YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkmen nedir? Türkmen ne demek?
Türkmen nedir? Türkmen ne demek?
21 Kasım 2015 08:39
Türk kökenli Türkmenler kimdir? Türkmen nedir ve Türkmen ne demektir? Türkmenler, genelde Orta Asya'da yaşamaktadır. Türkmenler yaşadıkları bölgelere göre isim almışlardır. Suriye Türkmenleri, Anadolu Türkmenleri gibi...

Türkmen nedir?  Türkmen ne demek ve Türkmenler kimdir?  Orta Asya'da yaşayan Türklerin bir kolu olan Oğuzlar'ın içinden gelen Türkmenler dünyanın belirli bölgelerinde nufüs etmektedir. Türkmen'in kelime anlamanı nedir? Türkmen ne demektir? İşte Türkmenlere ait bilgiler...

Türkmenler, Oğuz Türklerinden, Orta Asya'da Hazar Denizi'nin güney batısında çoğunlukla Türkmenistan'da ve İran'ın kuzey bölgelerinde yaşayan bir kavimdir.

Köken

Türkmen kelimesinin kökeni hakkında birkaç farklı bilimsel görüş bulunmakla birlikte en çok kabul gören etimolojik tahlil, "Türk-i emin" terkibi üzerinde yapilan tahlildir. Araplar savaşçı Türklerin İslamlaşmasını çok önemsiyorlardı. Oğuzların Maveraünnehir'deki sivil ve askeri temaslar esnasında Müslüman olanlarına ahlak ve barış bakımından aynı safta bulunmakla emanete kavuşmaktan hareketle "Türk-i emin" demişlerdir. Kelime zamanla Türkemen ve Türkmen halini almıştır. 

Azerilerin Türkmenlere halen Türkemen demesi, diğer tezleri fonetik bakımdan zayıflatmaktadır. İkinci teze göre Türkmen kelimesi, Türk kelimesine İran dillerinden gelen ve "Türke benzeyen" anlamı veren manand kelimesinin eklenmesiyle oluşmuştur. Modern araştırmacılar ise -man/-men ekinin yoğunluşturma işlevi gördüğü ve "saf Türk" veya "çoğu Türkler gibi" şeklinde tercüme edilebileceğini öne sürmektedirler. 

Tarihi bakımdan tüm Batı veya Oğuz Türklerine Türkmen veya Turkoman denilmesine karşın günümüzde terim genellikle Türkmenistan'da ve Orta Asya'nın bazı bölgelerinde yaşayan halklar ve Irak Türkmenleri için kullanılmaktadır. 

Modern Türkmenler kısmen, Orta Asyanın büyük bir kesimini içine alan Batı Türkistan yöresindeki Oğuz Türklerinin soyundan gelmektedirler. Oğuz kabileleri 7. yüzyılda Altay Dağları'ndan Sibirya stepleri üzerinden batıya hareket etmişler ve Güney Rusya ve Volga içlerine kadar girmişlerdir. Bu ilk dönem Türkmen halkının yerli İran halklarıyla karıştığını ve Rusya'nın işgaline kadar göçer olarak yaşadıklarına inanılmaktadır.

Türkmen Dili

Türkmen Lehçesi Ural Altay dilgrubunun Ural kolunu oluşturan batı Türkçesinin bir versiyonudur. Türkmenistan'da yaşayan 3 milyondan fazla Türk ile İran, Afganistan ve Rusya gibi ülkelerde yaşayan yaklaşık aynı sayıda Türkmen tarafından konuşulmaktadır. Türkmenistan'da bu dili konuşan insanların çoğu çift dillidir ve yerel dilleri de bilmektedirler. 

Her Türkmen kimliği taşıyan Türk'ün aynı fonetik ve didaktik tarza bağlı kaldığı söylenemez. Bu yüzden "Türkmence" ayrı bir dil gibi algılanamaz. Irak Türkmenleri, Azeri ile Anadolu lehçeleri arasında bir Türkçe konuşurken Ege'deki Türkmenler, tümüyle tarihsel kültür ve eğitim süreçlerinin sonucu olan bir "ağız"la konuşurlar. Horasan Türkmenleri de farklı bir ağıza sahiptir. 

Parmaklarin isimlendirmesi: Başparmak, Badiparmak, Ortadirek, Gulagaci, Guccukhaci

Türkiye'de Türkmen Yerleşimleri

GaziAntep GaziAntep-İslahiye Yozgat Kırşehir Burdur Isparta

 // hasan ötürk
Bence tüki emin olarak kalıp oturuşması daha makbul dur bence emin olmak güvenilir olmak tır peygabebrimizi muhmmedil emin olması güvenirlikten geliyor...
27 Eylül 2017 14:42
 // Abdullah türkmen
Maşallah...
11 Ocak 2016 10:36
YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler