YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kripto ne demek? Kripto nedir?
Kripto ne demek? Kripto nedir?
27 Temmuz 2016 10:47
Kripto kelimesini son zamanlarda sık sık duyuyoruz. Kulağımızın aşina olduğu kripto kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Kripto ne demektir? Kriptonun kelime anlamını ve nasıl kullanıldığını sizler için araştırdık.

Son günlerde kripto kelimesi, kripto ermeniler, kripto bilgiler gibi durumlarla karşımıza çıkıyor. Kripto ne demektir? Kriptonun kelime anlamı merak ediliyor...

kripto
Siyasi inancını gizleyen kimse.
Gizlilik taşıyan belge.
Gizli, görünmez, gözükmeyen.

Kripto; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Siyasi inancını gizleyen kimse.
Saklı yazı
Kimya'daki anlamı:

Gizli, görünmez, gözükmeyen.

İngilizce'de Kripto ne demek? Kripto ingilizcesi nedir?:

krypto-

Kripto hakkında bilgiler
Kriptoloji, şifre bilimidir. Çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenlikli bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın deşifre edilmesidir.

Kripto kısaca anlamı, tanımı:
Kriptolog : Kriptoloji uzmanı.

Kriptoloji : Gizli yazılar, şifreli belgeler bilimi veya incelemesi.

Kriptolojik : Kriptoloji ile ilgili.

Kripton : Atom numarası 36, atom ağırlığı 83,8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz (simgesi Kr).

Siyasi : Siyasetçi, politikacı. Siyasal.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Saklı : Gizli bir yere konarak kaybolması veya çalınması önlenen. Başkalarından gizlenen, gizli tutulan, hafi. Elde tutulan, mahfuz. Saklanmış olan.

Şifre : Gizliliği olan kasa, kapı, çanta vb. şeylerin açılması için gereken rakam. Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü, kod.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

İleti : Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj.

Sistem : Düzen. Dizge. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

Saklı yazı : Gizlilik taşıyan belge, kripto.

Yazı : Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü. Harfleri yazma biçimi. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü. Yazgı. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale. Düz yer, ova, kır. Alfabe. Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi.

Kriptobiya hastalığı : Balıkların dolaşım sisteminde özellikle kışlama sırasında ortaya çıkan, Cryptobia tincae, Cryptobia cyprini, Cryptobia borelli ve Cryptobia salmositica türü protozoonların neden olduğu bir hastalık, Kriptobiyaz.

Kriptobiyaz : Kriptobiya hastalığı.

Kriptofit : (Yun. kryptos: gizlenmiş; phyton: bitki) Organları ve tomurcukları toprak altında korunan çok yıllık bitkiler.

Kriptogamlar : Bakınız: tohumsuz bitkiler Tohumsuz bitkiler.

Kriptojenik : Bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen.

Kriptojenik septisemi : Hayvan hayatta iken, enfeksiyon kaynağının tespit edilemediği septisemiyle belirgin hastalık.

Kriptokokozis : tarafından, öncelikle kedilerde olmak üzere birçok hayvan türünde oluşturulan, subakut veya kronik seyirli, akciğer, burun, deri ve merkezî sinir sisteminde granülomlarla belirgin bulaşıcı olmayan bir mantar enfeksiyonu.

Kriptokotiloz : Siyah benek hastalığı

Kriptol : Elektrik ocaklarında direnç olarak kullanılan, grafit, karborundum ve kilin taneli karışımı.

Kriptoniskus : isopod alt sınıfında, mikroniskus evresinden sonra gelişen ve son konağa tutunan, serbest yüzen larva.

KRİPTOLU TELEFON NEDİR?

Kriptolu telefonlar dinlemeleri ve elektronik gözetimleri engelleyebilmek için üretilmiş, şifreli iletişime izin veren yazılımlarla desteklenmiş cep telefonlarıdır. Telefonlar şifreleme ve şifre çözme işlemini gerçekleştirmek için kriptografik bir çipe sahiptir.

Telefonunun yasadışı dinlendiğinden endişelenen vatandaşlar için kriptolu (şifreli) telefonların satışı serbest bırakılıyor.Kriptolu telefonun kullanılabilmesi için hem arayanın hem de arananın telefonunun kriptolu olması gerekiyor. Her iki telefonda da yüklü olan şifre ve şifre çözücü program, şifreli verileri anında sese çeviriyor. Kriptolu telefonla normal bir telefon arandığında ise dinlenmek mümkün oluyor.
Kripto telefonlar sinyalleri şifrelemek için farklı algoritmalar kullandıkları için şifreleri çözmek çoğu zaman imkansızdır. Bu sebeple cep telefonu üzerinden yapılan konuşmaları dinlemeye çalışanlar anlamsız ses dalgaları duyar.

KRİPTOLU TELEFONLAR DİNLENEBİLİR Mİ?

Tüm parametreler sadece bir kez kullanılır ve ardından hafızadan silinir bu sebeple kodu çözmenin bir yolu yoktur. Fakat gelişmiş teknoloji ile tüm şifreler bir bir deneyerek doğru koda ulaşabilir. Bu teknolojiye sahip çok az istihbarat kuruluşu vardır.

Kripto Yahudilik ne demek?

Kripto Yahudilik (veya Gizli Yahudilik), gizlice Yahudiliği uygulamak fakat topluma karşı farklı bir dini uyguluyormuş gibi görünmektir; bu dinin takipçilerine, "gizli" anlamına gelen ve Yunan kökenli κρυπτός (kriptos) kelimesinden türeyen "kripto Yahudiler" (veya "gizli Yahudiler") denir. Kripto Yahudi terimi atalarının bazı Yahudi geleneklerini takip eden fakat genelde Katoliklik gibi farklı bir dinden gözükenlere de denir.Bu fenomen Ortaçağ'da Yahudilerin 1492'de İspanya'dan kovulmasıyla başladı.

 

 

 

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler