YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Kadın Girişimcilere Destek
22 Haziran 2015 09:32

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Nedir?

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB),Mayıs 1991’de Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)ülkelerinde serbest piyasa ekonomisine geçişi hızlandırmak ve özel sektör girişimciliğini desteklemek amacıyla kurulmuştur. 61 ülke ve iki hükümetler arası kuruluş (Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası) olmak üzere 63 üyesi bulunmaktadır.

Kuruluş Anlaşmasında yer alan temel amaç, alıcı olan üyelerde pazar ekonomisine geçişi desteklemek ve özel girişimciliği geliştirmektir. Bu çerçevede, ekonomideki üreticileri ve piyasaları güçlendirmek, rekabeti ve yeniliği arttırmak, hukuk ve düzenleyici çevreyi geliştirmek, özel sektör finans kuruluşlarının sağladığı finansman için alternatif teşkil etmemek, diğer bir deyişle onlarla rekabet etmemek ve şeffaflık gibi ilkelere sahiptir.

Banka;

Piyasa ekonomisini güçlendirmek, rekabet ve yeniliği özendirmek, hukuki ve düzenleyici çerçeveyi güçlendirmek,

Özel sektör finans kuruluşlarının sağladığı uygun koşullu kaynakların yerini almamak,

Gerçekleştirilebilir finansman paketlerinde yer almak ve makul risk/geri ödeme oranını gözetmek, prensipleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Türkiye’nin Örgüt’le İlişkileri

Türkiye çok boyutlu politikasının bir gereği olarak, gerek bölgesinde gerek ötesinde refahın artırılması ve kalkınmanın sağlanmasına önem atfetmektedir. Bu çerçevede, güçlü geleneksel, tarihi, kültürel ve ekonomik bağlara sahip olduğumuz;

Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yeni başlayan kalkınma sürecine katkıda bulunmak,

Bu ülkelerdeki yeni yatırım olanaklarından girişimcilerimizin yararlanması ve

Dış ticaret imkânlarımızın artırılması için banka’ya 1991 yılında donör ülke sıfatıyla üye olmuştur. Ülkemiz, kredi kullanıcı ülke olabilmek amacıyla anılan bankaya 24 Nisan 2008 tarihinde resmi başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuruyla başlayan sürecin sonunda ülkemizin kredi kullanıcı statüsüne geçişi Bankanın Guvernörler Kurulu tarafından onaylanmış ve ülkemiz, 1 Kasım 2008’ tarihi itibariyle kredi kullanıcı ülke statüsüne geçmiştir.

Kadın Girişimcilere Destek Daha Önce Verildi mi?

Kadın işletmelerine finansman ve danışmanlık desteğinin artması ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir kilometre taşıdır. 2010 – 2012  yılları arasında Avrupa Birliği Mali Desteğiyle yürütülmüş olan Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonuyla 131 Hibe Projesi desteklendi. 24 milyon Avro tutarındaki bu projelerden toplam 9 bin 856 kadın faydalandı ve bu kadınlardan 113’ünün kendi işini kurdu ve 631’inin de ev eksenli çalışma modelini benimsediği, projelerle birlikte toplam 914 kadının doğrudan istihdama kazandırıldığı tespit edildi.

Kadın Girişimcilere Yeni Destek Var mı?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2015 de kadınlar tarafından yönetilen işletmelere kredi olarak verilmesi için, Türkiye’de yer alan çok sayıda ticari bankaya 300 milyon avro değerinde kredi akışı sağlayacaktır. Bunun ilki KOBİ Bankacılığı yapan bir bankamıza aktaracağı 50 milyon Euro kredi kaynağı ile kadın girişimcileri desteklemeye devam edecek.


KOBİ Bankacılığı yapan bankamıza sağlanan bu kaynak Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği programı dâhilinde, Türkiye‘de kadınlar tarafından yönetilen küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kredi sağlamak üzere kullanılacak.
 
Kadın girişimcileri destekleme konusundaki KOBİ Bankacılığı yapan bir bankamız alacağı kaynağa 15 milyon avro katkıda bulunacak ve toplam 65 milyon avroluk bir kredi hacmi sağlayacak.  Ayrıca Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kredi imkânlarının iyileştirilmesi, küçük işletmelere danışmanlık hizmetleri verilmesi ve teknik destek amaçlarıyla bu programa sırasıyla % 85 ve % 15 oranlarındaki katılımlarıyla, toplam 38 milyon avroluk destek  sağlayacaklardır. Program; kadınlar tarafından yönetilen işletmelerin sürdürülebilir büyüme ve istihdam sağlamaları amacıyla finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, katılımcı bankalara teknik yardım vererek, kadın işletmecilere daha uygun hizmet sunmalarını sağlamak ve kadınlar tarafından sahip olunan veya yönetilen işletmelerinin özel danışmanlık hizmetleri alarak işletmelerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

Yazarın Önceki Yazıları
İzne Çıkmayıp, Ücretini Alabilir miyim? 20.03.2017Düzenli Ödeyene Vergi İndirimi, Esnafa Ahilik Sandığı Geldi 13.03.2017İki milyon istihdam için getirilen teşvikler 06.03.2017İnşaat Sektörü Nereye Gidiyor? 27.02.2017Üretim Yapan Kobilere Birleşmede Vergi Muafiyeti 20.02.2017Piyasayı Canlandıracak Vergi İndirimleri Geldi 06.02.2017Vergi Erteleme Dâhil Birçok Düzenleme Yer alan Yeni Yasa 30.01.2017Girişimciler 2017 Yılında Şunları Unutmayın 23.01.2017Kriz Mi Geliyor, Şirketimizde Ne Tedbir Alalım? 16.01.2017Neden Taraf Olmak 05.01.2017Sicil Affını da Kapsayan Torba Yasa Mecliste 26.12.2016Yurtdışı Fuar Katılım Ve Marka Tanıtımına Yeni Teşvikler 19.12.2016Doların düşmesi Neden Önemli ve Nereye Kadar Düşecek? 12.12.2016Neden Dolardan Türk Lirasına Dönmeliyiz? 05.12.2016İşverenler, BES Otomatik Katılım 1 Ocakta Başlıyor 28.11.2016Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.