YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
11 Ayaklı Yeni İstihdam Ve Teşvik Paketi
06 Nisan 2015 10:11

Ülkemizde yatırımların ve istihdamın artırılması, ihracatın ve KOBİ’lerin desteklenmesi, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi gibi çok farklı amaçlara yönelik pek çok kurum tarafından farklı teşvik programları uygulanmaktadır. Bu yatırım teşvikleri, bir taraftan özel sektör yatırımlarının desteklenerek firmaların rekabet güçlerinin artırılması yönünde katkı sağlarken, diğer taraftan, doğrudan bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik de uygulanmaktadır. Teşvik uygulamaları bölgesel ve sektörel önceliklerin yanı sıra, illerin özellikleri ve gelişme potansiyellerini esas almaktadır. Hükümet,  geçen hafta yeni bir  Üretim ve İstihdama Destek Paketi açıkladı. Teşvik paketini incelediğimizde 11 ayaklı çok kapsamlı bir program olduğunu görmekteyiz. Paket, vergi indirimlerinden işverene mesleki eğitim desteğine dek bir dizi destek içeriyor. Pakette, toplum yararına çalışan sayısını artıracak 120 bin yeni istihdam imkânı da yer alıyor.

1.Mesleki Eğitim Desteği

Paketteki ilk destek İŞKUR’dan iş gücü ve mesleki eğitim desteği:

 1. Altı ay süreyle iş başı eğitimiyle çalışacak kursiyerlere net asgari ücret ödenecek. Yani, yeni istihdam için yapılan altı aylık iş başı eğitim programı esnasında işverene kursiyerlerin asgari ücretleri İŞKUR tarafından ödenecektir.
 2. İşverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar vergi matrahından düşülecektir.
 3. İş başı eğitim programı sonrası kursiyerler işe alınırsa, imalat sektöründe 3,5 yıl (6 ay + 3,5 yıl), diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca SGK işveren primi İŞKUR tarafından ödenecektir (6 ay + 2,5 yıl).
 4. Önümüzdeki aylarda yılın ilk yarısı istihdamı daha fazla teşvik etmek için, Temmuz ayına kadar iş başı eğitiminin başlanması durumunda, iş başı eğitim için verilecek destek altı ay değil, bir yıl olacaktır

2.Toplum Yararına 120 Bin İstihdam

Toplum yararına çalışan sayısını artırmak için 120 bin yeni istihdam sağlanacaktır.

3.Yatırımlara Daha Çok Vergi İndirimi

Yatırıma katkı tutarının oranları:

 1. Birinci bölgede daha önce hiç yoktu, şimdi % 50 olarak belirlendi,
 2. İkinci bölgede % 10’dan % 55’e çıkarıldı,
 3. Üçüncü bölgede % 20’den, % 60’a çıkarıldı
 4. Beşinci bölgede % 70’e çıkarıldı
 5. Altıncı bölgede % 80 olarak uygulanacaktır.

4.Yüksek Teknoloji Yatırımlarına Tam Destek

Yatırımlar, beşinci bölge desteklerinden yararlandırılacaktır.

5.Yeni Yatırıma Vergi Desteği

Yeni yatırımcıya daha fazla destek ve vergi indirimi sağlanarak girişimcilerin desteklenmesi ve özendirilmesi amaçlanan bu uygulama ile;

 1. Birinci bölge için teşvik uygulamalarında % 10 olan oran %15’e,
 2. ikinci bölge için %15’ten %20’ye çıkarıldı.
 3. Büyük ölçekli yatırımlarda ise birinci bölgede %20’den %25’e,
 4. ikinci bölgede %25’ten %30’a çıkarıldı.

6.Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Şu anki mevcutta sigorta primi işveren desteği,

 1. Birinci bölgede yokken iki yıla,
 2. İkinci bölgede üç yıla,
 3. Üçüncü bölgede üç yıldan beş yıla çıkarılacaktır.

7.Finansmana Erişim İmkânları

Öz kaynak kullanımına vergi kolaylığı getirilerek, sermaye artırımı yapan şirketler için, sermayenin belirli bir kısmı kurum kazancından indirebilme imkânı getirildi. Şirketlerin kredi almak suretiyle, borçlanarak yaptıkları yatırımlardan çok daha avantajlı şekilde yaptıkları yatırımlarda teşvik edilmesi sağlanmış olacaktır.

