YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Torba Yasa Neleri kapsıyor, Ne zaman yürürlüğe girecek? 2016
Torba Yasa Neleri kapsıyor, Ne zaman yürürlüğe girecek? 2016
01 Şubat 2016 13:50
Torba yasa onaylandı yürürlüğe girmesi bekleniyor. Birçok konuyu kapsayan torba yasa neleri kapsıyor? Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? 2016'nın ilk ayının son gününde torba yasa onaylandı.

Geniş alanda yeni düzenlemeleri içere torba yasa TBMM' de görüşülerek yasalaştı. Torba yasa çıktı mı, neleri ve hangi alanları kapsıyor ve yürürlüğe girme tarihi nedir?

Bedelli askerlikten, Doğum yapan memura kadar yeni düzenlemeleri içerecek olan torba yasada neler var? TBMM'de kısa bir süre önce kabul edilen torba yasasına göre, 26 yaşına kadar pasaport harcı alınmayacak, iş kuran gence 3 yıl vergi yok, polis ve uzmana gösterge artışı, memura doğumla yarı çalışma hakkı geldi. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonrasında, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Çok geçmiş alanda yeni düzenlemeleri içen yeni torba yasa emeklilik neler?

Torba yasa ile ilgili 2015 sonlarında çıkan haberlerde, geçtiğimiz yıl yasalaşmayan kanun tasarılarının bu yılın ilk aylarında meclis gündemine taşınacağı mesajı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilmişti. Geçtiğimiz kanun tasarıları ve yeni oluşturulan kanun tasarılarını kapsayan torba yasa 2016 ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

TORBA YASA TBMM'DE YASALAŞTI

Torba yasa TBMM'de yapılan görüşmeler sonrasında yasalaştı. Gelir vergisi ve bazı kanun tasarılarında değişiklik yapılmasını içeren kanun tasarısı geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Çeşitli alanda yapılacak düzenlemeleri içeren tasarı; Taşeron işçi, SSK, emeklilik, kıdem tazminatı, doğum izni, lise ve üniversite mezunlarına GSS primi ve dövizle bedelli askerlik, polis, uzman, çiftçi ve muhtar için düzenlemeler içeriyor. Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? sorusu cevap buldu. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonrasında, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Kanun tasarının yasalaşmasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İLK DEFA İŞ KURAN GENCE 3 YIL VERGİ YOK

Torba yasa ile ilk defa iş kuran genç girişimcilere, üç vergilendirme dönemi boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmına gelir vergisi muafiyeti getirilecek.  Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olan, 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançların bir kısmı gelir vergisinden müstesna olacak.

TORBA YASADAN BASİT ESNAFDA YARARLANACAK

Yasanın getirdiği bir diğer düzenleme de basit usulde vergilendirilen esnaf için. Ticari kazancı basit usuldeki mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8 bin lirasına kadar olan kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak. Bu tutar, her yıl günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenecek.

YENİ TORBA YASADA ÇOCUKLARA VE GENÇLERE PASAPORT HARCI YOK

25 yaşını doldurmamış öğrencilerden pasaport harcı alınmayacak.

DOĞUM SONRASI YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI

Torba yasada, memurların, doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi verilecek.

YENİ TORBA YASADA ERKEN DOĞUMA İLAVE İZİN

Torba yasada, memurlara, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecek.

POLİSE VE UZMAN JANDARMAYA GÖSTERGE ARTIŞI

Emniyet hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda bulunanların yararlandığı emniyet hizmetleri tazminatları yüzde 25 artırılacak. Emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personelden yükseköğrenimle olanların ek göstergeleri de yükseltilecek.

Uzman erbaşlar ile uzman jandarmaların 2 bin 200 olan ek göstergeleri 3 bine çıkarılacak. Uzman erbaşlara birinci dereceye yükselme imkanı getirilecek. Uzman erbaşların, kamuya geçebilmeleri için 7 yıl çalışmaları gerekecek.

DOĞUM YAPAN KAMU ÇALIŞANININ ÇALIŞMA DÜZENİ

Doğum yapan memurlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay, günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Bu süre içinde süt izni verilmeyecek, mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmayacak. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay eklenecek. Bebeği engelli doğan kadın memur ise 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışabilecek. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de verilen 8 haftalık iznin bitiminden itibaren bu haklardan yararlanacak. Memurun çalışacağı süreler, ilgili kurumca belirlenecek.

EVLAT EDİNMEYE İZİN HAKKI

Yeni yasa ile 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur eşlerine, 8 haftalık iznin veya yarı zamanlı iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilecek.

ÇOCUĞU OLAN OKULA BAŞLAYANA KADAR YARIM ÇALIŞABİLECEK

Tasarı, çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı da getiriyor. Çocuğu olan veya evlat edinen memur anne ve baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek.

YARIM ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI

Yarı zamanlı çalışmada, mali haklar ile sosyal yardımlara ilişkin ödemelerin yarısı yapılacak. Fiili çalışmaya bağlı ödemeler ise devam edecek. Bu dönemdeki hizmet süreleri, derece yükselmesi ile kademe ilerlemesinde yarım olarak dikkate alınacak. Fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacak.

Yarım zamanlı çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenecek. Ancak bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenecek.

ÇİFTÇİYE İYİ HABER

Torba yasadan çiftçilerde faydalanacak. Çifçilerin almış oldukları Gübre ve yemde fiyatlarında KDV tutarı sıfırlanacak.

MUHTARLARA ZAM

Torba yasa kapsamında muhtarlar içinde düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre, Muhtarların net 940 lira olan ödenekleri bin 300 liraya yükseltilecek.

Yeni Torba Yasa meclisten geçti, 2016 Torba Yasa'da neler var? 

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, kamuoyunda torba yasa olarak bilinen tasarı, meclisten geçti. Memurlardan gençlere, emeklilerden kolluk kuvvetlerine toplumun pek çok kesimini ilgilendiren torba yasayla bu yıl pek çok yeni düzenleme gelecek. Peki, 2016 Torba Yasa'da neler var? 2016 Torba Yasası taşerona işçileri kapsıyor mu? Teşkilat mensupları ve çalışan kadınları bekleyen yeni uygulamalar neler? 2016 Torba Yasası'nın meclisten geçmesiyle tüm bu soru işaretleri yanıt buldu. Milyonların sorunlarını çözeceği iddiasıyla yola çıkan 2016 Torba Yasası'nın içeriği ve detaylarını sizler için derledik.

1 Kasım seçimlerinden bu yana çalışma hayatında yeni düzenlemeler için kolları sıvayan TBMM, yasama faaliyetine son yıllarda olduğu gibi bu yılki düzenlemelerine de Torba Yasa ile başladı. 2016 Torba Yasası'nda polisten askere, muhtarlardan esnafa, çalışanlardan emeklilere kadar pek çok kesim için önemli düzenlemeler var.İşte 2016 Torba Yasası'na girenler ve girmeyenler!

İŞ KURAN GENCE 3 YIL VERGİ YOK

2016 Torba Yasası düzenlemesinde çalışan kesimin yanı sıra çalışma hayatına yeni adım atacak gençleri teşvik edecek uygulamalar var. Buna göre ilk defa iş kuracak olan genç girişimcilere gelir vergisi muafiyeti getirilecek. Üç vergilendirme dönemi boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmından vergi alınmayacak. 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerden ve ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olan kişilerden faaliyete başladıkları tarih itibariyle üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançların bir kısmı gelir vergisinden müstesna olacak. Vergilendirmeden belirtli şartlarla muaf tutlacak bir diğer kesim ise basit usulde vergilendirilen esnaf için. Bu gruba giren esnaflardan tespit edilen ticari kazançlarının 8 bin lirasına kadar olan kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak. Tutar oranı, her yıl günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenecek.

