YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Elektronik Yoklama ve Tebliğ Dönemi Başlıyor
13 Nisan 2015 10:13

Resmi Gazetede yayınlanan 6637 sayılı yasa içinde yer alan, Türkiye’de bulunan tüm vergi mükelleflerini ilgilendiren e tebliğ ve e yoklama ile ilgili 5 ve 6. maddeler vergi açısından yeni bir sayfa açıyor. Peki, nedir bu maddeler diye bakacak olursak;

Elektronik Ortamda Tebligat

Vergi Usul Kanunu’muzun 107/A Maddesinde tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir” cümlesi ile Gelir İdaresi elektronik tebliğin yapılabileceğini belirtmişti. Şimdi Resmi Gazetede yayınlanan 6637 sayılı yasanın 5. maddesi ile bu maddeye ek yapılarak;

“Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır” diyerek, yeni dönemin başlanmakta olduğunu bildiriyor. Maliye Bakanlığı, sistemin kısa zamanda hayata geçmesi için yoğun bir çalışma içinde bulunmaktadır. Bir kaç aydır İstanbul'da pilot uygulamasına başlanan e-yoklama sistemi, bu yılın son çeyreğine kadar kademeli olarak tüm Vergi Dairesi Müdürlük’lerinde kullanılmaya başlanacaktır.

Peki, Şu anda Tebligat Nasıl Yapılıyor?            

Tebligatlar şu anda GİB'in merkez birimleri veya vergi dairelerinden çok sayıda memur ve posta yolu ile yapılmaktadır. Bu durumun hem ilgili memurlar üzerinde ciddi bir iş yükü oluşturmakta, hem de hız ve etkinliğini düşürmekte olduğunu düşünen Maliye Bakanlığı, artık bu sistemden vazgeçerek elektronik sisteme geçiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tebligatlarını mükelleflere artık elektronik ortamda gönderecektir.

Bu Sistem Nasıl İşleyecek?

Şu anda kullandığımız İnternet Vergi Dairesi içinde her mükellefin bir hesabı olacak ve tebligatlar bu sistem üzerinden ulaştırılacaktır. Buraya bir tebligat yapıldığında, mükellefin sisteme kayıtlı cep telefonuna ve e-mail adresine de bir bildirim gidecektir. Mükellefler böylece, sistem üzerinden kendilerine bir tebligat geldiğinden haberdar olacaktır. Mükellefler, tebligata baktığı zaman GİB'in bundan otomatik haberi olacak ve böylece tebligatın kişiye iletildiğinden emin olunacaktır. Ayrıca, mükellef buraya baksın veya bakmasın, belirli bir gün sonra tebligat yapılmış sayılacaktır.

e-Tebligat uygulaması ile gönderimlerle ilgili her aşama kayıt altına alınacağından, bu sayede GİB ve mükellef açısından ispat yükümlülüğü de kolaylaşacaktır.

Maliye Bununla Neyi Amaçlıyor?

Bu yöntemle;

 1. personel, zaman, posta gideri maliyetleri düşürmeyi,
 2. bu sayede hız, etkinlik ve verimliliğini artırmayı,
 3. tebligatların ulaşım sorununu ortadan kaldırmayı,
 4. vergi alacağında mükellef bakmasa bile, kesinleşen tebliğ sonucu takibat başlatabilmeyi

amaçlamaktadır.

Elektronik Yoklama

İnternet, web ve kablosuz teknolojiler ile her yerde, her zaman etkileşen sistemlerin yaygın kullanılmaya başlandığı dönemde e-Devlet uygulamaları çerçevesinde Vergi Dairelerinde ve Denetim Grup Müdürlükleri bünyesinde yürütülen yoklama ve denetim faaliyetinin mobil teknolojilerden yararlanarak yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır. e-yoklama sistemi 6637 sayılı yasa içinde yer alan 6. maddesinde “Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan yoklama fişi ile aynı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan “yoklama fişi” ile de kayıt altına alınabilir” tanımlaması ile, artık e-yoklama döneminin de başladığını bildirmektedir.

Neden e-yoklama Sistemi Getiriliyor?

Bildiğimiz gibi, Gelir İdaresi kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi daha etkin kılmak amacıyla birçok proje yürütmektedir. Yürütülen bu projelerin önemli bir ayağı olan “Elektronik Yoklama Sistemini” oluşturmak yolu ile Gelir İdaresi şunları amaçlamaktadır;

 1. Her türlü veriyi analiz ederek raporlamayı, bu verileri yeni proje ve sistemlerle entegre etmeyi,
 2. mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlayarak, vergi kayıp ve kaçağını en aza indirmeyi,
 3. mükellefin her türlü uyumsuzluk durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahaleyi,
 4. mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanmasında etkili bir işlevi olan mükellefe ait istenilen bilgilere her noktadan anlık olarak ulaşılabilmeyi,
 5. elektronik ön denetim talebinde bulunan kendi iç birimlerine doğrudan bilgi aktarımı sağlamayı,
 6. elektronik ön denetim ile personelin daha etkin ve verimli hizmet üretimini sağlamayı,
 7. GPS ile personelin hangi noktada olduğunu görerek veya güzergâhını belirleyerek, denetim ve koordinasyonda etkin olmayı,
 8. denetim kanıtı niteliğindeki görsel verilerin  (resim, video vs.) temini amaçlanmaktadır.

