YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Kadın Girişimcilere Destek
22 Haziran 2015 09:32

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Nedir?

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB),Mayıs 1991’de Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)ülkelerinde serbest piyasa ekonomisine geçişi hızlandırmak ve özel sektör girişimciliğini desteklemek amacıyla kurulmuştur. 61 ülke ve iki hükümetler arası kuruluş (Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası) olmak üzere 63 üyesi bulunmaktadır.

Kuruluş Anlaşmasında yer alan temel amaç, alıcı olan üyelerde pazar ekonomisine geçişi desteklemek ve özel girişimciliği geliştirmektir. Bu çerçevede, ekonomideki üreticileri ve piyasaları güçlendirmek, rekabeti ve yeniliği arttırmak, hukuk ve düzenleyici çevreyi geliştirmek, özel sektör finans kuruluşlarının sağladığı finansman için alternatif teşkil etmemek, diğer bir deyişle onlarla rekabet etmemek ve şeffaflık gibi ilkelere sahiptir.

Banka;

Piyasa ekonomisini güçlendirmek, rekabet ve yeniliği özendirmek, hukuki ve düzenleyici çerçeveyi güçlendirmek,

Özel sektör finans kuruluşlarının sağladığı uygun koşullu kaynakların yerini almamak,

Gerçekleştirilebilir finansman paketlerinde yer almak ve makul risk/geri ödeme oranını gözetmek, prensipleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Türkiye’nin Örgüt’le İlişkileri

Türkiye çok boyutlu politikasının bir gereği olarak, gerek bölgesinde gerek ötesinde refahın artırılması ve kalkınmanın sağlanmasına önem atfetmektedir. Bu çerçevede, güçlü geleneksel, tarihi, kültürel ve ekonomik bağlara sahip olduğumuz;

Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yeni başlayan kalkınma sürecine katkıda bulunmak,

Bu ülkelerdeki yeni yatırım olanaklarından girişimcilerimizin yararlanması ve

Dış ticaret imkânlarımızın artırılması için banka’ya 1991 yılında donör ülke sıfatıyla üye olmuştur. Ülkemiz, kredi kullanıcı ülke olabilmek amacıyla anılan bankaya 24 Nisan 2008 tarihinde resmi başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuruyla başlayan sürecin sonunda ülkemizin kredi kullanıcı statüsüne geçişi Bankanın Guvernörler Kurulu tarafından onaylanmış ve ülkemiz, 1 Kasım 2008’ tarihi itibariyle kredi kullanıcı ülke statüsüne geçmiştir.

Kadın Girişimcilere Destek Daha Önce Verildi mi?

Kadın işletmelerine finansman ve danışmanlık desteğinin artması ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir kilometre taşıdır. 2010 – 2012  yılları arasında Avrupa Birliği Mali Desteğiyle yürütülmüş olan Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonuyla 131 Hibe Projesi desteklendi. 24 milyon Avro tutarındaki bu projelerden toplam 9 bin 856 kadın faydalandı ve bu kadınlardan 113’ünün kendi işini kurdu ve 631’inin de ev eksenli çalışma modelini benimsediği, projelerle birlikte toplam 914 kadının doğrudan istihdama kazandırıldığı tespit edildi.

Kadın Girişimcilere Yeni Destek Var mı?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2015 de kadınlar tarafından yönetilen işletmelere kredi olarak verilmesi için, Türkiye’de yer alan çok sayıda ticari bankaya 300 milyon avro değerinde kredi akışı sağlayacaktır. Bunun ilki KOBİ Bankacılığı yapan bir bankamıza aktaracağı 50 milyon Euro kredi kaynağı ile kadın girişimcileri desteklemeye devam edecek.


KOBİ Bankacılığı yapan bankamıza sağlanan bu kaynak Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği programı dâhilinde, Türkiye‘de kadınlar tarafından yönetilen küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kredi sağlamak üzere kullanılacak.
 
Kadın girişimcileri destekleme konusundaki KOBİ Bankacılığı yapan bir bankamız alacağı kaynağa 15 milyon avro katkıda bulunacak ve toplam 65 milyon avroluk bir kredi hacmi sağlayacak.  Ayrıca Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kredi imkânlarının iyileştirilmesi, küçük işletmelere danışmanlık hizmetleri verilmesi ve teknik destek amaçlarıyla bu programa sırasıyla % 85 ve % 15 oranlarındaki katılımlarıyla, toplam 38 milyon avroluk destek  sağlayacaklardır. Program; kadınlar tarafından yönetilen işletmelerin sürdürülebilir büyüme ve istihdam sağlamaları amacıyla finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, katılımcı bankalara teknik yardım vererek, kadın işletmecilere daha uygun hizmet sunmalarını sağlamak ve kadınlar tarafından sahip olunan veya yönetilen işletmelerinin özel danışmanlık hizmetleri alarak işletmelerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.