18 Haziran 2018 Pazartesi
 • Altın194,542
 • BIST94.541
 • Dolar4,7355
 • Euro5,5009
 • Euro/Dolar0.00
 • Sterlin6,2809
 • İstanbul21 °C
 • Ankara14 °C
 • İzmir21 °C
 • Konya15 °C
 • Adana20 °C
 • Antalya21 °C
 • Diyarbakır17 °C
 • Bursa18 °C
 • Kayseri15 °C
 • Kocaeli17 °C
 • Şanlıurfa19 °C
 • Gaziantep18 °C
 • İçel24 °C
YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bünyamin Ertekin
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Evliya olmak ister misiniz?
17 Ağustos 2015 12:08

Hazreti Şems-i Tebriz’i sever misiniz? Peki ya Mevlana’yı sever misiniz Yunus Emre’yi, Ahmed el Rufai Hazretlerini, Abdülkadir Geylâni’yi, Emir Sultan, Hacı Bayramı Velî, Muhammed Üftade Hz lerini, Mahmud Hüdayi Hazretlerini ve daha nicelerini...

Peki ya siz de bu zatlar gibi Allah’a âşık olmayı ister misiniz? Tıpkı o Allah’a ermiş evliyalar gibi.  Acaba bugüne dek hiç düşündünüz mü Allah âşıklarını, Erenleri, evliyaları?  Allah’a duydukları o muazzam aşk ile asırlar boyu dilden dile dolaşan ve bir efsane olan Sadi Şirazileri , Bişri Hafileri, Ebu Turabları...

O kişiler ki! Allah aşkı için yaşayıp Allah aşk’ı yoluna baş koyanlardı, Onlar ki ömürlerini Allah hizmetine adayanlardı. Onlar geçmişte olduğu gibi, dün de, bugün de halen var olanlardı...
Arapça olan evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Evliyaya, “evliyaullah” da denir. İslami ıstılahta veli Allah’ın sadık dostu ve sevgili kulu demektir. Veli, Allah’ın şeriatına bağlı, hak ve hakikate âşık kimsedir. Evliya, Allahü tealanın razı olduğu şeyleri yapan, O’nun sevgisini yani rızasını kazanan, Peygamber efendimizin (SAV) gösterdiği doğru yolda bulunan zatlardır.

Peygamber Efendimize Eshab-ı kiramdan evliyanın ne olduğu sorulduğunda buyurdular ki:

“Onlar öyle kişilerdir ki! Görüldükleri zaman Allahü teala hatırlanır. Allahü tealanın öyle kulları vardır ki, onlara nebiler ve şehidiler imrenirler. Allah için severler. Yüzleri nurludur ve nurdan minberler üzerindedirler. İnsanlar korktuğu zaman korkmazlar, üzüldükleri zaman da üzülmezler

Kıymetli okurlar O halde şimdi biz sizlere desek ki! Hayat kitabımızla, yol göstericimiz olan Kur’ân-ı Kerim’le ispat etsek ki, siz hepiniz tıpkı o gönül sultanları gibi birer ermiş evliya olabilirsiniz. Lütfen “ hadi canım sende biz kim evliyalık Allah’a (C.C) dostluk kim”  demeyelim. Allah (C.C) yarattığı her kul için dün geçmişte olduğu gibi bugün de ve kıyamet sabahına kadar çalışıp çabalayanlar için Evliyalık yolları açık.

Kıymetli okurlar size evliyalık yollarının bir anahtarını versek ve işte bu sizin hayat şifrenizdir desek, o anahtarı bir an evvel çevirip mutluluk kapısından içeri girmek istemez misiniz? Kim evliya olmak istiyorsa, Kur’an-ı Kerim'deki (Allah sever) olarak geçen ayetleri bir kenara yazsın ve onlara birebir uysun, yine Kur’an-ı Kerim'de  (Allah sevmez) olarak geçen ayetleri de yazarak onlardan uzak dursun o zaman o kişi evliya olur Allah cc yakınlık kazanır” 

KURAN-I KERİM'DE ALLAH (C.C) KİMLERİ SEVER?

Ali İmran Suresi 76 Ayet Hayır (gerçek onların söyledikleri gibi değil), kim ahdini yerine getirir ve Allah’ın emrine uyup, günahlardan sakınırsa, şüphesiz ki O, muttaki olan (yasaklarından kaçınan ve emrine uygun yaşayanları) sever.

Ali İmran Suresi 134 Ayet O (takva sahibi ola)nlar, bollukta ve darlıkta (Allah rızası için) sarf ederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan (ve güzel davrananları) sever.

Ali İmran Suresi 146 Ayet Nice peygamberler vardı ki, beraberlerinde birçok cemaat savaştı da, Allah yolunda kendilerine gelen (meşakkat)lerden (dolayı) gevşeyip yılmadılar, zayıflık göstermediler. Allah sabır (ve sebat) edenleri sever.

Ali İmran Suresi 148 Ayet İşte (bu yüzden) Allah, onlara hem dünya nimetini, hem de ahiret sevabının güzelliğini (cennetini ve nimetlerini) verdi. Allah, güzel hareket edenleri sever.

Ali İmran Suresi 159 Ayet (Ey Resulüm! Uhud Gazvesi’nde sen) Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet, onlar için mağfiret dile ve (umuma ait) iş hakkında onlara danış, fakat karar verdiğin zaman, artık Allah’a güvenip dayan (onu yap). Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever

 

Bakara Suresi 195 Ayet Allah yolunda (mallarınızı) harcayın da, kendi elleriniz(le kendiniz)i tehlikeye atmayın; iyilik edin. Şüphesiz ki Allah, iyilik edenleri sever.

Bakara Suresi 222 Ayet (Resulüm!) Sana, bir de kadınların adet hali hakkında sorarlar. De ki: “O bir rahatsızlıktır. Bu yüzden aybaşı halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın size emrettiği yerden onlara varın (birleşin). Şüphesiz Allah, çokça tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever.”

Maide Suresi 13 Ayet (Verdikleri) kati sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini kaskatı yaptık. Onlar (Tevrat’ta gerek Rasulü Ekrem’e, gerek diğer ahkâma ait) kelimeleri, yerlerinden kaldırıp değiştirirler. Onlar uyarıldıkları şeylerden nasiplenmeyi de unuttular (terk ettiler, hevalarına tabi oldular). (Resulüm!) İçlerinden pek azı hariç, onlardan yana daima bir hainliğin farkına varıp durursun. Yine de onları affet ve aldırma! Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.

Maide Suresi 42 Ayet (Onlar) yalan dinlemeye çok meraklı ve haram (rüşvet) yemeye pek düşkündürler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, istersen onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen sana hiç bir şekilde zarar veremezler. Eğer hükmedersen aralarında adil şekilde hükmet. Hiç şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever.

Maide Suresi 93 Ayet iman edip Salih amellerde bulunanlara, takvalı oldukları (Allah’ın emrine uygun yaşadıkları/günahlardan sakındıkları) ve hakkıyla iman edip Salih amellere devam ettikleri, yine takvalı olup kesin inandıkları, nihayet takva ile beraber güzel ve hayırlı harekette bulundukları sürece, (haram olunmadan önce) yiyip içtikleri şeylerden dolayı bir günah yoktur. Allah iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever.

Tevbe Suresi 4 Ayet Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden, size karşı (bu sözleşmeden) hiç bir şeyi eksik yapmayan ve aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar (bu hükümden) hariçtir, onlara müddetleri (bitinceye) kadar antlaşmalarını tamamlayın (iptal etmeyin). Çünkü Allah, (ahdi bozmaktan) sakınanları sever.

Tevbe Suresi 7 Ayet O (sözünden dönen) müşriklerin, Allah katında ve Resulü yanında nasıl (geçerli) bir antlaşmaları olabilir? Ancak, Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız hariçtir. Onlar size (karşı ahitlerinde) dürüst davrandıkça, siz de onlara dürüst davranın. Allah muttakileri (emirlerine uyan ve hainlikten sakınanları) sever.

Tevbe Suresi 108 Ayet (Resulüm!) Onun içinde hiç namaz kılma! Daha ilk günden takva üzerine (Allah’ın emrine ve rızasına uygun) kurulan mescidin (Kuba’ mescidi) içinde namaz kılman daha uygundur. (O mescidin) içinde tertemiz olmayı arzu eden adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.

Hucurat Suresi 9 Ayet Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa, hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri, hala (Allah’ın hükmüne boyun eğmeyip) diğerine saldırırsa, Allah’ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer (Allah’ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işinizde) adil davranın. Çünkü Allah adil davrananları sever.

Mumtahine Suresi 8 Ayet Allah, sizinle dininizden ötürü savaşmayanlara, (dininizi yaşadığınız için sizlere saygı gösterenlere), sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah, adil olanları sever.

Saff Suresi 4 Ayet  Allah, kendi yolunda (birbirine) kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde (kendi yolunda) savaşanları sever.

Kâinattaki bütün meyvelerin ve çiçeklerin yetişmesine güneş vesile olduğu gibi, Allah’ımızın dostlarının manevi terakkisine de vesile olan “insanın yaşam Prospektüsü” olan Kuran güneşidir.

Cenab-ı Hak hepimize aktardığımız bu ayetlerde beyan edilen Allah’ın cc sevdiği kullarından olmayı nasip etsin. Rabbim Peygamberimizin sav’ın ve Peygamber varisi olan evliyaların yolundan giden, daima acizliği, fakr ve kusurunu bilen ve iyi akıbetle emaneti teslim eden kullarından eylesin! Amin.

Yazarın Önceki Yazıları
Seyyid Ahmet Avrasi Hocamın Anısına… 03.01.2018Ey Vatandaş Piyango adı altında Kumar Tuzağına düşme 22.12.2017Mevlevilikte Sema Gösteri veya Bir Tür Folklor değildir… 16.12.2017Batı Trakya'da Müftü atanamıyorken İzmir'e Ortadoks Metropolit Atanması 08.12.2017İslam’da Ticaret Ahlâkı (Röportaj) 21.11.2017Tasavvuf ile alakalı sorulara cevaplar ( Röportaj ) 10.11.2017İzmir için 92 yıl sonra Tarihi bir an! 20.10.2017Kadim Tekkelerde Muharrem Ayı ve Aşure 13.10.2017Sahabeye (Ra) Dil Uzatmanın Tehlikesi 05.10.2017Aşure Günü ve Gecesi Neler Yapmalı? 29.09.2017"Göç, Suriyeliler ve Entegrasyon" Çalıştayı 26.09.2017Roman Çalıştayından İzlenimler 07.09.2017İmam Hatip tanıtım programı yapılması zoruna gidenlere! 05.09.2017İzmir de Narko Terör Çalıştayı ve Sonuç Bildirimi 22.08.2017Ülkemiz de Tarikatlar ve Cemaatler Birliği Kurulmalı 08.08.2017Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.