YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kayyımın görevleri ne? Kayyım ne iş yapar?
Kayyımın görevleri ne? Kayyım ne iş yapar?
29 Ekim 2015 07:44
Kayyımın görevleri arasında neler yer almaktadır? İki gündür 'kayyum' kelimesini sık sık duymaktayız. İpek Medya grubu kayyıma devredildi ve kayyım görevini yerine getirirken bazı zorluklarla karşılaştı. Kayyımın görevi ne?

Paralel Yapı'nın kasası ve yayın organları olduğu iddia edilen İpek Koze Grubuna kayyım atandı. Kayyımlar, bir süre İpek Medya grubunu kontrol edecek. Kayyumlar görevini yaparken dün bazı engellemelerle karşılaştı. Atanan kayyumların görevi nedir? Kayyum ne iş yapar, Kayyumun Görevleri, Kayyum Atanması, kayyum atanması, kayyum ne demektir?

İşte kayyımın görevleri:

Kayyum Atanması Ve Görevleri 

Devlet tarafından daha ziyade tüzel kişiliklerin hakemlik, uyuşmazlık, tasfiye gibi süreçlerde belirli işlerini yönetmek veya mal varlığını idare etmek için geçici süreyle atanan yönetici veya heyet.

Kayyum atanması

Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.

Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır.

Kanunda aksine bir hüküm yoksa vasi için uygulanan hükümler kayyım için de uygulanır.

Kayyumlık 3 çeşittir

A-) Temsil Kayyumluğu : Vesayet makamı aşağıda mevcut sebeplerden veya kanunda gösterilen hallerde, bir ilgilinin isteği üzerine veya resen kayyım atar.

1-) Ergin kişi, hastalık sebebiyle, başka bir yerde bulunması sebebiyle veya benzeri sebeplerle, önemli bir işini kendisi göremeyecek durumda ise veya bir temsilci atayamayacak durumda ise.

2-) Bir işte küçüğün menfaati ile yasal temsilcinin menfaati çatışıyorsa

3-) Yasal temsilcinin işi yerine getirmesinde bir engel var ise

B-) Yönetim Kayyımlığı

Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan yerler için gereken önlemleri alır ve sayılan hallerde yönetim kayyımı atar.

1-) Kişi uzun süreden beri bulunamıyor ve oturduğu yer de bilinmiyorsa,

2-) Kişi vesayet altına alınması için yeterli sebep olmamasına rağmen, malvarlığını kendi başına idare edemiyor, idare etmesi için yönetici atayamıyorsa,

3-) Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerektiriyorsa,

4-) Tüzel kişi gerekli organlarından yoksun kalmış ve tüzelkişinin başka yoldan yönetimi mümkün olmamışsa,

5-) Hayır işi veya genel yarar için toplanmış paranın yönetimi veya bu parayı harcama yolu sağlanamamışsa,

C-) İstek Üzerine Kayyımlık

İsteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden birisi mevcut ise ergin kişinin talebi üzerine kayyım atanır.

Kayyum Atama Usulü

Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kişinin ikametgahı vesayet makamı tarafından atanır.

Yönetim Kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilenin mallarının bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır

Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kişinin ikametgahı vesayet makamı tarafından atanır.

Yönetim Kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilenin mallarının bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır.

Kayyum Bugün ve Millet'i onaylamadı

İpek Medya Grubunun yazılı bölümüne atanan kayyum yöneticileri Bugün ve Millet Gazetesi'nin yarın (29 Ekim 2015) yayınlanmamasına karar verdi.

İpek Grubu şirketlerine kayyum atanması ardından gazete ve televizyonlarda yönetimi ele alan yeni yöneticiler önemli adımlar atmaya başladı.

Bugün ve Millet Gazetesi'nin yarınki sayılarını inceleyen Kayyum yöneticileri yazı işlerinin hazırladığı nüshaları onaylamadı.

Kayyum yöneticilerinin kararı ile Bugün ve Millet Gazetesi'nin yarınki sayısının basılmaması kararlaştırıldı.

Kayyum'un bu kararı gereği Bugün ve Millet gazeteleri yarın piyasaya çıkmayacak. Gazete yazı işlerinin hazırladığı sayıyı bu akşamdan sosyal medyadan paylaşmışlardı. Nüshalarda devletin kurumlarına ağır saldırı yöneltildiği görüldü.

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler