YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Muhtarlara nikah kıyma yetkisi geliyor!
Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı; çipli kimlik kartları için biyometrik veriler alınması, isim değiştirme ve muhtarlara nikah kıyma yetkisi verilmesi gibi birçok değişiklik getiriyor.
Muhtarlara nikah kıyma yetkisi geliyor!
25 Kasım 2014 / 04:03 Güncelleme: 25 Kasım 2014 / 07:51

Hükümetin hazırladığı ve Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa tasarısının 4. bölümüne göre, bebeklere konulacak isim "üç" ile sınırlandırılıyor. Yeni büyükşehir olan illerde ise, köyken mahalleye dönüştürülen muhtarlara "evlendirme memurluğu" yetkisi getiriliyor.

Aysel Alp'in Hürriyet'teki haberine göre, yeni yasa tasarısına ile doğum bildirimi, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşuna da yapılabilecek. Çocuğa konulan ad, üç adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan kimliğine yazılacak.

Tasarıya göre, İçişleri Bakanlığı, 2012 tarihli "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması"na ilişkin yasayla; köyken mahalleye dönüştürülen mahalle muhtarlıklarına evlendirme memurluğu yetki ve görevi verilebileceği hükmü getiriliyor.

Vatandaşın biyometrik verisi alınabilecek

Hükümetin hazırladığı tasarıda, çipli kimlik kartları için vatandaşın parmak izi, damar izi ve avuç içi biyometrik verilerinin alınabilmesine dair hüküm de yer aldı.

İşte tasarıda vatandaşı yakından ilgilendiren diğer hükümler:

Bir yıl içinde ad soyad değiştirilebilecek

Tasarının en önemli maddelerinden birini de ad soyad değişikliği oluşturuyor. Buna göre; soyadı kanununa aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadları; mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulu kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilecek. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilecek. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilebilecek.

Mirasçılık belgesini nüfus müdürlükleri verebilecek

İlgililerin talebi halinde nüfus müdürlükleri tarafından mirasçılık belgesi verilebilecek. Nüfus müdürlüklerince verilen mirasçılık belgesi hakkında menfaati ihlal edilenler tarafından sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilecek.

Kimlik kartına el koyulmayacak

- Kimlik kartı hiçbir kişi veya kurum tarafından alıkonulamayacak.

- Doğum bildirimi zamanında yapılırsa "değerli kağıt bedeli" ödenmeyecek.

- Evlenen çiftlere "uluslararası aile cüzdanı" verilecek.

Nüfus kaydı ve ikametgah için muhtara gitmeye son

- Vatandaş kendisi ve çocukları için nüfus kayıt örneğini, ikametgah belgelerini fiziki veya elektronik ortamda isteyen kurumlara verebilecek. Bunun için muhtarlara gitmeye gerek olmayacak.

Soyad değişikliği için dilekçe yeterli olacak

- Tasarı yasalaşırsa nüfus müdürlüğüne yazılı talepte bulunmak şartıyla;

Kadın, boşanması halinde evlilik önceki soyadını kullanabilecek. Aynı şekilde hem kendi hem de kocasının soyadını taşırken; sadece kocasının soyadını taşımaya karar verirse bunun için yazılı talepte bulunması yeterli olacak.

Evlendiğini, adres değişikliğini bildirmeyene 80 lira, yanlış adres bildirene 500 lira ceza

Evlendiğini yurtiçinde nüfus müdürlüğüne; yurtdışında da dış temsilciliklere bildirmeyenlere 80 lira idari para cezası kesilecek. Adres değişikliğini zamanında bildirmeyenlere yine 80 lira ancak gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 lira ceza verilecek.

Yabancılara kimlik numarası

Türkiye'de ikamet izni verilen yapancılara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kimlik numarası verilerek "yabancılar" kütüğüne kaydedilecek. İkamet izni aranmaksızın kimlik numarası vermeye ise İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler