YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Ey Girişimci, İşletmeni Korumak için Bunlara Dikkat Etmelisin
23 Şubat 2015 08:55

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, siyasi gelişmeler ve siyasi çalkantılar önemli ekonomik etkiler doğurmaktadır.

 1. Yaklaşan genel seçimler,
 2. Ekonomik riskleri tetikleyecek küresel olgular,
 3. Sıcak para girişinde yaşanabilecek olası sorunlar,
 4. Ülkemizdeki enflasyon hedefinin tutturulamaması,
 5. Faizlerin düşmemesi ve
 6. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar

Konusundaki riskler işletmelerin zorlanmasına neden olabilir.

Bunlar gibi daha çoğaltacağımız birçok sebep önümüzdeki süreçte KOBİ’lerin ve girişimcilerin daha dikkatli olmasını gerektiriyor.

Peki, ne yapmalı ki, yukarıda saydığımız riskler bu süreçte girişimcilerin işletmesine zarar vermesin?

Evet, aslında üstünde sayfalarca yazabileceğim husus tek cümle ile özetlenebilir:

Girişimcinin İşine Hâkim Olması Yetmez, İşletmesine de Hâkim Olmalıdır

Teknolojinin baş döndüren hızla geliştiği bir dönemde yaşamaktayız. Girişimciler işlerine hâkim olarak başlamaktalar. Fakat girişimcinin işine hâkim olması bahsettiğimiz risklerle baş etmesi için yeterli değildir. Hızla değişen koşullara uyum sağlamak, rekabet gücünü ve pazar payını korumak başarının sürekliliği için zorunludur.

Ancak bundan daha önemlisi, riskli dönemlerdeki akılcı finans yönetimidir. Şirketlerin etkin karar alabilmesi, şirket faaliyet sonuçlarına yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesi için, finansal verilerin doğru analiz edilmesi ve yorumlanmasını gerekli kılmaktadır.

Yönetim kabiliyeti, önemli ölçüde bütçe, bütçe uygulaması gibi finansal raporlama araçlarına dayanır. İyi bir finansal raporlama sisteminin sağlayacağı sürekli bilgi akışı, üst düzeydeki yöneticilere daha sağlıklı karar alma, yetki delege etme ve kendilerine bağlı alt kademeleri daha etkili bir şekilde yönetme ve denetleme olanağını vermektedir.

Finansman politikalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için pazarlama, üretim, personel gibi diğer bölümlerle işbirliğine ihtiyaç vardır. Başka bir ifade ile finansman yöneticisinin karar alma ve görevlerini yerine getirebilme sürecine, diğer bölümlerdeki yöneticilerin de katılmaları gerekmektedir.

Bu bilgileri vermemdeki amaç; ülkemizde sayıları her geçen gün artan KOBİ’lerin finansman yönetimindeki yetersizlikleri nedeniyle, biriken sorunlar zaman içerisinde büyüyerek ortaya çıkmakta ve ödeme güçlükleri baş göstermektedir. Pazarlama ve üretimde başarılı iken, finansman yönetimindeki yetersizlik, firma faaliyetlerini sürdürülemez hale getirebilmektedir. Yani, cephede kazanılanlar masada kaybedilmektedir. Başarılı finans yönetimine sahip KOBİ’lerin olumlu anlamda ayrıştıkları ve süratle yol aldıkları görülmektedir. O yüzden sadece doğru ürünü üretmek veya çok satmak yeterli değildir. Başarılı olmak isteyen KOBİ aynı zamanda finansmanını da doğru yönetmelidir.

İşletmenin sürekliliğini devam ettirebilmek için girişimcinin işine hâkim olduğu kadar işletmesine de hâkim olma zorunluluğu kaçınılmazdır. Büyük veya küçük tüm işletmelerin başarısı onları yöneten kişilerin etkili bir finans yönetimi uygulamalarına bağlıdır.

Tabii ki, işinin yöneticisi girişimciden mucizeler yaratmaları beklenemez. Ancak belirlenen hedeflere yönlendirmek ve rasyonel yönetim görevini yalnızca yönetici yerine getirebilir. Girişimcinin işinin ve işletmesinin yöneticisi olduğunu kabul edersek; işletmeyi başarıya ulaştıracak önderliği de yalnızca yönetici girişimci sağlayabilir. Ancak, yönetim yalnızca işin doğru yapılması, işletmede çalışanların amaçlara doğru yönlendirilmesi ve yönetilmesiyle sınırlı değildir. İş gücünün yanı sıra, işletmedeki makinelerin, stokların ve paranın da yönetilmesi gerekir. Bu nedenle, yönetimin asıl fonksiyonu, ekonomik, parasal ve iş gücünden oluşan kaynakların en uygun biçimde yönlendirilmesi ve idare edilmesidir.

Tek başına birçok değişik görevi yürütmek zorunda olan küçük işletme sahibi girişimcinin başarısı, büyük ölçüde onun yönetim süreci ve bu sürecin uygulanması konusunda sahip olduğu bilgiye ve deneyime bağlıdır.

Peki,  Girişimcilerimiz Türkiye ve Dünyadaki Siyasi ve Ekonomik Dalgalanmaların Olduğu Bir Dönemde İşinde Öncelikli Olarak Neleri Belirlemelidir?

 1. İşlerinde yaşayabilecekleri risk ve krizlere yönelik öngörüde bulunmak için, faaliyette bulundukları sektör ile ilgili analiz ve yorumlara yönelik risk senaryolar geliştirmeli,
 2. Döviz borçlarını, finansal riskten korunma yöntemlerini kullanarak sabitlemeli,
 3. Satış ve para tahsil zorluğu çekilebilecekleri ihtimaline karşı müşterilere vade açma konularında daha dikkatli olunmalı, tahsilâtlar daha ciddi takip edilmeli,
 4. Kısa vadeli borç ve finansal kredilerle sabit yatırımlardan kaçınmalı, bunun yerine uzun vadeli borç ve kredilere yönelmeleri,
 5. İşletmelerindeki değer yaratmayan faaliyetleri ve maliyetleri azaltmaları (maliyetlerin düşük olması krizleri atlatmaları açısından daha kolay olmaktadır),
 6. Esnek organizasyon yapısı oluşturulmalı küçülme ve büyüme açısından kolay hareket edebilmeli,
 7. Sahip oldukları işgücünü, insan kaynağını da iyi değerlendirmeleri,
 8. Yapılacak işleri koordine etmeli,
 9. Yapılacak işleri kontrol edilip denetleyebilmelidirler.

.

Tüm bu yazdıklarımı okuyan okuyucularımız, ne oluyor kriz mi oluştu diye düşünebilir. Fakat iyi bir girişimci her durumda işine ve işletmesine hâkim olmalı ki, yaklaşan seçim dönemi ve dünyadaki siyasi ve ekonomik değişimlerde işleri istediği gibi gitmez, piyasa daralması veya olağanüstü bir durum yaşanırsa, işini ve işletmesini korusun. Bunun için de Girişimcimizin işine hâkim olduğu gibi işletmesine de hâkim olmalıdır.

 

 

 

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.