8.KKDF Oranı Sıfıra İniyor

Vadeli ithalatta KKDF oranı sıfıra indirilecek, böylece sanayinin girdi maliyeti azaltılacaktır.

9.ARGE ve Tasarıma Daha Fazla Destek 

Tasarım aşaması en fazla değerin yapıldığı aşama olarak görülüyor.  Nihai ürün kadar, o ürüne giden bütün süreçlerdeki katkıyı artırma amacı ile Tasarım merkezleri, ARGE merkezleri gibi desteklenecektir.

10.İmalatçı KOBİ ve Kadın Girişimcilere İlave Destek

Hazinenin kredi kaynakları 1 milyar Türk Lirasından 2 milyar Türk Lirasına çıkarılmıştır. Bakanlar Kurulu kararıyla, yararlanabileceklerin kapsamı genişletilmiş, kapsama imalatçı KOBİ’ler de ilave edilmiştir.

 1. İmalatçı KOBİ’lere ve kadın girişimlerine özel tedbirler alınacaktır.
 2. Her bir KOBİ için 1,5 milyon lira olan kefalet limiti, imalatta faaliyet gösterenler için 2,5 milyon, imalatçı KOBİ’ler için ise 3 milyon Türk Lira’ ya çıkarılmıştır.
 3. Kadın girişimciler için, kadın istihdamının artırılması amacıyla yeni bir düzenleme başlatılarak, 100 bin Türk Lira’ya kadar beş yıl vadeli krediler için % 85 oranında kefalet imkânı sağlanacaktır.
 4. ARGE’ye dayalı yatırımlar için proje ve finansman gereği TÜBİTAK tarafından başta enerji, ulaştırma ve sağlık sektörleri olmak üzere hazırlanan projeler, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla desteklenecektir. Fizibilite çalışmaları TÜBİTAK tarafından sonuçlandırılacaktır.

Bütün bu kalkınma istihdam projelerini düzenlemek ve onlara yeterli desteği vermek için Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacaktır.

11.KOBİ’ lere teminat kolaylığı getiriliyor.

KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla, taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılacaktır Şimdiye kadar teminat olarak kullanılmaması sebebiyle, taşınırlar teminat olarak kullanıldığında finansmana erişim bakımından önemli bir imkân sağlanmış olacaktır.

Bahsettiğimiz tüm bu teşvik uygulamalarını kapsayan, hazırlanmakta olan kanun tasarısı önümüzdeki dönemde TBMM’ye sevk edilecektir.

Yazarın Önceki Yazıları
Şirket Ortağına Şirketten Borç Vermek 05.02.2018Peşin Alınan İbraname Geçerli midir? 29.01.20182018 yılında kimlere E-fatura E-defter zorunlu? 22.01.2018Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi? 15.01.2018Facebook sayfasında Google reklam geliri elde edenlerde vergi 08.01.2018İstihdam Şurasından Teşvikler Yağdı 31.12.2017Devlet memuru Refakat iznini parça parça kullanabilir mi? 25.12.2017Defter beyan sistemi ne getiriyor? 18.12.2017Çekte Zamanaşımı Var mıdır? 11.12.2017E Haciz E işkence Olmamalı 04.12.2017İş Davalarında yeni bir çözüm dava öncesi Arabuluculuk 27.11.2017Nedir bu Sanal para veya kripto para? 20.11.2017Yargıtay Kararlarıyla İşçinin İmzaladığı İbraname 13.11.2017İş kazasında manevi tazminat hakkı var mıdır? 06.11.2017Çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir? 30.10.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.
02:00
 // taner gun
Vergi cezaları. Sgk idsri cezaları.kazık vergi orsnlarını duzeltin teşviğe gerek kalmaz....
13 Nisan 2015 02:00
18:12
 // uğur yiğit
Ülkede asıl işsizlik değil, asgari ücret belası. Bu ucretle nasıl geçim olur devletimiz bunun da formülünü verirse amenna ama bunu anlamak sevgili devletimizin işine gelmiyor galiba. Devletin memuru yattığı yerden iki üç bin lira alırken işçi emeğini esirgemiyor ama karşılığına bakın....
06 Nisan 2015 18:12