YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Aile paketinde neler var?
30 Mart 2015 10:02

Aile Paketinde Çalışan Kadın Açısından Neler Var?

Kamuoyunda "Aile Paketi" olarak bilinen “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Meclis genel kuruluna sevk edilen yasa tasarısı bu dönem yetişirse bu dönem, yetişmezse önümüzdeki dönem genel kurulda görüşülerek yasalaşacaktır. Peki, komisyondan geçen yasa tasarısında çalışan kadın açısından neler var?

Kreş Ve Gündüz Bakım Evlerinde 5 Yıl Vergi Muafiyeti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın izniyle faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri de, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda olduğu gibi 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Doğum İzni İntibakta Kullanılabilecek

Doğum yapan memura ve eşine istekleri üzerine 24 aya kadar kullandırılan aylıksız izin süresi kademe ve derece intibakında değerlendirilecek.

Erken Doğumda Doğum İzni Doğum Sonrası İzne İlave Edilecek

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine eklenecek.

 

Evlat Edinen Memura İzin

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce, çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenecek. Memur olan eşin ya da memur olan kişinin evlat edinmesi halinde, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.

Annenin Kullanmadığı İzni Baba Kullanacak

Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılacak.

Anne Olana 6 Ay Yarım Çalışma İmkânı

Analık izni biten kadın memur, süt izni verilmeksizin ve çocuğun hayatta olması kaydıyla isteği halinde tüm doğumlarda 6 aya kadar günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilecek.

Engelli Çocuğu Olana 12 Ay İzin

Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki 12 ay içinde engellilik durumunun tespiti halinde bu süre 12 ay olarak uygulanacak.

Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma

Çocuğu olan memur anne ve baba, çocuk mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma talep edebilecek. Yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilecek. Bu kapsamdaki memurlara, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç olmak üzere mali haklarla sosyal yardımlarına ilişkin her ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Derece yükselmesiyle kademe ilerlemesi, belli görevlere atanma veya terfi süreleri yarım olarak dikkate alınacak.

  1. Bu haktan aynı tarihler esas alınarak belirlenecek dönem itibarıyla evlat edinenler de talepleri halinde yararlanacak.
  2. Tasarıda öngörülen doğum izinleriyle yarı zamanlı çalışma sürelerinden 1 Ocak 2015 ve sonrasında doğum yapanlar ve evlat edinenler de yararlanabilecek.

Kadın İşçiye, Ücretsiz İzin Süresi Kadar Doğum Sonrası Yarım Çalışma İmkânı

Doğum yapan kadın işçiye, ücretsiz izin süresi kadar doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenecek. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde işsizlik sigorta fonundan aylık olarak yapılacak. Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarının %80'i kadar olacak.

Bu haktan yararlanılabilmesi için;

  1. İşçinin adına, doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
  2. İş Kanunu'na göre haftada 45 saatlik çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde doğum sonrası yarım çalışma belgesiyle başvuruda bulunulması gerekecek.
  3. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülecek.
  4. Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmeyecek.
  5. Sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden toplam %32,5 oranında sigorta primleri yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar Fondan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Kurum prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte, işyeri ve işveren sayılmaz ve bu kişiler için işe giriş ve çıkış bildirimi yapılmaz.

Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

Kadın İşçilerin Esnek Çalışma İmkânı

Tasarıyla, İş Kanunu'nda kadın işçilerin doğum ve süt iznini düzenleyen maddeye eklenen fıkra ile, analık izni ve sonrasında yarı zamanlı çalışmaya başvurması durumunda çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi süreli çalışma talebi karşılanacak. Bu talep, geçerli fesih nedeni sayılamayacak.

Annelik İzninin Bitimi Ücretsiz İzin

Analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi, evlat edinme halindeyse eşlerden biri veya evlat edinen 6 aya kadar ücretsiz izin, ya da her doğumda 6 aya kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Bu izinlerden hangisinin kullanılacağını, izin talebinde bulunan kişi belirleyecek ve bir ay önce yazılı olarak işverene bildirecek.

Doğum Sonrası Yarı Çalışma Süreleri

Çalışan kadınlara analık izninden sonra ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üçüncü çocuk için 180 gün, engelli çocuk için ise 360 gün yarı zamanlı çalışma hakkı getirilecek. Çoğul doğum durumunda, bu sürelere otuzar gün eklenecek. Bu hak evlat edinme halinde de tanınacaktır.

İş Kanunu'nda yapılan düzenleme ile geçici iş ilişkisi ile ilgili hükümlere aykırılık halinde idari para cezası uygulanabilecek.
 

Doğum Yardımı Miktarları Artırıldı

Aile Paketi tasarısı uyarınca birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 lira doğum yardımı yapılacak.

Çocuğunu Teröre Kurban Veren Ailelere İş İmkânı

Terör eylemlerinde yaşamını yitiren çocukların anne, babaları da istihdam hakkından yararlanacak.
 

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.