EMNİYAT TEŞKİLATINA ZAM GELİYOR

2016 Torba Yasası düzenlemesi kapsamında mahalle bekçilerinden Emniyet Genel Müdürü’ne kadar emniyet teşkilatına zam yolda. 2016 Torba Yasası'nda yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte teşkilat mensuplarına verilen Emniyet Hizmetleri Tazminatı %25 oranında artacak. Zam oranı rütbeye göre değişmekle birlikte değişecek. Zam miktarı 140 lira ile 615 lira arasında değişecek.

DOĞUM YAPAN KADINLARA YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

2016 Torba Yasası'na göre çalışan annelerin çalışma hayatını daha rahat devam ettirebilmesi içni yeni düzenlemeler var. Buna göre; doğum sonrasında ücretsiz izin alan memur anne ve babaya, her sene için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükseltmesi verilecek. Veriecek bu yeni hak, torba kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kullanılan izinler için geçerli olacak. Bu yeni hak evlat edinenler için de geçerli olacak. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen memurlar, iki yıllık aylıksız izin hakkından yararlanabilecek. Ayrıca üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen memur eşe, çocuğun teslim edildiği tarih itibariyle sekiz hafta aylıklı izin verilecek.Çalışan kadınlara yönelik pek çok yeni hakkında yer aldığı 2016 Torba Yasası'na göre erken doğum sebebiyle doğum öncesi iznini kullanamayan memur, kullanamadığı bu süreyi doğum sonrası iznine ek olarak talep edebilecek. Ayrıca üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen memur eşe, çocuğun teslim edildiği tarih itibariyle sekiz hafta aylıklı izin verilecek.

UZMAN ERBAŞLARA EK GÖSTERGE ARTIŞI

2016 Torba Yasası ile birlikte emniyet teşkilatının yanı sıra TSK’ya zam yolda! Mevcut uygulamaya göre uzman erbaşın ek göstergesi astsubayın 2/3 ’ünden fazla olamıyor. Ek gösterge tavanı 2.200 olarak uygulanıyor. Yeni Torba Yasa ile birlikte bu rakam artacak ve 3.000'i bulacak. Böylece uzman erbaşlar için maaş artışı ve özellikle emekli aylığında artış olacak.

EBEVEYNE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI

Yeni doğum yapan ebevynlerin yanı sıra küçük yaşta çocukları olan, tam süreli olarak çalışan anne ve babalara yeni düzenleme geliyor. Yeni Torba Yasa ile birlikte İş Kanunu değişecek, çalışan anne ve babalar, isterlerse çocuklarının ilkokula başladığı tarihe kadar kısmi süreli çalışabilecekler. İşveren ebeveynin bu talebini fesih sebebi sayamayacak. Doğum veya doğum sonrasında annenin vefatı halinde annenin kullanamadığı izinler, babaya geçecek.

EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ KALKIYOR

2016 Torba Yasası 'dan etkilenecek bir diğer grup emekliler olacak. Şuan ki uygulamada emekli olduktan sonra esnaf veya şirket ortağı olarak çalışmaya devam edenlerden yüzde 10 oranında destek primi kesiliyor. Yeni Torba Yasa ile birlikte bu kesinti kalkacak. Yani emeklilik sonrasında iş yeri açıp vergiye kaydolduğu için veya şirket ortağı olduğu için emekli aylığından kesinti yapılan vatandaşlar, için maaşından kesinti sorunu kalmayacak.

GENÇ İŞSİZLERE İKİ YIL DAHA GSS

2016 Torba Yasası işsiz gençlerin en büyük sorunu Genel Sağlık Sigortası'na da kısmi çözüm getiriyor. Yeni kanunla birlikte prim ödememe zorunluluğu için ek 2 sene gelecek. Buna göre lise ve dengi okullardan mezun olanlar 20 yaşını, üniversiteden mezun olan gençler ise 25 yaşını geçmemek şartıyla, iki yıl boyunca zorunlu GSS primi ödemeksizin sağlık hizmeti alabilecekler.