Elektronik Yoklama ve Tebliğ Dönemi Başlıyor

Resmi Gazetede yayınlanan 6637 sayılı yasa içinde yer alan, Türkiye’de bulunan tüm vergi mükelleflerini ilgilendiren e tebliğ ve e yoklama ile ilgili 5 ve 6. maddeler vergi açısından yeni bir sayfa açıyor. Peki, nedir bu maddeler diye bakacak olursak;

Elektronik Ortamda Tebligat

Vergi Usul Kanunu’muzun 107/A Maddesinde tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir” cümlesi ile Gelir İdaresi elektronik tebliğin yapılabileceğini belirtmişti. Şimdi Resmi Gazetede yayınlanan 6637 sayılı yasanın 5. maddesi ile bu maddeye ek yapılarak;

“Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır” diyerek, yeni dönemin başlanmakta olduğunu bildiriyor. Maliye Bakanlığı, sistemin kısa zamanda hayata geçmesi için yoğun bir çalışma içinde bulunmaktadır. Bir kaç aydır İstanbul'da pilot uygulamasına başlanan e-yoklama sistemi, bu yılın son çeyreğine kadar kademeli olarak tüm Vergi Dairesi Müdürlük’lerinde kullanılmaya başlanacaktır.

Peki, Şu anda Tebligat Nasıl Yapılıyor?            

Tebligatlar şu anda GİB'in merkez birimleri veya vergi dairelerinden çok sayıda memur ve posta yolu ile yapılmaktadır. Bu durumun hem ilgili memurlar üzerinde ciddi bir iş yükü oluşturmakta, hem de hız ve etkinliğini düşürmekte olduğunu düşünen Maliye Bakanlığı, artık bu sistemden vazgeçerek elektronik sisteme geçiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tebligatlarını mükelleflere artık elektronik ortamda gönderecektir.

Bu Sistem Nasıl İşleyecek?

Şu anda kullandığımız İnternet Vergi Dairesi içinde her mükellefin bir hesabı olacak ve tebligatlar bu sistem üzerinden ulaştırılacaktır. Buraya bir tebligat yapıldığında, mükellefin sisteme kayıtlı cep telefonuna ve e-mail adresine de bir bildirim gidecektir. Mükellefler böylece, sistem üzerinden kendilerine bir tebligat geldiğinden haberdar olacaktır. Mükellefler, tebligata baktığı zaman GİB'in bundan otomatik haberi olacak ve böylece tebligatın kişiye iletildiğinden emin olunacaktır. Ayrıca, mükellef buraya baksın veya bakmasın, belirli bir gün sonra tebligat yapılmış sayılacaktır.

e-Tebligat uygulaması ile gönderimlerle ilgili her aşama kayıt altına alınacağından, bu sayede GİB ve mükellef açısından ispat yükümlülüğü de kolaylaşacaktır.

Maliye Bununla Neyi Amaçlıyor?

Bu yöntemle;

 1. personel, zaman, posta gideri maliyetleri düşürmeyi,
 2. bu sayede hız, etkinlik ve verimliliğini artırmayı,
 3. tebligatların ulaşım sorununu ortadan kaldırmayı,
 4. vergi alacağında mükellef bakmasa bile, kesinleşen tebliğ sonucu takibat başlatabilmeyi

amaçlamaktadır.

Elektronik Yoklama

İnternet, web ve kablosuz teknolojiler ile her yerde, her zaman etkileşen sistemlerin yaygın kullanılmaya başlandığı dönemde e-Devlet uygulamaları çerçevesinde Vergi Dairelerinde ve Denetim Grup Müdürlükleri bünyesinde yürütülen yoklama ve denetim faaliyetinin mobil teknolojilerden yararlanarak yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır. e-yoklama sistemi 6637 sayılı yasa içinde yer alan 6. maddesinde “Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan yoklama fişi ile aynı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan “yoklama fişi” ile de kayıt altına alınabilir” tanımlaması ile, artık e-yoklama döneminin de başladığını bildirmektedir.

Neden e-yoklama Sistemi Getiriliyor?

Bildiğimiz gibi, Gelir İdaresi kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi daha etkin kılmak amacıyla birçok proje yürütmektedir. Yürütülen bu projelerin önemli bir ayağı olan “Elektronik Yoklama Sistemini” oluşturmak yolu ile Gelir İdaresi şunları amaçlamaktadır;

 1. Her türlü veriyi analiz ederek raporlamayı, bu verileri yeni proje ve sistemlerle entegre etmeyi,
 2. mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlayarak, vergi kayıp ve kaçağını en aza indirmeyi,
 3. mükellefin her türlü uyumsuzluk durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahaleyi,
 4. mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanmasında etkili bir işlevi olan mükellefe ait istenilen bilgilere her noktadan anlık olarak ulaşılabilmeyi,
 5. elektronik ön denetim talebinde bulunan kendi iç birimlerine doğrudan bilgi aktarımı sağlamayı,
 6. elektronik ön denetim ile personelin daha etkin ve verimli hizmet üretimini sağlamayı,
 7. GPS ile personelin hangi noktada olduğunu görerek veya güzergâhını belirleyerek, denetim ve koordinasyonda etkin olmayı,
 8. denetim kanıtı niteliğindeki görsel verilerin  (resim, video vs.) temini amaçlanmaktadır.

 

 

 

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.