YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Sünnetten uzaklaşılınca toplum yozlaşır, din bozulur
16 Ocak 2015 17:30

Sünnet, en kısa ve genel anlamıyla "İslam yaşama rehberi" demektir. Sünnetler Kur-an’ın en iyi nasıl yaşanabileceğini gösteren ve yaşayan Kur-an olan peygamber efendimizin bizlere en büyük mirasıdır.

Bid'at, İslam kültürüne ters düşen, İslam da yeri olmayan ve fakat İslam’mış gibi gösterilmeye çalışılan İslam’a ne kadar yabancı unsur varsa o demektir.

Toplumun yozlaşması ve dinin bozulması sünnetten ayrılıp kopmakla oluşur. Müslümanlar sünnete sarılarak ve ondan ayrılmayarak İslami kimliklerini koruyabilirler.

Farklı kıta ve coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar arasında yüzyıllar boyu görülen ortak değerler ve dini yaşama benzerlikleri, sünnetin birleştiriciliği ve bütünleştiriciliği sayesinde olmuştur. En bariz şekliyle, ümmet sünnetle hayat bulur ve onunla yaşar.

Dinden uzaklaşma ise sünnetin terki ve mekruhların meşrulaşmasıyla başlar. Daha sonra da farzların terkine ve haramların çok rahat bir şekilde işlenmesine doğru gider

İslam dininin sosyal hayattan kopması, Müslümanların sünnetleri birer birer terkiyle olur. Zira, zaman göstermiştir ki sünnetin terk edilmesiyle doğacak boşluklar, İslami toplumlarda büyük zafiyetlere yol açmıştır ve bu boşluklar sünnetin tam zıddı olan bid'atlarla doldurulmuştur. Tabii ki sonu da elem verici yıkımlardır.

Müslümanların davranışlarının İslami olabilmesi ve salih amel olarak kabul edilmesi için şüphe ve vehim den uzak olması gerekmektedir. Bu açıdan baktığınız da bid’at ve hurafeler, İslam’ın tam manasıyla yaşanmasının önünde ki en büyük engelleridir.

Her Müslüman, etrafında olup bitenleri anlayıp yorumlayacak bir şekilde ilmihal bilgisine ve İslami dünya görüşüne sahip olmalıdır. Kur-an’ı kerim ve hadis’i şerifler Müslümanlar için yeterli veriye sahiptir. Bu konuda yabancı (İslam dışı) kaynaklara lüzum yoktur.

Günümüzde Müslümanlar Peygamber efendimizin bizzat şekillendirdiği İslami yaşam tarzından uzaklaştı ve maalesef sünnetlerin terkine alıştı. İslam dini bid'atların ve hurafelerin etkisine açık hale getirildi. Ve tüm bunlar İslam düşmanı batı eliyle planlanıp uygulandı.

Tamamıyla Avrupai bir yaşam tarzı olan ‘Modernizm’ Avrupalı olmayan uluslara özelliklede Müslümanlara medeniyet adı altında empoze edildi. İslam milletini hastalıklı bir ur gibi saran batı tarzı yaşam şekli hadislerdeki tespiti yani, yozlaşmayı ve yabancılaşmayı fiilen ispat etmektedir.

Peygamber efendimiz hadisi şeriflerinde; "İsrail oğullarının başına gelen her şey aynen ümmetimin başına da gelecektir. Hatta onlardan biri sokak ortasında annesiyle zina edecek olsa, ümmetimden de bunu yapmaya kalkışacaklar çıkacaktır." Bir başka hadiste de "onlar bir keler deliğine girecek olsalar, siz de arkalarından girmeye çalışacaksınız" buyrulmaktadır.

Peygamber efendimiz hadisi şerifleri ile, Müslümanların ahir zamanda ne kadar kişilik ve kimlik kaybına uğrayacağını, ümmetin öz değerlerine ve dinine ne kadar yabancılaşacağını yüzyıllar öncesinden çarpıcı biçimde ortaya koyarak ümmetini uyarmıştır.

Müslümanların sünnete yabancılaşmasında, İslam’a uygun yaşam alanlarının ve ortamlarının bırakılmaması (Osmanlı'dan bu zamana kadar var olan câmi etrafında kurulan mahalle ve mahalle üzerine kurulan şehir anlayışından uzaklaşılması) hayli etkili olmuştur.

Bugün camisiz bir sitede veya gayet lüks bir rezidansta yaşayan bir Müslüman'a gösterişsiz sade bir hayatın veya yer sofrasında yemenin sünnet olarak söylenmesinin ne kadar anlamı olabilir ya da ne kadar geçerlidir.

Müslümanlar, daha önce yaşadıkları krizler de hatayı hep kendilerinde arar, İmanlarını sorgularlardı bu gün ise bizzat din-i Mübin İslam’ı sorgulamaya başladılar. 20 yy ın Bana göre modasına uydular. Bidatlara yeni yeni kapılar açtılar. Tefrikaya daldılar. Lime lime olup parçalandılar. Sonunda da her türlü işkenceye ve zulme maruz kaldılar.    UMRAN HAN

                                  ŞEFEAAT YA RESULALLAH

Yazarın Önceki Yazıları
Hibrit savaş terörsüz olmaz 21.03.2017Ümmet Olarak Hibrit Savaş İle Karşı Karşıyayız 15.03.2017Fırat kalkanı kutsal mızrağı parçaladı! Bırak anlamsız hayır’ı 05.03.2017Haçlı ve Siyonist teröre cevabımız Fırat Kalkanı'dır 22.02.2017İslam dünyasının en anlamlı cevabı; İslam Ordusu 09.02.2017Bir oradan bir buradan anlayana kitabın ortasından 27.01.2017Profesyonel Propagandistlere Karşı Aklımızı Kullanalım... 16.01.2017Her şeyi çok bilen klavyetörler 06.01.2017Osmanlı ruhu Yeni Türkiye ile beden buluyor 02.01.2017Din-ü Devlet Mülk-ü Millet. Devlet-i Ebed Müddet 23.12.2016Yeni Türkiye yarına bırakır amma yanınıza bırakmaz 15.12.2016Düş mü, rüya mı? Ya da kimin için düş, kimin için rüya? 02.12.2016Emri bi'l ma'ruf, nehyi an'il münker ve cihad bilinçli... 16.11.2016Zâlimin rişte-i ikbâlini bir âh keser 04.11.2016Dost bî-pervâ, felek bî-rahm ü, devran bî-sükûn 27.10.2016Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.