YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hava kirliliği Adana'nın üzerine kabus gibi çöküyor
Hava kirliliği Adana'nın üzerine kabus gibi çöküyor
08 Aralık 2015 11:17
Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, Valilik İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu verilerine göre Adana'da partikül madde toleranslı yasal limitinin 51 kez aşıldığına dikkat çekti

Doğan, yaptığı açıklamada, Adana’da çevresel sorunların artarak devam ettiğini belirterek, çevresel açıdan yaşatılan tahribatların, kentte yaşayanların hayatını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Kentin çevresel tahribatlarına karşı herhangi bir söz söylenmemesinin ve sessiz kalınmasının, kentin sahipsiz bırakıldığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Doğan, Adana’nın özellikle kış aylarında yoğun bir hava kirliliğine maruz kaldığına dikkati çekti.

“HAVA KİRLİLİĞİ ADANA’NIN ÜZERİNE KABUS GİBİ ÇÖKÜYOR”

Kenti yönetenlerin, izleme denetleme yetkisine sahip kurum ve kuruluşların, hem yaşanan çevresel sorunlar karşısında hem de hava kirliliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine vurgu yapan Doğan, “İlimizde kış aylarında yaşamı olumsuz şekilde etkileyen bir hava kirliliği yaşanmaktadır. Kirlilik Adananın üstüne bir kabus gibi çökmekte; akşam saatlerinde sokağa çıkan insanların gözlerinde, boğazında yanma oluşmakta ve insanlar nefes almakta dahi zorlanmaktadır” diye konuştu.

Adana’da 2014 ve 2015 yılı Valilik İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu’ndan alınan verilere göre, (PM) partikül madde toleranslı yasal limit değeri miktarının 2014 yılı içerisinde 39 kez aşıldığını aktaran Kenan Doğan, ilgili yönetmeliğin bu limitin insan sağlığı açısından 1 yıl içerisinde 35 defa limit aşılabileceğinden söz ettiğini söyledi.

2015 yılında bu limitin 51 defa aşıldığına dikkat çeken Doğan, şöyle devam etti:

“Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde partikül madde (PM) 2015 yılı için yasal limit değeri metre küpte 90 mikrogram’dır. Yönetmelik 2019 yılına kadar kademeli olarak bu kirletici parametreyi metreküpte 50 mikrogram seviyesine çekecektir. Yani şuan kirlilik sayılmayan, 90 mikrogram ve 50 mikrogram arasındaki partikül madde miktarları, 2019 yılında kirlilik sayılacaktır. 2015 yılında, bu aralıkta ve 90 mikrogramın üstünde gerçekleşen aşım 244 adettir. Daha yıl bitmeden meydana gelen limit değer aşımları, Adana’da özellikle kış aylarında yoğun bir hava kirliliği yaşandığını göstermektedir.”

“TERMİK SANTRALLER KİRLİLİĞİ KATMERLİ HALE GETİRECEK”

Çevresel kirliliğin ve müdahalenin yoğun olduğu coğrafyamızda ve Adana’da planlanan termik santrallerin bu kirliliği katmerli hale getireceğine dikkati çeken Doğan, Yumurtalık sahil şeridinde neredeyse her kilometre başına yapılmak istenen santrallerin saatte yakacağı kömür miktarlarının binlerce ton olduğunu belirtti. 

Doğan, “Kömürlü termik santrallerinde saatte yakılacak binlerce ton kömürün ve sonucunda oluşacak atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyeceğini söylemek, bilimsel gerçeklikten çok uzaktır. 

İlimizdeki hava kirliliğini azaltmak için; petrokok yani katı yakıtların kullanımının azaltılıp, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle yardım amaçlı dağıtılan kömürlerin miktarı, analiz sonuçları ile ilgili her türlü verinin, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği de dikkate alınarak, Adanalı yetkin kurum ve kuruluşlarla, yarattığı kirliliğin önlemesi adına paylaşılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“EKOLOJİK TEMELE DAYANMAYAN UYGULAMALAR SORUN OLUYOR”

Yakıt kazanlarının periyodik bakımlarının ve araç egzoz emisyonlarının rutin aralıklarla yapılması, ısı izolasyonları ile enerji tasarrufu sağlayarak hava kirliliğinin azaltılması, sanayide enerjinin geri kazanılmasına önem verilmesi ve emisyon kaynağı olan tesislerde, gerekli çevresel yatırımların gerçekleştirilmesinin, sürdürebilir olarak sağlanması gerektiğini ifade eden Doğan, Adana’da ekolojik temele dayanmayan planlama ve uygulamalar pek çok sorunu da beraberinde getirmekte, yeşil alanların azalmasına neden olup; insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Özellikle hava kirliliğinin önlenmesi, temiz hava sirkülasyonunun sağlanması, iklim değerlerinin insan yaşamına daha uygun duruma getirilmesi, yeşil alanlarla sağlanabildiğini aktaran Doğan, şöyle konuştu:

“Ağaçların fotosentez yoluyla karbondioksidi kullanıp atmosfere oksijen vermesi ve ayrıca yaprakları ile toz tutma kapasitelerinden dolayı; kişi başına düşen yeşil alan miktarının azaldığı kentimizde, tahribatlar önlenerek yeşil alanların, ağaç dikimlerinin arttırılması yönünde çalışmalar biran önce gerçekleştirilmelidir. Yaşatılan kirlilik konusunda yetkin kurum ve kuruluşlar, belirtilen limit değerlerin sağlanması için denetimlerini artırmalı ve üzerine düşeni yapmalıdır.” 

YEREL Kategorisindeki Diğer Haberler