kırsal Turizm desteklerini bugün kısaca anlatacağım.

IPARD Kırsal Turizm Desteklerinin Amacı Nedir?

 • Mikro / küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon,
 • “Yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişimini,
 • Çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesini ve
 • Turistik faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişimini desteklemektir.

Desteklenecek Yatırımlar Nelerdir?

Bu program yalnız yukarıda belirtilen (mikro / küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından) yapılacak yatırımlara ilişkindir. Ayrıca, dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de öncelik tanınmaktadır.

Destekten faydalanabilmek için, projelerin, yatırım sonunda Kırsal Turizm alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.

Başvuru şartı olarak, işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır. Başvuru sahibi, iş güvenliği konusunda 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nda öngörülen zorunlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Sağlanacak Mali Desteğin Şekli ve Kaynağı Nedir?

Faydalanıcıları uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti Eş – finansmanından oluşturulan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır.

Bu program çerçevesinde, TKDK’ ya uygun proje ile başvuru yapmış, projesi desteklenmek üzere seçilmiş ve sözleşmesi imzalanmış olan gerçek ya da tüzel kişiler desteklenmektedir.

Desteğin Tutarı Ne Kadardır?

Faydalandırılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınmaktadır. Her bir proje için uygun harcamaların toplam değeri; 15.000 Euro’dan düşük, 500.000 Euro’dan yüksek olamaz.

Ayrıca, yatırımın bütçelendirmesi TL olarak yapılacağından dolayı, başvuru aşamasındaki kur oranı ile sözleşme aşamasındaki kur oranı arasında ortaya çıkabilecek olası farklılıklarda, yukarıda belirtilen üst limiti aşan miktarlar başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.

Başvuru sahibi, yatırımının toplam uygun harcama miktarını belirlerken bu limitlere dikkat etmeli ve bu çerçevede yatırım bütçesini oluşturmalıdır.

Yaptığım Harcamanın Tamamımı Hibe Olacak?

Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının % 50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer % 50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların % 50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.

Yatırım Tutarı:

 •     0 – 250.000 Euro arasında ise, tek ödeme,
 • 001 – 500.000 Euro arasında ise, bir veya iki taksit şeklinde ödeme yapılmaktadır.

Ödemenin kaç taksitte olacağının belirlenmesinde karar başvuru sahibine aittir. Başvuru sahibi desteğe esas uygun harcama miktarını, belirlenmiş limitlere göre başvuru formunda taksitlendirebileceği gibi, tamamını yatırımın sonunda tek seferde de talep edebilir.

Ancak, yatırım yapım işlerini içeriyor ise, münferit her bir yapı / bina veya yapım işlerinin tamamı aynı taksit içerisinde olmalıdır. Destek kapsamındaki bir yapı / bina farklı taksitlere bölünmemelidir. Bu şekilde başvurular olduğu takdirde bunların uygun olmayan harcama olarak kabul edilme ihtimali vardır.

Kaç Proje İçin Hibe Alabilirim?

Her bir başvuru sahibi IPARD Programı uygulama süresince birden fazla proje teklifi sunabilir. Ancak desteklenecek proje sayısı, dördü geçemez. Başvuru sahibi, aynı başvuru çağrı döneminde birden fazla proje başvurusu yapamaz.

Başvuru sahibi, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (nihai ödemeden sonra) IPARD desteğine yeniden başvurabilir.

Ne zaman, hangi illerdeki yatırımlara müracaat edilebilir?

TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) En son 13. çağrısını 10 Kasım 2014 de yaptı önümüzdeki günlerde muhtemelen 14. çağrı ilanı çıkacaktır.

Ocak 2015 tarihinde Avrupa Birliği ile bu desteklerin 2020 yılına kadar devam ettirilmesi yönünde anlaşma imzalanmıştır. Çağrılar için TKDK duyuruları takip edilmelidir.

Kırsal kalkınma kapsamında yatırım yapılabilecek ve destek gören iller şunlardır:

 

Afyonkarahisar

Bursa

Giresun

Malatya

Şanlıurfa

Ağrı

Çanakkale

Hatay

Manisa

Tokat

Aksaray

Çankırı

Isparta

Mardin

Trabzon

Amasya

Çorum

Kahramanmaraş

Mersin

Uşak

Ankara

Denizli

Karaman

Muş

Van

Ardahan

Diyarbakır

Kars

Nevşehir

Yozgat

Aydın

Elazığ

Kastamonu

Ordu

 

Balıkesir

Erzincan

Konya

Samsun

 

Burdur

Erzurum

Kütahya

Sivas

 

 

 

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.