YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Kadın Girişimciye Destekler Artıyor
09 Kasım 2015 09:18

Türkiye’de bugün KOBİ’lerin % 18’i kadınlar tarafından yönetiliyor. Her geçen gün kadın girişimci sayısı çok hızlı artıyor. Son beş yılda kadın patronların sayısı % 42 arttı. Önümüzdeki beş yıl içinde 5 milyon yeni kadın girişimci bekleniyor. Bu, Türkiye ekonomisinin hayrına bir gelişme! Çünkü istatistikler, kadınların yönettiği işletmelerin yüzde 30’lara varan oranlarda daha kârlı olduğunu gösteriyor. 

Kadın girişimcilerin daha başarılı olması için tabii ki kaynak çok önemlidir. Bu hususta geçtiğimiz seçimlerde siyasi partilerin vaatlerini gördük. Fakat iktidar kurma çoğunluğunu alan Adalet ve Kalkınma Partisinin seçim beyannamesinde yer alan; “Kadın girişimcilerin, 100 bin TL'ye kadar 5 yıllık vadeli kredileri için yüzde 85 oranında kefaret imkanı vereceğiz, destek programlarında kadın girişimcilere yüzde 10 oranında pozitif ayrımcılık yapacağız”, girişimci kadına destek sözü ile ilgili hükümet kurulduktan sonra icratı takip edeceğiz. Son 10 yılda devletin kadın girişimcileri önemsediği, hatta pozitif ayrımcılık yaptığını görmekteyiz. Bu makalemde  kadın girişimciye halen verilen desteklerden birkaçını kısaca sizler için paylaşalım.

Kredi Garanti Fonu Desteği

Amacı, teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak olan Kredi Garanti Fonu (KGF); kredi kuruluşlarının teminat olarak talep ettikleri varlıklara sahip olmayan KOBİ’lerimize kefil olmak suretiyle teminat yetersizliğini, finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kadın girişimcilere sağladığı destek ve şartlarına bakacak olursak:

Kadın Girişimcilere Sağlanan Desteklerden Yararlanma şartı

 • Yararlanıcının, KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 • Yararlanıcının, 55 yaşını aşmamış gerçek kişi kadın şahıs işletmesi ile hisseleri toplamının en az %50’si söz konusu yaş sınırını aşmamış kadınlara ait olan tüzel kişi işletme olması,
 • Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla faaliyet süresinin kuruluş tarihine göre 2 yılın altında olması,
 • Kadın girişimcinin en az ilkokul mezunu olması şartları aranmaktadır.

Kadın Girişimciye Kredi / Kefalet Kullandırılmasına İlişkin Koşullar

 • Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin kefaletiyle kullandırılacak kredilerin vadesi asgari 6 ay, azami 5 yıl olacaktır.
 • Kredilere ödemesiz dönem öngörülmesi halinde anapara ödemesiz dönem 2 yıldan uzun olamaz.
 • Ödemesiz döneme ilişkin faizler, ödemesiz dönemin sonunda tahsil edilecektir.
 • KGF tarafından yararlanıcı başına sağlanacak kefalet tutarı, talep edilen kredinin anapara bakiyesi ile temerrüt faizi hariç, tazminin tahsil edildiği tarihe göre hesaplanacak akdi faiz/kar payı/kira tutarı ödemeleri toplamının %  85’ini geçmemek üzere,  85.000,-TL ve bir risk grubuna ait yararlanıcılar için ise 130.000,-TL ile sınırlıdır.

Avrupa Birliği İşbirliği Programları

Kadın girişimciliği, iş yaratılması ve ekonomik büyümenin tetiklenmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Avrupa Birliği, EBRD, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR kadınların ekonomiye katılımını arttırmak amacıyla güç birliği yapıyor. 32,3 milyon Euro’luk AB hibesi ve Türkiye'nin 5,7 milyon Euro’luk katkısı ile 300 milyon Euro’ya varan EBRD hibeleri kredileri sayesinde aşağıdaki neticeler mümkün kılınacaktır:

 • Kadınlar tarafından yönetilen veya kadınların sahip olduğu şirketlere krediler vasıtasıyla finansman desteği sağlanacaktır. Bankaların kadınlara kredi vermesini teşvik etmek, dolayısıyla kadınların finansman kaynaklarına erişimini arttırmak amacıyla AB bu kredilere garantör olacaktır.
 • Katılımcı bankalara yönelik teknik destek verilecektir. Böylelikle, bu bankaların kadınlar tarafından yönetilen ve kadınların sahip olduğu şirketlere özel olarak tasarlanmış hizmetleri vermeleri ve bu tür hizmetleri daha iyi hale getirmeleri sağlanmış olacaktır.
 • İş sahibi kadınlara yönelik, strateji geliştirme, yatırım planlama, mali raporlama, kalite sistemlerinin kurulması, teşkilat yönetimi, pazarlama teknikleri ve yenilikçi teknoloji kullanımı gibi konularda danışmalık ve know-how hizmetleri verilecektir. Bu sayede kadınların, işlerini büyütmelerine imkân sağlanmış olacaktır.

Program kapsamında 2017 yılı sonuna kadar yöneticisi ve sahibi kadınların olduğu en az 12.000 işletme finanse edilecek ve danışmanlık hizmetleri, eğitim, koçluk ve mentörlük çalışmalarıyla 4.000 kadın girişimciye ulaşılıp destek sağlanacak.

KOSGEB Desteği

Girişimcilik Destek Programı adı altında girişimcilere destek vermeye başlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), bugüne kadar 19 bin 353 kişiyi iş sahibi yaptı. Dört yılda 150 bine yakın kadın girişimci adayı eğitim alırken, bu rakamın yaklaşık 7 bini kendi işlerini kurmayı başardı. KOSGEB’in birçok teşvik ve desteği bulunmaktadır. Ben sadece yeni girişimci desteğini bir tablo halinde aşağıda sizlerle paylaşıyorum.

Y eni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI(%)

 1.     ve 2.Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

3.000

 

60

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%80 uygulanır.

 

70

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%90 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

15.000

İşletme Giderleri Desteği

12.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

70.000

 

Bunların dışında Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eximbank, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, İŞKUR, Kalkınma ajansları, TÜBİTAK’ın da kadın girişimcilere yönelik teşvik ve destekleri bulunmaktadır.

Kadın girişimcilerimizin projelerinde devletin ve diğer kurumların kadın girişimcilere yönelik teşvik ve desteklerini araştırmaları öneririz.

Yazarın Önceki Yazıları
Kayıt dışının çözüm anahtarı Mali müşavirlerdir 23.10.2017Şirketlerde Gayrimenkul Alımında Vergi Durumu 16.10.2017SMS ile İş Sözleşmesi Sonlandırılabilir mi? 09.10.2017Okul Harcamaları Gider Yazılır mı? 02.10.2017İmalatçı Kobi’lere Kosgeb’den Destek 27.09.2017İmalatçı Kobi’lere Kosgeb’den Destek 25.09.2017Tarıma dayalı yatırımlara kırsal kalkınma destekleri geldi! 18.09.2017Yabancılara Konut Veya İşyeri Satışında KDV İstisnası 11.09.2017E Ticaret Siteleri Dikkat! 05.09.2017Artık Yıllık İzin Bölümler Halinde Kullanılabilir 21.08.2017Vergi İdaresi İncelemeye Sevk Etmeden İzahat İsteyecek 14.08.2017İşsizlik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Hususlar 07.08.2017İşçi çalıştıran patronlar bunlara dikkat 31.07.2017Yurtdışında Yaşayanlarda Emeklilik 24.07.2017Devlet Memurlarında Refakat Bakım İzni 17.07.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.