KADIN İŞÇİYE YENİ İZİN

Mevcut uygulamada doğum yapan kadın işçi, isterse ücretli izin süresinin (16 hafta) bitiminden itibaren altı ay ücretsiz izin alabiliyor. İşveren bu altı 6 ay boyunca işçiye her hangi bir ücret ödenmiyor. 2016 Torba Yasası kanunuyla gelecek düzenlemeyle birlikte, bu ücretsiz izin süresince kadın işçi iş yerinde yarım gün çalışırsa, diğer yarım günün ücretini devlet ödeyecek. Ancak bunun için bazu şarlar var:Doğum tarihinden önceki son üç yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olması, doğum sonrasındaki altı aylık sürede yarım gün (haftalık 22,5 saat) çalışması, doğum sonrası analık izni bittikten sonra 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor. Yarım çalışma ödeneği ödenen süre boyunca kadın işçinin primlerinin yarısı da yine İŞKUR tarafından ödenecek. Bu haktan üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birisi de yararlanabilecek.

2016 TORBA YASASI NELERİ KAPSAMIYOR?

Torba Yasası'nda yer alan maddeler toplumunda pek çok kesimine büyük avantajlar sunsa da uzun zamandır düzenleme bekleyen ancak bu yılda yasa dışı kaldığı için üzülenler de var. Erken emeklilik bekleyenler, taşeron işçiler ve sigorta öncesi için doğum borçlanması bekleyenler bu gruplardan bazıları. İşte, 2016 Torba Yasası'na girmeyen konular!

Bu yıl yapılacak Torba Yasası kanununda düzenleme bekleyen kesimin başında hiç kuşkusuz taşeron işçiler geliyordu. Hükümet kanadından kamuda çalışan taşeron işçilere kadro geleceğine dair açıklamalar gelmişti ancak 2016 Torba Yasası'nda bu yönde bir düzenleme geçmedi.
2016 Torba Yasası'ndaki düzenlemeriyle hüsrana uğrayan bir diğer grup ise erken emeklilik bekleyenler oldu. 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayan ancak emeklilikte yaşa takılanlar da torbadan eli boş döndü.

1 Ekim 2008’den sonra ortaya çıkan çalışmaya devam ettikçe emekli aylıklarında düşüş yaşanması sorunu devam edecek. Günleri arttığı hâlde emekli aylıkları düşmeye devam edenler için 2016 Torba Yasası'nda bir düzenleme yapılmadı. Yani bu yıl da emekli aylıkları düşmeye devam edecek.

Emeklilik hayali kuran kadınların dört gözle beklediği sigorta öncesi doğum borçlanması başlığının altı da doldurulamadı. Kadınlar için uygulanan doğum borçlanmasında, “önce sigortalı ol sonra doğur” şartı bu yıl da devam edecek. Önce doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan kadınların talepleri 2016 Torba Yasası'nda yer almadı.

Stajyerlere çözüm yok: Meslek liselerinde okuyup staj sigortası yapılanlar, emeklilikte bu sigortanın başlangıç kabul edilmesini istiyordu ancak 2016 Torba Yasası bu beklentiye de karşılamadı. Emekli aylıkları düşmeye devam edecek: 1 Ekim 2008’den sonra ortaya çıkan bir sorun da çalışmaya devam ettikçe emekli aylıklarında düşüş yaşanması. Özellikle 3.500 liranın altında kazançla SGK’ya bildirilen kişilerin, prim günleri arttığı hâlde emekli aylıkları düşüyor. Torba kanunda bu sorunun çözümü için de düzenleme yapılmadı.

 // erdal
Boş bir torba!! Vatandaşın pazar filesi gibi . Esnaf olarak kan agliyoruz göz yaşımizi bir kere silmedi bu devlet hep mendil verdi lazim olur diye.bu millet bunu hak etmiyor 15 temmuz ruhuna yakismayan bir torba bu...
26 Şubat 2017 20:22
 // Mert
Hurda araclar insanlara mezar oluyor bunu lutfen gorun artik sigortasi 2000 tl muayene 1500 arac 1000 lira birde garibana ciksin su yasa yillardir cikti cikacak deniyor bir numara yok...
26 Aralık 2016 23:01
 // Arzu
Afff istiyorizzzz...
04 Aralık 2016 05:13
YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler