YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Cemal Fedayi
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
İttihad-ı İslam'ın Ayak Sesleri…
23 Aralık 2015 09:27

Eskiden dış politika diyorduk, artık küresel siyaset demek daha doğru…

Türkiye’nin yürüttüğü küresel siyasette çok önemli bir gelişme oldu…

100 yıl sonra İslam İttifakı kuruldu…

Ve fakat bu önemli gelişme medyamızda hak ettiği yeri alamadı…

Medyamız, “İsrail’le yürütülen görüşmeler”den başka bir şey görmüyor…

İsrail ile yürütülen görüşmeler önemli bir gelişme değildir…

Maalesef sosyal medya da bu görüşmelere kilitlenmiş durumda. Öyle bir hava yaratılıyor ki, sanki Türkiye İsrail’le dost olmuş, anlaşmış, ittifak yapmış…

Hemen söyleyelim ki, İsrail ile yapılmış bir anlaşma yok, ittifak hiç yok

Sonuçlanmayacak bir görüşme trafiği yürütülüyor…

İran ve Rusya’nın saldırılarına, reel-politik ve diplomatik düzlemde bir cevap veriliyor…

Şunu hemen söyleyelim ki, üç şartımızın birini kabul eden İsrail diğer iki şartımızı kabul etmez ve bu görüşmeler de bir neticeye bağlanmaz…

***

O halde akim kalacağı kesin olan bu görüşmeler ne için yapılıyor?

Birincisi İran ve Rusya’ya bir gözdağı veriliyor…

Esas sebep ise şudur: Küresel siyasette İslam ülkeleri çok önemli bir adım attılar. İslam ülkeleri kendi aralarında bir askeri ittifak kurdular… (1)

Batılı ülkeler ürkmesin diye açıkça adına “askeri ittifak” demediler… Terör karşıtı güç gibi makbul ve maruf isimler kullandılar…

Fakat hakikatte bunun adı İslam Birliği’dir. Eski deyimle: İttihad-ı İslam

100 yıl önce kaybedilen birliğin yeniden tesisi için ilk adım atıldı… Gerisi de gelecektir…

***

Bu birlik zahiren Suudi Arabistan’ın öncülüğünde başladı. Ancak S.Arabistan sadece görünen liderdir. Gerçek lider Türkiye’dir.

Fakat Türkiye henüz NATO üyesi olduğu için açıkça bu tür girişimlerin en önünde gözükmüyor. Dikkat çekmek istemiyor. Çünkü vakti gelmeden öten horozun akıbetine maruz kalmak istemiyor…

Türkiye temkinli gidiyor; tedbirli gidiyor… Son İsrail’le görüşme hadisesi de bu temkinin bir sonucudur. Türkiye bir nevi “cambaza bak!” oyununu oynuyor… Batının dikkatini cambaza (İsrail’e) çekiyor ve Batı cambaza bakarken kendisi İttihad-ı İslam’ı kuruyor…

Türkiye Batıdan kendisine yönelecek eleştirilere peşinen cevap hazırlıyor. “İslam Birliği mi kuruyorsun; Halifeliği ihya mı ediyorsun; Neo-Osmanlıcılık mı yapıyorsun?...” türünden eleştirilere şöyle demiş oluyor:

“Ne münasebet? Görmüyor musunuz, İsrail ile müzakerelere başladık. Sizin İslam Birliği dediğiniz şey bizim dışımızda, Suud-i Arabistan’ın yürüttüğü, terör karşıtı bir güç birliğidir. Zararsızdır…”

Yani İsrail meselesi bir kamuflajdır. Türkiye, fincancı katırları ürkmesin diye, İslam Birliği çalışmaları ile İsrail görüşmelerini eş zamanlı olarak başlattı…

Bu, herkesin anlayamayacağı bir yüksek siyasettir

***

Batı'nın, İslam İttifakı gelişmesine tepkisi pek zavallıca: Zahiren İran’ı düşman ilan eden Batı, birden İran dostu oluverdi

İngiliz ve Alman medyası hep bir ağızdan ezcümle şunu diyorlar: Bu ittifak Sünnilerden oluşmamalıdır, İran da dâhil edilmelidir… (2)

Batı'nın amacı açık: İran fitnesini bu yeni oluşumun içine dâhil ederek, daha başından bu birliğin ölü doğmasını sağlamak…

