YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin konut ihtiyacı 4,1 milyon olacak
Türkiye'nin konut ihtiyacı 4,1 milyon olacak
27 Haziran 2013 11:28
Onuncu Kalkınma Planı'na göre, 2014-2018 yıllarında şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacı toplam 4,1 milyon olacak.

Planda yer alan kentsel dönüşüm ve konut durum analizine göre, sağlıksız yapılaşma, eskiyen ve yıpranan yapı stoku, afet riskleri, hızlı nüfus artışı, değişen mekan tercihleriyle işlev ve değer kaybeden alanların oluşması gibi faktörler, şehirlerde yapı ve alanların dönüşüm ihtiyacını artırdı.

Riskli yapıların tespiti ve yenilenmesi konusunda görevlendirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu yıl mayıs ayı itibarıyla 19 ilde 46 farklı alanda 97 bin 300 yapıyı içeren, yaklaşık 610 bin kişinin yaşadığı 3 bin 876 hektar, dönüşüm alanı ilan edildi.

Yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ihtiyacı devam ediyor

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde nüfus artışı, şehirleşme, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacının yaklaşık 3,5 milyon olacağı tahmin edilirken, dönem sonu itibarıyla yapı kullanma izni alan konut sayısının 3,2 milyona ulaşması bekleniyor.

Plan döneminde konut açığı önemli oranda azalırken, konut piyasasında arz-talep dengesinin kurulması, konut üretiminin gelir gruplarının ihtiyaçlarına, yerleşmelerin gelişme eğilimlerine ve özelliklerine göre yönlendirilmesi, yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ile çevrelerinin tasarlanması ve yapımına ihtiyaç devam ediyor.

Konut ihtiyacı artacak

Onuncu Kalkınma Planı döneminde ise şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değeri ve işlevini kaybeden, mekan kalitesi düşük bölgeleri, sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak yenilemek, kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek amaçlanıyor.

Bu dönemde, şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacının da toplam 4,1 milyon olacağı tahmin ediliyor.

Plana göre, 2014-2018 yılları arasında izlenecek politikalar ise şöyle:

"-Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekan ile yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecek.

-Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen yaklaşımla gerçekleştirilecek.

-Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek, planlama araçlarından en üst düzeyde yararlanılması sağlanacak. Plan ve projelerin niteliklerini, önceliklendirme, hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme, denetim ve yönetişim süreçlerini tanımlayan usul ve esaslar geliştirilecek.

-Kentsel dönüşüm uygulamalarının finansmanında kamu harcamalarını asgariye indiren model ve yöntemler kullanılacak.

-Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörler, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecek.

-Dar gelirliler başta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha yüksek oranda karşılanması için gerekli önlemler alınacak, barınma sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler geliştirilecek.

-Kamunun konut piyasasında yönlendirici, düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rolü güçlendirilecek, altyapısı hazır arsa üretimi hızlandırılacak.

 

AA

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler