YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kayyum ne demek? Kayyum ataması nedir?
Kayyum ne demek? Kayyum ataması nedir?
04 Mart 2016 15:10
Zaman Gazetesi'ne kayyum atanmasına karar verildi. Bu nedenle Kayyumun ne anlama geldiği merak edilir oldu. Kayyum nedir? Kayyum ataması nasıl yapılır?

Zaman Gazetesi'ne kayyum atandı. Gazeteye kayyum ataması yapılmasının ardından pek çok kişi kayyumun ne anlama geldiğini merak etmeye başladı.  Kayyum Ne Demek? Kayyum Atanması, Kayyum Nedir, Kayyumun Anlamı, Kayyumun Tarifi, kayyum hakkında bilgi, kayyum kimdir, kayyum ne iş yapar? İşte tüm bu soruların cevabı...

Sözlükte "kayyum" un anlamı:

1. cami hademesi.
2. Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

Kayyum Nedir

1 . Hukuki anlamda; belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

Hukuki anlamda uygulaması şöyle: Kayyum da vasi gibi vesayet organlarından birisidir. Ancak vasi vesayet altındaki kimsenin hem kendisini gözetlemek, hem de mal varlığını yönetmek ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek üzere atandığı halde, kayyum sadece belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için görevlendirilir.

2. Usülsüzlük yapılan özel kurumlara, şirketlere, devletin el koyduktan sonra atadığı yönetici.

3. Cami hademesi.

4. Arapça anlamı; gökleri, yeri ve herşeyi tutan. herşeyin varlık sahibi olabilmesi için gerekeni veren. Allah'ın isimlerinden. turkcebilgi.com

5. 4721 Saylı Medeni Kanun' a Göre Vasi Ve Kayyım Atanması
MADDE 403.- Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.

Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır.

Bu Kanunun vasi hakkındaki hükümleri, aksi belirtilmiş olmadıkça kayyım hakkında da uygulanır.

6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Kanununa Göre Kayyım Atanması
Seçimlere itiraz

MADDE 15 – (1) Genel kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemlere ilişkin olarak seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, 14 üncü madde hükümlerine göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili kuruluş veya şubesine bildirir.

(2) Bakanlık veya kuruluş ya da şubesinin üye ve delegeleri; kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel kurul tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilir. Dava basit yargılama usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın temyizi hâlinde Yargıtayca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

(3) Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiği takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder ve görev sürelerini belirler.

Zaman Gazetesi'ne kayyum atanıyor

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Zaman gazetesine kayyum atanmasına karar verdi

 // zuhal
Ne olmuş anlamadım?...
05 Mart 2016 19:21
 // Umeyr
Birgün gelecek herkes yaptıklarından hesap verecek Allahim hesabınızı kolay eyle...
05 Mart 2016 09:37
YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler