YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
YAYIN İLKELERİ

-- Yayınlarımızın, insan hakları ve özgürlüklere saygılı yayın anlayışı ile izleyicilere ve dinleyicilere ulaştırılmasını sağlamak,


-- Çoksesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermek,


-- Yayınlarımızda ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer vermemek,


-- Toplumda korku ve büyük tepki yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranmak,


-- Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen göstermek ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek, şiddeti teşvik edici yayınlardan kaçınmak,


-- Kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmak,


-- İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek,


-- Yayıncılıkta; hız, kalite, doğruluk, fayda, bilgiyi yorumlama ve güvene gerekli hassasiyeti göstermek,


-- Mümkün olduğunca herkesin, her kesimin görüşlerine objektif olarak yer vermek fakat hadiseleri tahlil ederken, yorumlarken, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair kanaatimizi ayrıca belirtmek, haber ve yorumu karıştırmadan okuyucumuza sunmaktır.