Batı bu amacına ulaşamayacak. Çünkü devir değişti. Takke düştü, kel göründü. Suriye meselesinde görüldü ki, İran gerçek bir İslam devleti değildir. Kâfir Rusya ile bir olup Müslümanların üzerine bomba yağdırıyor…

İslam öncesinin Pers İmparatorluğunu diriltmek isteyen İran, bir İslam Cumhuriyeti değildir; bir Acem Cumhuriyeti’dir. Amacı da putperest eski imparatorluğu diriltmektir…

İran, dünya Müslümanları açısından, birleştirici değil bölücü bir unsurdur. Yeni kurulan İttifak, İran’ı içine almamakla çok isabetli bir iş yapmıştır. İran safını düşmandan yana belirlemiştir. Bunun bedelini ödeyecektir…

***

İttihad-ı İslam tarih boyunca İransız olmuştur. Yine İransız olacaktır…

İttihad-ı İslam’ı tam 500 yıl önce Yavuz sağlamıştı. Bu birliğe, İran hariç bütün İslam ülkeleri dahil olmuştu…

Yavuz’dan 400 yıl sonra, Abdülhamid’in devrilmesiyle İttihad-ı İslam yeniden bozuldu…

Abdülhamid İttihad-ı İslam siyasetini takip eden son sultandı. Bu siyasetinde büyük bir başarı sağlamıştı…

Dışarıda, Nijerya’dan Japonya’ya, Rusya’nın içlerinden güney Afrika’ya kadar İslam birliğini sağlamış, hilafet otoritesini yaymıştı…

İçeride de, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez… bütün Müslümanları İslam ve Halife ortak paydasında birleştirmişti…

***

Abdülhamid’i deviren İttihat Terakki Fırkası, İttihad-ı İslam siyasetini terk ederek “ittihad-ı anasır” politikasını takip etti. Bu politikanın amacı, güya, Müslüman olan ve olmayan bütün etnik unsurları birleştirmekti…

Bunun ham bir hayal olduğunu, kısa bir süre sonra, İmparatorluğu mahvettikten sonra anlayabildiler… Ba’de harabül Basra…

İttihatçı Rıza Tevfik, yaptıkları yanlışı, daha sonra şöyle itiraf etti:

Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz/ Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.

***

İttihad-ı İslam’ı 100 yıl önce, Masonların yönlendirdiği İttihat Terakki Fırkası sona erdirmişti. İngilizlerin yönlendirdiği CHP ise, ittihat Terakki’den de öteye giderek Hilafeti kaldırdı.

Hilafetin ilgasından sonra dünya Müslümanları imamesi koparılmış bir tespihin taneleri gibi darmadağın oldular…

100 yıllık dağınıklık artık bitiyor. Artık toparlanmanın vaktidir…

Bu toparlanma mukadderdir, kaçınılmazdır. Bu toparlanmayı, İran-Rusya ekseni de ABD-İsrail ekseni de önleyemez…

Vira Bismillah…

Notlar:

(1)www.kanalahaber.com/yazar/alper-tan/islam-ulkeleri-ortak-ordu-ve-ortak-istihbarat-k-27607/

www.kanalahaber.com/yazar/fahrettin-damga/uyumayin-islam-ittifaki-kuruldu-27611/

(2) http://odatv.com/islam-ittifaki-degil-irana-karsi-sunni-ittifaki-1612151200.html

 

@CemalFedayi

Yazarın Önceki Yazıları
Çok olağan bir CHP Kurultayı 06.02.2018Suriye: 1918’de çekiliyorduk 2018’de ilerliyoruz 23.01.20181917’den 2017’ye: Dağılıştan Dirilişe 01.01.2018Fahreddin Paşa’ya Saldıran Fino 22.12.2017Namlusunu Türkiye’ye Çeviren CHP 06.12.2017DEAŞ’ın Yerine Suudî Arabistan 20.11.2017Suudî Arabistan Saddam’ın Yolunda 16.11.2017M. Kemal de istifaya zorlamış 03.11.2017Cumhuriyet 1923’te Değil 1950’de Kuruldu 29.10.2017İyi Parti Kime Yarayacak? 26.10.2017Küçülen ABD, Büyüyen Türkiye’ye Karşı 19.10.2017Görmez Neden Ayrıldı? 14.08.2017Darbeye Katılmayan FETÖ’cü Tehlikesi? 20.07.2017Erbakan’ın İftarından Akar’ın Bayramına 28.06.2017Ramazan Üzerine Son Notlar 18.06.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.