YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Bu Torba Yasada Yok Yok
28 Mart 2016 11:53

23.03.2016 tarihinde, 1/694 esas numarası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile, hükümet seçim döneminde vadettiği ve hükümet programına alarak, 2016 Yılı Eylem Planında yer verdiği bazı konuların hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri ihtiva eden 25 maddeden oluşan yasa tasarısını meclise sundu. Torba yasa tasarısı muhtemelen bu hafta görüşülüp, yasallaşacaktır. Yasa tasarısında birçok husus hayata geçiriliyor, biz de bu yıl yasallaşan en önemli yasalardan biri olan bu yasanın önemli hususlarını okurlarımız için özetledik.

65 Yaş Üstü Maaşına Yeni Düzenleme

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak.

Kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden fazla olan kimseler muhtaç kabul edilemeyecek ve kendilerine aylık bağlanmayacaktır.

Gençlerin Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Siliniyor

Gençlerin, 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçiliyor. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecektir.

Yıllık İzinler Beş Defada Kullanabilecek

4857 sayılı İş Kanunu’nun 56 ncı maddesi değiştiriliyor. Bu madde ile; yıllık iznin bir bölümünün altı günden az olmamak üzere, kalan kısmının tarafların anlaşması halinde beşe bölünebilmesine imkân getiriliyor.

SGK Ya Yeni Denetçiler Geliyor

Kayıt dışılıkla mücadele denetimlerinin daha nitelikli hale getirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması ve denetim kapasitesinin artırılması amacıyla SGK' da görev yapan denetmen sayısı 5000'e çıkarılacak. Bu amacı gerçekleştirebilmek için sosyal güvenlik denetmen ve yardımcısı kadrosuna2.610 adet sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal güvenlik denetmen yardımcısı kadrosu açıldı.

Terörün Finansmanında Mal Varlığını Askıya Alma Yetkisi Bakanda

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen işlemlerin, işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması halinde, yetkili makamlara intikal ettirmek üzere yedi işgünü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermeme yetkisi Bakan’a veriliyor. Bu yetki, yabancı bir mali istihbarat biriminin gerekçeli talebi üzerine kullanılması da öngörülüyor.

Terörizmin Finansmanıyla Mücadele İmkanları Genişletiliyor

Terörizmin finansmanı suçuyla mücadelenin daha etkili yürütülebilmesi için, ihtiyaç haline gelen şirket yönetimine kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygulanabilmesi imkânı getiriliyor.

Bunların Dışında Yasada Aşağıdaki Hususlar da Bulunmakta

 • Başkasına muhtaç engelliye maaş geliyor,
 • Zorunlu trafik sigortasına düzenlemeler geliyor,
 • Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki kaza tazminatları değişiyor,
 • Kazalarda tazminat ödeme zamanlarına sınırlama geliyor,
 • Kanal İstanbul Projesi için yasal düzenlemeler yapılıyor,
 • Kentsel dönüşüm kapsamında kaçak binalara düzenlemeler yapılıyor,
 • Geçim sıkıntısı çeken kişileri istihdam eden işverenlere sigorta primi desteği getiriliyor,
 • Sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcıların teşvikleri geliyor,
 • Sendikaların şehit yakınlarına yardım imkânı getiriliyor,
 • Riskli alanlarda imar durdurma yetkisi düzenleniyor,
 • Turizm yatırımcılarına kiralanan mülklerde kiralara erteleme getiren

düzenlemeler de bu torba yasa tasarısı içinde yer bulan düzenlemeler arasındadır.

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.