YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Girişimciler Kalkınma Ajanslarının Desteklerini Biliyor musunuz?
04 Ocak 2016 09:36

Gelişmişlik ve kalkınma bölgeler arasında farklılık gösterirse bu sonraki aşamalarda birçok sorunu da beraberinde getirir. Bunun farkında olan devletimiz bölgeler arasındaki kalkınma farkını yok etmek için birçok tedbirler almaktadır. İşte bu tedbirlerden biride Türkiye’mizin birçok yerinde kurulan Girişimcilerimizin desteklenmesinde hizmet veren Kalkınma ajanslarıdır.

Bu yazımda kalkınma ajansları hakkında kısa bilgi vereceğim. Girişimcilerimizin proje ve yatırımlarında mutlaka bölgelerinde bulunan kalkınma ajanslarına danışmaları ve kullanabilecekleri destekler hakkında bilgi almalarını öneririm.

Nedir Kalkınma Ajansı?

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmuş özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır. Türkiye genelinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur

Kalkınma Ajansları niçin kurulmuştur?

Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.

Kalkınma Ajanslarının mali kaynakları nelerdir?

 Kalkınma Ajanslarının mali kaynaklarının büyük kısmı merkezi bütçeden aktarılan ödeneklerden oluşmaktadır. Geri kalan kısım ise Ajansın görev alanı içerisinde yer alan Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Ticaret Sanayi Odaları’nın bütçelerinden aktarılan kurum paylarından oluşmaktadır. Kalkınma Ajansı AB ile doğrudan bağlantılı bir kurum değildir. Fakat katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) programı başta olmak üzere AB’nin kalkınmaya katkı sağlayacak her tür imkânlarından bölgenin faydalanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak Ajansın işlevlerinden biridir.

Kalkınma Ajansı Hangi Destekleri Sağlayabilmektedir?

Kalkınma ajansları özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetlerine destek sağlamaktadır. 

Kalkınma Ajansları Proje Ve  Faaliyet Destekleme dâhilinde

1.                    Mali destek

2.                    Teknik destek

Olmak üzere iki şekilde desteklemektedir. Ajanslar tarafından uygulanacak Mali Destek türleri şunlardır:

-          Doğrudan Finansman Desteği,

-          Faiz Desteği,

-          Faizsiz Kredi Desteği.

Kalkınma Ajanslarının Mali Desteklerinde Usul Nedir?

Kalkınma Ajansı tarafından yürürlükte olan mali destek programlarına ilişkin başvurular matbu formların doldurulup Ajansların hizmet binalarına elden teslim edilmesi veya kargo veya posta yoluyla gönderilmesi suretiyle yapılmaktadır. Mali destek programlarına ait belgeler Ajansın internet sitesinden veya Ajans hizmet binasından temin edilir. Ayrıca bilgilendirme ve eğitim toplantılarında başvuru rehberleri temin edilebilir.

Mali Destek Programlarına ilişkin son başvuru tarihi ve saati teklif çağrısı kapsamında ilan edilir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen projeler, Ajanslar tarafından kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.

Projelerin hazırlanması sürecinde Ajansın sorumluluk alanındaki illerde eğitimler verilir.  Ayrıca kazanan proje sahiplerine proje uygulama eğitimleri de verilir.

Nasıl Destek Alabilirim?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği gereği Kalkınma Ajansları desteklerinden yaralanabilmek için;

Destek Programlarına ilişkin üç temel uygunluk kriteri sağlanmalıdır.

1. Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu

2. Proje ve faaliyetlerin uygunluğu

3. Maliyetlerin uygunluğu

Ayrıca Ajansın ilan edilmiş açık bir destek Programı bulunmalıdır.
Başvurular ilgili başvuru rehberlerinde belirtilen formata göre hazırlanmalı ve rehberlerde belirtilen zaman aralığında Ajansa teslim edilmelidir.

 

Türkiye’de 26 adet Kalkınma Ajansı kurulmuştur.  Bunlar şöyledir;

Kalkınma Ajansı

Sorumlu olduğu İller

Ahiler Kalkınma Ajansı

Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Antalya, Burdur, Isparta

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bartın, Karabük, Zonguldak

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı

Bilecik, Bursa, Eskişehir

Çukurova Kalkınma Ajansı

Adana, Mersin

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Bitlis, Hakkâri, Muş, Van

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova

Dicle Kalkınma Ajansı

Batman, Mardin, Şırnak, Siirt

Fırat Kalkınma Ajansı

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Aydın, Denizli, Muğla

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Balıkesir, Çanakkale

İpekyolu Kalkınma Ajansı

 Adıyaman, Gaziantep, Kilis

İstanbul Kalkınma Ajansı

İstanbul

İzmir Kalkınma Ajansı

İzmir

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Diyarbakır, Şanlıurfa

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Çankırı, Kastamonu, Sinop

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Bayburt, Erzincan, Erzurum

Zafer Kalkınma Ajansı

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak

Mevlana Kalkınma Ajansı

Karaman,

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Kayseri, Sivas, Yozgat

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

Serhat Kalkınma Ajansı

Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA)

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

 

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.