YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem ayı orucunun sevabı nedir? Muharremde oruç farz mı?
Muharrem ayı orucunun sevabı nedir? Muharremde oruç farz mı?
24 Ekim 2015 09:20
Muharrem ayında tutulan orucun sevabı islam alimlerinin de yorumlarında yola çıkarak oldukça fazladır. Mübarek muharrem ayında tutulan orucun sevabı nedir? Muharrem ayında oruç tutmak farz mıdır?

Muharrem ayı, müslümanlar için bir fırsat kapısıdır. Mübarek muharrem ayında yapılan ibadetlerin sevabı oldukça büyüktür. Bu aya özel olarak yapılan ibadetler, tutulan oruçlar, kılınan namazların sevabı fazladır. Muharrem ayı ibadetlerinin sevabı nedir? Muharrem ayı orucunun sevabı nedir ve muharrem orucu farz mıdır?

Muharrem Ayı kutsal ayıdır.Muharrem Ayı haram aylardandır.Bu ayda savaşmanın yasak olduğu Kur' an-ı Kerim' de açıkça belirtilmiştir.Muharrem Ayı Hicri ( Kameri ) ayının ilk ayıdır.1 Muharrem Hicri yılbaşıdır.Allah emirleri kesindir.O' nun yasalarında herhangi bir değişiklik bulunmaz.Son Peygamber olan Hz.Muhammet' e ne gönderdi ise önceki peygamberlerin hepsine de aynısını göndermiştir.Bu durum Kur'an-ı Kerim' de defalarca belirtilmiştir.

Muharrem orucunun sevabı:

Ramazan orucundan sonra en kıymetli oruç Muharrem ayında tutulandır 

“Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Müslim, Ebu Davud) 
Ebu Hureyre (ra)'dan: 

Allah Resulu (asm) buyurdu ki: 
"Ramazan'dan sonra en üstün oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlarından sonra en değerli ve üstün namaz gece yarısında kılınan (teheccüd) namazıdır." (Müslim) 

“Ramazan ayından sonra (başka bir ayda) oruç tutacaksan, Muharrem’i tut. Çünkü o Allah’ın ayıdır.” (Tergib ve Terhib) 

Ali Bin Ebî Tâlib'den (ra) rivayet edilmiştir: 

Bir adam kendisine: 
”Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? diye sordu. 

Ali (ra) ona dedi ki: 
Ben, Resulullah'ın (asm) yanında otururken bir adamdan başka hiç kimsenin bu konuda sorduğunu işitmedim. 
Adam: 
“Ey Allah'ın elçisi! 'Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin?”diye sordu. 
Resulullah (asm) buyurdu ki: 

Ramazan’dan sonra oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allah’ın aylarından ilk ayıdır. O ayda bir gün vardır ki o günde Allah bir toplumun tevbesini kabul edip bağışlamıştır. Başka bir toplumu da affedip bağışlayabilir.” (Tirmizi) 

Muharrem ayının ilk gününü oruçlu geçiren kişiye elli senelik kefaret yazılır 

“Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharremin ilk gününü oruçlu geçiren kişi geçen seneyi oruçla bitirmiş, gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan Allah-ü Teala ona elli senelik kefaret yazar.” (Gunyet’üt Talibin)

Muharrem ayında üç gün oruç tutana her gün için 900 yıllık sevap yazılır 

Enes (ra)’ dan rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) buyurdu ki: 

“Kim haram aylarda(n olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb’de) üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir.”Resulullah buyurdu ki her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (her güne karşılık) 900 sene ibadet sevabı yazılır.” (Taberani) 

Muharremden bir gün oruca, 30 gün oruç tutmuş sevabı verilir

“Her kim Muharremden bir gün oruç tutarsa ona her güne karşılık 30 gün (oruç sevabı) vardır.” (Gunyet’üt Talibin) 

Resulullah (asm) buyuruyor ki: 

“Kim, muharrem ayından bir gün oruç tutarsa, o ayda tuttuğu her gününe karşılık o kimse için otuz sevap vardır.” (Abbas, İmam Suyuti) 

Haram aylarda bir gün oruç tutmak, diğer ayların tamamının oruçlu geçirmekten üstündür
Bilindiği gibi Muharrem haram aylardan biridir. Hadis-i Şerif’de şöyle buyrulmuştur: 
“Haram aylardan herhangi birisinin bir gününü oruçlu geçirmek, başka bir ayın otuz gününü oruçla geçirmekten daha efdal ve üstündür. Ramazan ayının bir gününün orucu, haram ayların otuz gününün orucundan daha efdaldir.” (İhya-ı Ulum’id-Din)  

Muharrem orucu farz mıdır?

BAKARA SÜRESİ 183. AYET' TE " Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korumanız umulmaktadır" denilmektedir.Bu ayetlerin hükmünden de anlaşılır ki diğer peygamberlere de İslam Dini' nin kuralları tebliğ edilmiştir.Aynı kurallar Hz. Muhammet tarafından da uygulanmıştır.Adem Peygamber' den itibaren tüm Peygamberler ibadetlerini GECE yapar.ve yaptırırdı.TÜM PEYGAMBERLER ZAMANINDA ÜÇ GÜNLÜK HIZIR ORUCU VE MUHARREM ORUCU TUTULURDU.

İslam Dini' nin oruçla ilgili kuralları bunlardan ibarettir.Bu kurallar İNCİL-TEVRAT ve ZEBUR' da da vardır. Hz. Muhammet' ten sonra iktidarı ele geçiren Emevi ve Abbasi çeteleri bu kurallara uymamışlar; bir sürü yalan - dolanı dinin içine sokarak yeni kurallar oluşturmuşlardır. NİSA SÜRESİ 92. AYET' te " Herhalde bir Müslüman' a layık değil ki haksız olarak bir Müslüman ' ı bile bile öldüre . Meğer ki hataen bir ok veya silah gazası ola . Her kim bir Mümin' in bilmeden ölümüne sebep olsa bile esir düşmüş bir Müslüman kulu veya cariyeyi azad etmek üzerine farz olur.Ayrıca ölenin ailesine diyet vermelidir.Meğer ki ölünün ailesi diyet almayalar ya da bağışlayalar.Eğer ölü sizin düşmanınız olan bir topluluktan olsa bile Mümin 'dir.

 

 

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler