YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha mutlu
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırmalarında”, kadınların erkeklerden daha çok mutlu olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha mutlu
09 Ekim 2013 / 09:56 Güncelleme: 09 Ekim 2013 / 09:57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırmalarında”, kadınların erkeklerden daha çok mutlu olduğu ve evli bireylerin evli olmayanlara göre mutlu olduğu ortaya çıktı.

TÜİK’in 2011 ve 2012 yıllarında yaptığı Yaşam Memnuniyeti Araştırmalarında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 125 bin 720 hane halkının ziyaret edildiği Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında kadınların erkeklerden daha çok mutlu olduğu, evli olanların evli olmayanlara oranla göre mutlu olduğu, mutlulukta eğitim düzeyinin etkili olduğu araştırmada insanların mutlu ve mutsuz olduğu durumların hepsi tek tek açılandı.

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre; 2012 Yaşam Memnuniyeti Araştırması, mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 61’dir. Bireylerin yüzde 62,1’i, 2011 yılında mutlu olduğunu beyan ederken bu oran 2012 yılında yüzde 61’e düşmüştür.

2011 yılında bireylerin yüzde 9,9’u mutsuz olduğunu beyan ederken, bu oran 2012 yılında yüzde 10,2’ye yükselmiştir. Kadınlarda mutluluk oranı, 2011 yılında yüzde 64,6 iken 2012 yılında bu oran yüzde 62,8’e düşmüştür. Erkeklerde mutluluk oranı 2011 yılında yüzde 59,5, 2012 yılında ise yüzde 59’dur. Mutluluk düzeyi, yaş gruplarına göre değişmektedir. 18-24 yaş grubundaki bireylerde mutluluk oranı, 2012 yılında yüzde 64,6 iken 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise bu oran yüzde 60,3’tür.

Genel Mutluluk Düzeyi, 2003-2012 Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görülmektedir. 2012 yılında evli bireylerin yüzde 63,9’u mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 52,9’dur. Bireyleri en çok aileleri ile sağlıklı olmaları mutlu etmektedir Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2011 yılında yüzde 73,8 iken bu oran 2012 yılında yüzde 69,6’ya düşmüştür.

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2011 yılında yüzde 72,8 iken bu oran 2012 yılında yüzde 70,8’e düşmüştür. Eğitim düzeyi arttıkça mutluluk düzeyi de artmaktadır. İlkokul mezunu olanlarda mutluluk oranı, 2012 yılında yüzde 60 iken, yükseköğretim mezunu olanlarda bu oran yüzde 67,4’e yükselmektedir.

Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri artmıştır. Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2012 yılında sosyal güvenlik, eğitim ve ulaştırma hizmetleri ile adli hizmetlerden memnuniyet 2011 yılına göre artarken sağlık hizmetlerinden memnuniyet azalmıştır. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet, 2011 yılında yüzde 75,9’dan 2012 yılında yüzde 74,8’e düşmüştür. Asayiş hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ise yüzde 79,4 ile aynı kalmıştır.

Bireylerin yüzde 76,6’sı kendi geleceklerinden umutludur. Kendi geleceklerinden umutlu olan bireylerin oranı, 2011 yılında yüzde 75,2 iken bu oran 2012 yılında yüzde 76,6’ya yükselmiştir. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı, 2011 yılında yüzde 74,9 iken bu oran 2012 yılında yüzde 76,9’a yükselmiştir.

Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı ise, 2011 yılında yüzde 75,5 iken bu oran 2012 yılında yüzde 76,3’e yükselmiştir. Bireylerin daha ucuz ürün tüketim eğilimi devam etmektedir. Ekonomik gelişmeler karşısında bireylerin yüzde 55,7’si 2011 yılında daha ucuz ürün tükettiğini belirtirken, bu oran 2012 yılında yüzde 56,6’ya yükselmiştir. Bununla birlikte, 2012 yılında bireylerin yüzde 36,7’si borçlanmış, yüzde 24,7’si tasarruflarında azalma olduğunu ifade etmiştir. Bu oranlar 2011 yılında sırası ile yüzde 32,3 ve yüzde 26’dır.

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler