YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay ’Yüce Divan’ görevine talip oldu
Yargıtay ’Yüce Divan’ görevine talip oldu
01 Eylül 2015 13:32
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 'Suçların cezasız kalmaması için gerekli toplumsal savunma mekanizmasının işletilmesi Yüce Divan görevinin Yargıtay’a verilmesi gereklidir' dedi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Rixos Otel’de gerçekleşen 2015-2016 adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada;  “Bireysel başvuru ile temel insan hak ve özgürlüklerinin olay bazında belirlenmesi, ihlal edilen hakkın onarılması ve gerekli önlemlerin alınması için Anayasa Mahkemesine verilen yetki, yüksek mahkeme başta olmak üzere mahkeme kararlarına yönelik bir denetim mekanizması değildir. Zaman zaman ilk derece mahkemeleri yerine geçerek yerindelik denetimi dahi yapması mahkemenin kararlarını tartışılır hale getirmiştir. Yüksek mahkemeler birbirleriyle aynı seviyededir. Bu denkliğin bozulması hukuki güvenliği bir tarafa, bilakis yaratılan karmaşa dolayısıyla hukuka duyulan güven ve inancı zedeler. Yargı birliği sistemini kabul eden ülkelerde tek bir yüksek mahkeme, bizim ülkemizde ise birden fazla yüksek mahkeme vardır. Yüksek mahkemeler arasında üstünlük sıralaması yoktur. Böyle bir üstünlük sıralamasının esin kaynağı olacak anayasal bir dayanak da bulunmamaktadır. Sosyal, ekonomik ve statü bakımından eşitler arasında eşitsizlik doğuran 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunla getirilen bazı hükümler meslek mensupları ve yargı çalışanları arasında büyük rahatsızlık doğurmuştur. Ceza hukuku, diğer hukuk dalları gibi kendine özgü kavramı ve müesseseleri olan bir alandır. Yargıtay’ın yıllardan beri baktığı davalardan edindiği deneyim, zengin içtihat birikimi, üyelerin yetişme biçimleri dikkate alındığında Yüce Divan görevinin Yargıtay’a verilmesi uygun olacaktır. Uzmanlık ilkesinin gereği olarak, yargılanacak kişilerin hukuki güvenliklerinin sağlanması zorunludur. Diğer yandan da suçların cezasız kalmaması için gerekli toplumsal savunma mekanizmasının işletilmesi ve aynı suçu işleyenler arasında ayrım yapılmaması bakımından da Yüce Divan görevinin Yargıtay’a verilmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.

 

 // osman komodo
EGEMENLIK KAYITSIZ SARTSIZ PARALEL YARGININ OLSUN!...
01 Eylül 2015 14:48
 // osman komodo
Ismail Rüştü Cirit seni yargılamak için de bir şeyler düşünülmesi gerekiyor. Madem yargı işlemleri kolaylaşsin diyorsun, o zaman yargı mensuplarindan başlamak gerekiyor....
01 Eylül 2015 14:44
YEREL Kategorisindeki Diğer Haberler