YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kaya gibi sert muhasara 'Hendek'
Kaya gibi sert muhasara 'Hendek'
15 Temmuz 2014 19:15
Medine'nin zemini kumdur, kolay kazılır. Hendek hızla tamamlanır. Ancak bir kaya damarı her şeyi altüst eder. Taa ki, Resulullah eline balyozu alana kadar...

Medineli Müminler sadece Kureyşli müşrikler tarafından tehdit edilmez, yerli kabile ve gruplar da Müslümanların kanlarını dökebilmek için fırsat gözlemektedirler. Nitekim Yahudi taifesinden bir heyet Mekke'ye gider, “Gelin Muhammed'in (Aleyhisselam) üstüne birlikte yürüyelim” derler.

Sonra döner Gatafanları ayaklandırırlar. Mürreoğulları, Süleymoğulları, Ehabiş derken büyük bir kalabalık toplarlar... Müminler evvelce Beni Kureyza Yahudileri ile sulh etmişlerdir. Ki onların çoluk çocuğunu da korur ve kollarlar. Liderleri Ka'b bin Esed, “Ben Muhammed ile ahdettim, onlardan dürüstlük ve vefa gördüm” dese de müşriklerden Hay bin Ahtab adlı biri gelir fikrini bozar. Münafıklar da homurdanmaya başlar. Evlerini bahçelerini koruma bahanesi ile ayrılırlar. Hadiseyi anlatacak tek kelime vardır “Muhasara!”

Ah o kaya

Hicri dördüncü yılın şevvali... Kureyş 4 bin kişi ile yola çıkar. 1500 deve, 400 at… Birçok kabile Uyeyne ve Hâris komutasında toplanırlar. Hepsini sayarsanız sayıları on bini aşar.   Efendimiz eshabını toplar, fikirlerini sorar. Selmani Farisi Hazretleri, “İranlılar güçlü düşmanın karşısına çıkmazlar; hendek kazar, ardında mevzi tutarlar.” Efendimiz bu tedbiri münasip bulur, savunmadan yanadır zira.

Medine'nin zemini kumdur, kolay kazılır. Hemen alet edevat tedarikler, kolları sıvarlar. Her mümine 4 arşın civarında hendek düşer ki, derinliği iki adam boyunda olacaktır, eni de hızla koşan bir atın atlayamayacağı kadar...

Hendek hızla tamamlanır. Ancak kumun bir karış kadar altından çıkan bir kaya damarı her şeyi altüst eder. Hendeği köprü gibi yaran kitle ortadan kaldırılmazsa bütün emekler boşa gidecektir. Sahabiler keskilerle külünklerle girişir, üç beş kıymık koparabilirler o kadar.

Kureyşlilerin def sesleri, naraları uzaktan uzağa duyulmaya başlamıştır ki kaya olanca haşmetiyle ortadadır hâlâ. Müminler garip ve mahzundurlar. Efendimiz ise mütebessim ve rahattırlar. Mücadelelerinde yılgınlığa yer olmadığını göstermek ister gibi kalkar, taşa yaklaşırlar.

Sakin sakin balyozu alır ve tekbir getirerek vururlar. Taştan müthiş bir çatırtı kopar, kıvılcımlar çıkar. Balyozu bir kere daha kaldırır, bu kez besmeleyle indirirler. Korkunç bir gürültü, şavkı ufku tutar. Resulullah “İran ülkesinin anahtarları elime verildi, Medayin şehrinin köşklerini görüyorum” buyururlar.
E

fendimiz üçüncü kez öyle bir “Ya Allah!” derler ki, müminlerin içi bir hoş olur. Balyoz indiğinde ortalık ışık denizi kesilir. Çatırtı kulakları çökertir. Efendimiz uzun uzun ufka bakar önce Yemen'i müjdeler, sonra Konstantiniyye'yi... Kaya un ufak olmuştur, kürekleyip atarlar. Müminler dağa çekilir, yerlerini alırlar.

Bırakıp kaçıyorlar

Müşrikler sırt sırta yaslanan evleri geçemezler, sık hurma bahçelerini aşamazlar. Gelebilecekleri tek yönde de karşılarına hendek çıkar. Bunu beklemiyorlardır çok şaşarlar. Kılıçları kınlarında kalır sadece ok atarlar. Sadece beş kişi Hendeği geçmeye muvaffak olur. Kuşatma 23 gün sürer, saldırganların morali bozulur, yılgınlık hakim olmaya başlar. Ahzab gecesi görülmemiş bir rüzgar çıkar. Tozdan rüzgar küffarı hırpalar.

Rüzgar gitgide artar, çadırların kazıklarını söker, bezlerini derilerini yırtar, önüne katar. Kazanlar uçuşur, hayvanların ipleri çözülür kaçışırlar. Burunlarının ucunu göremezler ağızlarına toz dolar. İçlerine bir korku düşer ve bırakıp kaçarlar. Efendimiz Medine'ye döner zırhını çıkarıp yıkanırlar.

Cebrail Aleyhisselam gelir, “Ya Muhammed sen silahını çıkardın ama melekler çıkarmadılar. Hemen Beni Kureyza üzerine git” buyururlar. Efendimiz ashabını hemen toplar, “Namazını kılmayanlar da hazırlansın ikindiyi Beni Kureyza'da kılarlar!” Kuşatma 25 gün sürer, müşrikler acze düşer kapıları açarlar. Sa'd bin Muaz'ı hakem seçer,  hükmüne razı olurlar...

 

TÜRKİYE GAZETESİ

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler