YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
İslam düşmanlarının kaos senaryoları - 2
29 Kasım 2014 13:57

Protestan İslam ya da İslam’ı sekülerleştirme kaos stratejisi.

İslam düşmanları 200 yıldan fazla bir geçmişi olan İslâm'ın Protestanlaştırılması ya da sekülerleştirilmesi projesi ile hadislere ve Hz. Peygambere (SAV) saldırırken şunu amaçlıyorlar. Hadisler şüpheli sayılsın, Müslümanlarca koşulsuz kabul görmesin. Hz. Muhammed (SAV) konumu tartışılır hale gelsin ve efendimiz İslamiyet’in dışında algılansın. Bu saldırı, uzun vadede, en kalıcı ve yıkıcı sonucu verir.

Projenin kaçınılmaz sonucu: Şiîliğin güçlendirilmesi ve Sünnî anlayışın çökertilmesidir. İslâm dünyasındaki Sünnî anlayışın çökmesiyle, Müslümanlar birbirine düşer. İslâm dünyasına bir daha ayağa kalkamayacağı kadar büyük bir darbe vurulur, İslami ana akım olan Sünnilik biterse Müslümanlar bir daha belini doğrultamaz. Kan oluk oluk akar. İşte o zaman kıyamet kopar.

Luther’in 'İncil Hıristiyanlığı' nasıl Hıristiyanlıkta her şeyi yıkıp, sahte bir din icat ettiyse, Protestan İslam projesinin ’’Kur’an İslâm’ı’’ söylemi de, İslamiyet için yıkımdır. Müslümanlar için büyük felâketlerden biridir. ’’Kur’an İslâm’ı’’ söylemi Allah muhafaza gerçekleşirse, İslamiyet hayattan ve hayatlara hayat olmaktan çıkar. Geriye emperyal Batı tarafından icat edilmiş Seküler bir anlatı kalır. Ve bir de Luther yan Müslüman!

Kur’an kuru bir bilgi kaynağı ya da hikâye kitabı değil, hayatın kaynağıdır. Hatta hayatın ta kendisidir. Hz Muhammed (SAV) 'Yaşayan Kur’an' dır. Şu kâinat-ı mevcudat Allah resulünün nurundan yaratılmıştır. Onun olmadığı kâinatta, hiçbir şey kalmaz ki İslamiyet kalsın.

Tevhidin ana taşıyıcısı, peygamberlik kurumudur. Kur’an, İslamiyet’in temelidir. Sünnet, ana sütunu. Sütun yıkılırsa temelin üstüne yıkılır. Sonuçta temelde işlevsiz kalır. Sünnet-i seniye yıkılırsa,  Tevhid yok olur ve aklına esen ya Mehdi olur ya  Tanrı. İnsanlık tarihi gösterdi ki, Peygamberlerinden uzaklaştırılan dinler ve insanlar bozuldular ve paramparça oldular.

'Protestan İslâm'' projesinin yerli münafık unsurları, sivil (tasavvufî) İslam’a hayâsız ve acımasız bir şekilde saldırıyorlar. Şu halde gerçek İslâm, sivil (tasavvufî)  İslâm, sahte İslâm ise seküler diyalogcu Protestan İslam’dır. Paralel yöntemlerle devleti ele geçirmek için kurulmuş örgütler ne kadar İslamidir. Sivil (tasavvufi) İslam’ı Protestan (seküler) İslam, haline dönüştürme projesini bu tip yapıları kullanarak yürütüyorlar.

İslâm dünyası çökerse küresel kapitalist sömürü düzeninin önündeki en büyük engel ortadan kalkar. Müslümanlar için sekülerleşme İslam’dan uzaklaşma, Batıcı modernleşme ise kapitalizme köle olmak demektir.

İslamiyet 1400 yıldır var olan bir dindir. Tüm kaide ve kurallarıyla Allah tarafından mükemmel bir şekilde efendimiz aracılığıyla Kur'an olarak tüm insanlığa indirilmiştir. Efendimizde bizim biricik önderimiz tek rehberimizdir. Ahir zamanda tek kurtuluş reçetemiz Kur'an-ın ipine sımsıkı sarılmak ve efendimizin yolundan ayrılmamaktır. Gerisi safsatadır. LA İLAHE İLLALAH MUHAMMEDEN RESULALLAH vird- zebanımızdır.

Kâfir olanlar şöyle dediler: Bu Kur’an’ı dinlemeyin ve onun hakkında gürültü koparın!. Umulur ki böylece üstün gelirsiniz." (Fussilet, 26)

"O, recezdir, şiirdir, diyerek; el çırparak, ıslık çalarak ya da,onun bulutsuz ve berrak semasını karartmak için ortalığı velveleye vererek..." Bazen de onun "Önceki ümmetlerin hikâye ve masalları olduğu" (Furkan, 5; Neml, 68) yalanın yayarak, tarih boyunca Kur-an’ı yok etmeye çalışanlar oldu. Bunlar ilk değil, son da olmayacaklar.

Aradan yüzyıllar geçti zaman, mekân ve diğer unsurlarda değişiklikler meydana geldi. Buna karşılık zaman ve mekândan münezzeh Allah'ın (CC) kelâmı olan Kur’an-ı Kerim, bu ayetlerle bugünkü kâfirin psikolojisini ne kadar güzel anlatıyor. Kur’an’ın hakkaniyeti sonsuza kadar devam edecektir. Çünkü O, "Hayy" ve "Kayyum" olan Allah'ın kelâmıdır. Amenna ve sadekna. (işittik ve itaat ettik)

Yazarın Önceki Yazıları
Ahir zaman zalim İmparatorluğu ABD’nin sonu geldi 07.02.2018Ülkemizin menfaatleri ve ümmetin dirliği için İran rejiminin değil amma 10.01.2018Özel üretilen Kudüs krizini, neden bir de bu yönden irdelemiyoruz? 21.12.2017Zarrab davası; Gerçek ve esas sebebi henüz kimse yazmadı ve konuşmadı 07.12.2017Suudi Arabistan'da yaşananlar bir değişim hareketi 28.11.2017Ulu Haçın Arındırılmış Şövalyeleri-2 16.11.2017Ulu Haçın Arındırılmış Şövalyeleri-1 07.11.2017Dur de artık İzmir dur de! 25.10.2017Asimetrik kuşatma ve bir şekilde ikna edilenler 02.10.2017Çalışma hayatı ve Beş Maymun Hikaye’si 21.09.2017Aile kutsaldır 16.09.2017İran Türkiye ile neden yakınlaşmaya çalışıyor? 2 05.09.2017İran Türkiye ile neden yakınlaşmaya çalışıyor? 1 24.08.2017Selam olsun... 15.08.2017Hukuk ve adalet, savaşta bile! 07.08.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.