YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Bu keşke son vergi yapılandırması olsa
10 Ekim 2016 11:02

Güçlü bir devlet, sadece güvenliğin değil, toplumun genel refahının sağlanması için de zorunludur. Geleceğinden emin ve huzurlu, insanca yaşama standardını yurttaşlarına verebilen devletler güçlüdür. Toplumun içindeki bazı çıkar çevrelerinin etkisi altında kalan devletler zayıftır ve toplumun geneli bundan zarar görür. Dolayısıyla bir toplumun içindeki her bireyin, güçlü bir devlet mekanizmasına taraftar olması gerekir. Her bireyin, devletin güçlenmesi için çaba harcaması, devletin zayıflamasına yönelik eylemlere karşı da tavır alması gerekir. Kısacası; devletine sahip çıkması gerekir. Güçlü devlet olma kriterlerini birçok kalemde sayabiliriz ama öncelikle güçlü bir ekonomi şarttır.

Güçlü devlet olmanın öncelikle ekonomik güçten geçtiğini bilmeyenimiz yoktur. Peki, bunun için birey olarak biz ne yapabiliriz diye düşündüğümde; Kayıt dışı, Kara para, Yolsuzluk kitabımda yazdıklarımdan bazı önemli hususlar aklıma geliyor:

Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergi; özel ya da tüzel kişilerin her türlü iktisadi faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan, kamu harcamalarının finansmanı için devletin egemenlik gücünü kullanarak aldığı bir paydır. Ancak, bazı mükellefler çeşitli nedenlerle bu gelirlerinden devlete hiç pay vermemek, ya da daha az vermek için kazançlarının bir kısmını veya tamamını kayıt dışına çıkarma eğilimindedirler.

Çağdaş vergi sistemleri beyan esasına dayanmaktadır. Çünkü beyan esası, verginin ödenme gücüne göre alınmasını sağlayan ve dolayısıyla vergilemede adalet ilkesinin gerçekleştirilmesinde daha etkin bir yöntemdir. Ancak bu yöntem, yeterli ve etkin bir denetim mekanizmasıyla desteklenmediği takdirde, kayıt dışı ekonomi ortaya çıkabilmektedir. Türkiye’de kayıt dışı ekonomi, özellikle son yirmi yıl içinde önemli ölçüde dikkati çeken bir konu olmuştur. Kayıt dışı ekonominin yerleşip gelişmesinde vergi sistemimizin, idari-bürokratik yapımızın ve de toplumsal, politik, mali ve iktisadi etik anlayışlarımızın da önemli olduğu inkâr edilemez.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede uzun soluklu bir çalışma sonucu başarılı olunabileceği, sorunun çözümünün kısa, orta ve uzun vadeli bir perspektifle ele alınması gerektiği, bu mücadelede toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğü hususu unutulmamalıdır.”

Evet, güçlü olmanın ilk şartlarından biri; güçlü bir ekonomiye sahip olmaktır. Güçlü ekonomiyi sağlamanın temeli ise; devletin en büyük gelir kaynağı olan vergiler konusunda her duyarlı Türk vatandaşının hassas olması gerektiğidir. “Verginin kutsal ve insanlık görevi” olduğunu bilmek gerekir. Her vatandaş vergisini zamanında öderse, ülkemiz kalkınmada ve güçlü devlet olma yolunda öncü rol oynayacaktır. Bu konuda herkes hassas davranarak, vergilerini düzenli ödemelidir.

Ekonomik kalkınmanın sürdürülmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün kamuya olan borcunun azaltılması, maliye ve para politikalarının daha etkin kullanılması bu ülkede yaşayan bizlerin lehine olup, geleceğimizi teminat altına almaktır. Fakat bu tür af ve yeniden yapılandırmaların sık sık gerçekleşmesi; vergiden kaçınmayı adeta yöntem haline getirmektedir.

Bu nedenle, bu tür beklentilerle vergiden kaçınma alışkanlığını ortadan kaldırmanın zamanı gelmiştir. Bu konuda artık devlet politikası oluşturulmalı, vergi verenlerin adeta cezalandırıldığı bu sistemden uzaklaşılmalıdır.

Bu ülkede vergilerini vermeyenler, sorumluluklarını yerine getirmeyenler herkesten daha çok hizmet talebinde bulunuyor ve eleştiriyor. Bu anlayışı yıkmak, sorumluluklarımızı yerine getirmek, maliyeti paylaşmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Devletimiz de sorumluluklarından kaçınanları, vergisini vermeyenleri ödüllendirmekten vazgeçmelidir.

Şu anda devletin son zamanlarda yapmış olduğu en kapsamlı yapılandırması; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanunla,

  • Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları,
  • Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar,
  • İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı,
  • Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,
  • İhtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması,
  • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması,
  • Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi,
  • Devam eden borçların yeniden yapılandırılması

imkânları getirilmiştir.

Vergi borcu olan mükelleflerin bu yasadan istifade ederek borçlarını yapılandırmaları ve geçmişlerindeki hatalı veya riskli faaliyetlerini temizleyerek yeni bir sayfa açmalarına imkân veren bu yasayı şahsen önemsiyorum ve herkesin istifade etmesini öneriyorum. Kanaatimce bundan sonra bu tür yapılandırmaları çok fazla görmeyeceğimiz gibi, denetim ve kontrol mekanizmaları da daha sıkı çalışacaktır.

Kanımca, bu fırsatı kullanmak mükellefler açısından önemlidir. Ayrıca vergi alacağını tahsil ederek bütçe dengesini sağlayacak devletimiz için de önemlidir.

Size tavsiyem: Çok kapsamlı olan bu yasadan istifade etmek için bir an evvel ilgili kurumlara ve müşavirinize başvurun!

 

 

 

 

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.