YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
İzin almadan bayram tatilinizi sakın uzatmayın
04 Temmuz 2016 10:51

Ramazan Bayramı tatili başladı, birçok kişi bayram tatilini geçirmek için memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmeye başladı. Bildiğiniz gibi; bayram tatili devlet memurları için dokuz gün, fakat sigortalı çalışanlar için bayram tatili üç gün. Yani sigortalı çalışanlar bu bayram 4 Temmuz Pazartesi günü yarım gün ve 8 Temmuz Cuma günü tam gün çalışmak zorundalar. Bana gelen sorulardan; “pazartesi ve cuma gününü tatile eklesem, işveren beni işten çıkarır mı?” diye soran okurlarımız oluyor.

Sigortalı çalışanlar için işverenin izni olmadan; bayram arifesi ve cuma gününü izne ekleyip, pazartesi günü işe giderim düşüncesi, kesinlikle hatalı bir düşüncedir.

Bu durumda çalışan aslında pazartesi, cuma ve cumartesi günü işe gitmemiş olacağından, üç gün işe devamsızlık yapmış olacaktır. Bu durumda işveren dilerse, İş Kanunu’muzun aşağıdaki maddesini uygulama hakkına sahip olabilecektir:

4857 sayılı İş Kanunu’muzun 25. Madde II fıkrası; iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirim süresi verilmeksizin ve tazminat ödenmeksizin feshine ilişkin esasları düzenlenmektedir. İlgili fıkranın G bendi gereğince; “…işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir neden olmaksızın ardı ardına 2 gün, aynı ay içinde tatil günlerini takip eden 2 gün veya aynı ay içinde 3 gün işe devamsızlık yapması iş sözleşmesinin tazminatsız ve bildirimsiz feshine yol açabilecektir.” demektedir.

Fakat yine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 inci maddesinde ise; “… işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır”. Madde geçerli nedene dayalı fesih hallerini düzenlemekte olup, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinde işverenin geçerli bir nedene dayanması gerektiği öngörülmüş ve bu nedenlerin neler olduğu madde gerekçesinde açıklanmıştır.

Bu durumda, “bayram tatilini iki gün uzatayım” diyecek sigortalı çalışan okurlarımıza,  bayram sonrası işsiz kalma tehlikesi ile karşılaşmamaları için  mutlaka  işverenlerinden yazılı izin almalarını öneririm. 
Bu satırları okuyan bazı okurlarımız, “kullanacağım o günleri yıllık iznime saydırabilir miyim?” sorusunu sordukları duyar gibi oluyorum.

Bayram tatilini iki gün yıllık iznimden kullanarak uzatabilir miyim?

Yıllık iznin uygulanması konusunda getirilen yeni düzenlemeler ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 56. maddesinde yer alan “Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir” hükmü getirilmiştir. 

Buna göre; işçi yıllık izninden iki gün izin kullanamayacaktır. Ancak İş Kanunu’nun 56 ve 74. Maddesinde, işçiye hak olarak verilen ücretsiz izinler dışında, diğer tüm ücretsiz izinlerin tarafların rızasıyla kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu durumda sigortalı çalışanlar, ancak işveren rızası ile ücretsiz izin kullanarak bayram tatilini uzatılabilir. Ücretsiz iznin uygulanma yöntemine ilişkin İş Kanunu’muzda bir düzenleme bulunmuyor. Taraflar anlaşarak ücretsiz izin uygulayabiliyor. Ücretsiz izin döneminde çalışanın iş görme borcu, işverenin ise ücret ödeme borcu geçici süre ile askıya alınmaktadır. 

İşçi işverenin kabul etmemesine karşın izne ayrılmaya kalkarsa ne olacaktır?

İşçi geçerli bir nedeni olmadan ve işverenin rızası dışında işe gelmezse, Yargı Kararlarında da sabit olan; işveren İş Kanunu hükümlerini uygulayabilir. İşçi geçerli bir mazeret öne sürse dahi, işverenin rızası olmaksızın ücretsiz izine çıkamayacağını, Yargıtay birçok kararında açık bir biçimde ifade etmektedir.

Ücretsiz izin kullanan işçi zamanında iİşe dönmezse ne olur?

Şayet işveren, işçinin ücretsiz izin talebini kabul eder de, mazeretsiz olarak işçi zamanında işbaşı yapmazsa ne olacaktır?

Bu durumda İş Yasamızın 25/2 maddesi çerçevesinde; işverene işçinin iş sözleşmesini derhal sona erdirme hakkı doğacaktır.

Sigortalı çalışanlarımıza keyifle başladıkları bayram tatillerinin sonrasında keyifsiz günler yaşamamaları için mutlaka işverenleri ile izin hususunu yazılı olarak çözmelerini önerir, herkesin Ramazan bayramlarını en içten duygularımla kutlarım.

Yazarın Önceki Yazıları
Kriz Mi Geliyor, Şirketimizde Ne Tedbir Alalım? 16.01.2017Neden Taraf Olmak 05.01.2017Sicil Affını da Kapsayan Torba Yasa Mecliste 26.12.2016Yurtdışı Fuar Katılım Ve Marka Tanıtımına Yeni Teşvikler 19.12.2016Doların düşmesi Neden Önemli ve Nereye Kadar Düşecek? 12.12.2016Neden Dolardan Türk Lirasına Dönmeliyiz? 05.12.2016İşverenler, BES Otomatik Katılım 1 Ocakta Başlıyor 28.11.2016Bu Ülkenin Kaderini Dolar mı Belirleyecek? 21.11.2016Ev Hizmetlerinde Çalışanlarda Sigorta 14.11.2016Yeni Destek Kırsal kalkınmaya 07.11.2016Biz olabilmenin kudreti 31.10.2016Farklı Bir Bakışla Ekonomimiz 24.10.2016Kıdem tazminatı alma şartlarını biliyor musunuz? 17.10.2016Bu keşke son vergi yapılandırması olsa 10.10.2016Vatan Sevdalıları Göreve Talip Olmalı 03.10.2016Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.