25 Haziran 2018 Pazartesi
 • Altın191,721
 • BIST94.417
 • Dolar4,6978
 • Euro5,4878
 • Euro/Dolar0.00
 • Sterlin6,2206
 • İstanbul25 °C
 • Ankara29 °C
 • İzmir33 °C
 • Konya28 °C
 • Adana30 °C
 • Antalya29 °C
 • Diyarbakır37 °C
 • Bursa24 °C
 • Kayseri30 °C
 • Kocaeli22 °C
 • Şanlıurfa38 °C
 • Gaziantep34 °C
 • İçel30 °C
YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
İstihdamı Artırmak için Devletin Sağladığı Teşvikleri Biliyor musunuz?
23 Mart 2015 08:09

Bildiğiniz gibi, ülkemizde istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması için devlet birçok teşvik ve destek vermektedir. Çeşitli tarihlerde yapılan çok sayıda yasal düzenlemelerle, çoğu birbiriyle örtüşecek şekilde istihdam teşvik ve destekleri getirilmiştir. Bu destek ve teşviklere bakıldığında;

-Bir kısmının geçici süre ile yürürlükte olduğu, bir kısmının ise devamlı olduğu,

-Bir kısmı sosyal güvenlik mevzuatında düzenlenmişken, bir kısmının da başka mevzuatta düzenlenmiş olduğu görülmektedir.

Bu yazımda bu desteklerden bir bölümünü aktaracağım. Fakat işverenlerimiz yeni personel alırken, mutlaka mali müşavirlerinden devletin bu konuda sağladığı destekleri araştırmalarını hatırlatmalarını öneririm.

İş Kur’a Kayıtlı İşsizlerden Eleman Alana Devlet Destekleri

-2011 yılının başında yürürlüğe giren Torba Yasa, yeni istihdam sağlayacak olan işyerlerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinde 54 aya varan destek sağlıyor. Uygulama kapsamında, işverenin ödeyeceği yüzde 20 oranındaki işveren prim hissesi İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanıyor.

-18 -29 yaş arasında erkek ve 18 yaşından büyük kadın çalışan istihdam edecek olan şirketler işe alacakları çalışanların son 6 aydır SGK kaydı bulunmaması, bir başka deyişle işsiz olmaları halinde, her bir çalışan için bu teşvikten yararlanabiliyor. 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerli olan uygulamada, teşvik süresi çalışanların mesleki yeterlilik belgesi sahipliği ve İŞKUR’a kayıt durumuna göre değişiklik gösteriyor;

-Belirtilen yaş aralığında işe alınacak kişilerin mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmaları durumunda, destek süresi 48 ay olarak belirleniyor.

-Adayların meslek lisesi ve mesleki eğitim veren yüksekokul mezunu olmaları veya İŞKUR’ca düzenlenen yetiştirme kurslarını başarıyla tamamlamış olmaları halinde işverenler 36 ay süreyle prim teşvikinden yararlanabiliyor.

-İşverenlerin 29 yaşından büyük erkek çalışan istihdam etmeleri durumunda ise, yine mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya meslek lisesi, meslek yüksekokulu mezunu, ya da İŞKUR meslek kursu bitirmiş olmaları halinde 24 ay prim desteği söz konusudur.

-18 yaşından büyük olup, herhangi bir mesleki yeterliliğe sahip olmayan, ancak İŞKUR’a kayıtlı kişilerin istihdamında ise 6 ay süre ile işveren primi İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanıyor.

İşveren Hissesine Ait Primlerin Fondan Karşılanabilmesinin Şartları

-Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermesi,

-Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve

-Kapsama giren sigortalının işe alındığı iş yerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

-Bu madde hükümleri; sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

- Bu destek, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir.

- Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 TL'yi geçemez. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dâhil edilmez.

- Program süresince desteğin üst limiti 20.000 TL'dir.

İGEME İstihdam Desteği

Sektörsel Dış Ticaret şirketlerin ilk defa istihdam edecekleri;

- Konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yöneticinin, toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75'i,

- Elemanların, toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75'i 1 yıl süre ile bu destek kapsamında ödenmektedir.

Sosyal Güvenlik Primi Teşvik ve Destekleri

SGK Primi İşveren Payında Beş Puanlık İndirim

Yasal koşullara uyulması durumunda, kapsama giren sigortalılara ilişkin malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden işveren hisselerinin beş puanlık kısmı, Hazinece karşılanmaktadır.

Özürlü İstihdamı Destekleri

İstihdam edilen özürlülere ilişkin sigorta primi desteğinden, özel sektör işverenlerince çalıştırılan özürlü sigortalılardan dolayı yararlanılabilmektedir.

4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinde, özel sektöre ait;

- Aynı il içinde elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasından dolayı yüzde üç oranında kontenjan dâhilinde çalıştırılması gereken her bir özürlü sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının,

- Elli veya daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin kontenjan fazlası olarak çalıştırdıkları özürlü sigortalılar ile yükümlü olmadıkları halde özürlü sigortalı çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her bir özürlü sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisinin, Hazinece karşılanması öngörülmüştür.

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.