YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
İşçiye de işverene de ciddi bir destek işbaşı eğitim programı
02 Mayıs 2016 09:38

Türkiye, son yıllarda gerek sosyal güvenlik gerekse de istihdam alanında önemli reform ve düzenlemelere imza atmakta, istihdamla alakalı Türkiye İş Kurumu önemli bir görev yapmaktadır.

Bildiğiniz gibi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda; iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere geçici bir süre gelir desteği sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir kurumumuzdur.

İşte bu amaçla İŞKUR aktif iş gücü hizmetleri kapsamında işsizlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak için; mesleki eğitim kursları, işsizler ile öğrencilerin iş tecrübesi eksikliğini gidermek için İşbaşı Eğitim Programı ve kendi işini kurmak isteyenler için Girişimcilik Eğitim Programı başta olmak üzere kurs, program ve projelerle işsizlikle mücadele etmektedir.

Bu programlar içerisinde son zamanlarda "İş Başı Eğitimi" diye nitelendirdiğimiz program dikkat çekmektedir. Dikkat çekici oluşunun temel sebebi de; bu eğitime başlayanların % 75' lik diliminin 4-5 aylık süreçte iş imkânına kavuşmasıdır. Bu yüzden bu yazımızda bu programın tüm ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif iş gücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı iş yerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

Program ile neler amaçlanmaktadır?

Programın temel amacı; mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere ve öğrencilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Programın bir diğer amacı ise nitelikli iş gücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri iş yerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve bu kişileri işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler ve öğrenciler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları iş gücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

Programdan hangi işverenlere yararlanabilir?

 Mevcut düzenlemeler kapsamında;

  • İlgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve kuruma kayıtlı olan iş yerleri,
  • Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vb. işverenler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir.

İşverenler, programa nasıl başvuru yapabilir?

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığıyla ya da doğrudan il müdürlüklerine taleplerini iletebilirler. İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

Programa kimler katılabilir?

İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar;

  • 15 yaşını doldurmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • İşsiz olmak.

 Ancak;

- işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile,

- programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler, bu işveren ile düzenlenecek olan 

Programa katılmak için nereye müracaat etmeli?

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden hem de Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.

Programa katılacak kişiler nasıl belirlenir?

Program düzenlemek isteyen işverenler, programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler. Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ' dan katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işverenler istedikleri kişileri seçerek program düzenleyebilirler.

Programın süresi ne kadardır?

İşbaşı Eğitim Programı en fazla 320 fiili gün olarak düzenlenebilir. Program günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Bunun yanı sıra Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan iş yerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.

Programın işverene faydaları nelerdir?

İşverenler, programa katılan işsizlere ve özellikle üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkânına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere iş gücü maliyet avantajını da sağlamaktadır.

Programın katılımcıya faydaları nelerdir?

  • İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır.
  • Programa katılan öğrenciler ise hem zorunlu stajlarını hem de isteğe bağlı stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine öz geçmişlerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar.
  • Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.300 TL) gelir elde etme imkânı da sağlanmaktadır.
  • Halen günlük 50 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler.
  • Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları da sağlanmaktadır.

İşbaşı eğitim programına katılan işe alınır ise sağlanan teşvikler nelerdir?

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan;

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca işverenler 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır.

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir. (Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.