YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kadir gecesi ne zaman?  Yarın kadir gecesi mi? 2016
Kadir gecesi ne zaman? Yarın kadir gecesi mi? 2016
30 Haziran 2016 16:35
Ramazan ayının içindeki en önemli gecedir Kadir gecesi. 2016 yılının Kadir gecesi ne zaman? Yarın kadir gecesi mi? Kadir gecesinin müslümanlar için önemi büyüktür.

Kadir gecesinin ne zaman olduğu merak ediliyor. 2016 yılının kadir gecesi ne zaman? Yarın kadir gecesi mi? 

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e iletilmeye başladığı geceye verilen isim olarak kabul ediliyor.

Mübarek 3 ayların sonuncusu Ramazan ayı bilindiği üzere her günü oruç tutulan, en hayırlı ve en çok ibadet yapıla aydır. Ramazan Ayında öyle bir gece vardır ki işte bu gece de Kadir Gecesi'di Yapıaln tüm ibadetlerin kabul edldiği,ellerini semaya çevirenlerin, dualarının geri çevrilmediği Kadir Gecesi ne zaman sorunun cevabı Diyanet tarafından açıklandı.

Her sene Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, kaynaklarda Ramazan'ın son bir haftasında aranmaktadır da denilmektedir. Diyanetin açıklaması ile Bu sene 2016 Kadir Gecesi 1 Temmuz 2016 Cuma akşamına denk gelmektedir. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesine ermenin mutuluğu dualar ile yaşanırken, Kadir Gecesi ayrıca Ramazan Bayramının da müjdecisidir. Peki ya Ramazan Bayramı ne zaman? 2016 Ramazan bayramı Arefesi Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan bayramı ise 5 Temmuz Salı günü başlayıp 7 Temmuz Perşembe günü bitiyor

Tüm meleklerin yeryüzüne indiğine, tüm duaların kabul olduğuna ve tövbekarların günahlarının affedildiğine inanılan gece İslam alemi için büyük önem taşıyor.

"KADİR GECESİ BİN AYDAN HAYIRLIDIR"

Kur'an-ı Kerim'de de Kadir Gecesi ile ilgili bir ayet yer alıyor.

Kadir Ayeti'nde şu ifadeler yer alıyor: "Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır". (Kadir, 97/1-5)

Yine Hz. Muhammed; “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek Kadir Gecesi'nde dua edilmesini tavsiye ediyor.

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GECESİ?

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan’ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Peygamber Efendimiz Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” demiştir.

İTİKAF NEDİR?

Dini bir terim olarak itikaf, ibadet niyetiyle ve kurallarına uyarak inzivaya çekilmek anlamına geliyor.
Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl ramazan ayının son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor. Hanefi mezhebinde, Ramazan'ın son 10 gününde itikaf, "kifai nitelikli müekket sünnet" olarak kabul ediliyor.

İtikafın makbul olması için, itikafa girenin niyet etmesi, oruçlu olması, itikafı beş vakit namaz kılınan camide yapması gerekiyor. Kadınlar, camide değil, evlerinde namaz kıldıkları odada itikafa giriyor. İtikafa giren kimse, camide yiyip içiyor, uyuyor, bu süre içinde kendisini dünya işlerinden ayırarak Allah'a yöneliyor, ibadetle meşgul oluyor, tefekkür edip zikir yapıyor.

KADİR GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Bir bilgide inanarak ve karşılığını bir tek Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini geçirenlerin geçmiş günahlarının yokolacağı müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "Savm", 73). Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

Rivayetlere göre Kadir Gecesinin geldiğini anlamanın bir çok yolı vardır. Alimlerin söylediklerine göre Kadir Gecesi günü sular değişik bir hal alarak adeta tatlılaşır. Kadir Gecesi'nde hava dingin ve sıcak olur. Bulut yağmur ve sıkıcı hava yoktur. Kadir Gecesi'ndeköpekler bile ulumaz denilirken öte yandan da Kadir gecesi ertesinde güneş kızıl doğar ve adeta tabağa benzemektedir.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi için 'Bin Aydan daha hayırlı gece' denmesinin sebebi aslında çok basit. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir Kadir Gecesi. Ramazan Ayının önemi her defasın da büyük övgüler ile anlatılmakta iken Kadir Gecesine varmanın da şerefi çok büyüktür. Bir de büyük ibadetler ile Kadir Gecesi geçirilirse bütün semaların kapıları açılır. 3 aylarda kutlanan Kandil Gecelerinin hepsini geride bıraktık. Şuan da merak edilen tek gece Kadir Gecesi. 1 Temmuz gecesi müslüman aleminin dua bayramı yapacağı Kadir gecesi nedir? sorusunun cevabı da Kur'an'ın inmesidir. Kadir gecesinin önemi Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılmıştır. Kuran'ın 97. suresi olan 5 ayetten oluşan KAdr Suresinde aslında Kadir Gecesi nedir? anlatılmıştır.

"İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletül kadr. Leyletülkadri hayrun min elfişehr. Tenezzelül melaiketü verruhu fiha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta madla'il fecr."

"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." 

Kur'an'da Kadir Gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:

1. Şüphesiz ki biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar

KADİR GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Bir bilgide inanarak ve karşılığını bir tek Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini geçirenlerin geçmiş günahlarının yokolacağı müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "Savm", 73). Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

Rivayetlere göre Kadir Gecesinin geldiğini anlamanın bir çok yolı vardır. Alimlerin söylediklerine göre Kadir Gecesi günü sular değişik bir hal alarak adeta tatlılaşır. Kadir Gecesi'nde hava dingin ve sıcak olur. Bulut yağmur ve sıkıcı hava yoktur. Kadir Gecesi'ndeköpekler bile ulumaz denilirken öte yandan da Kadir gecesi ertesinde güneş kızıl doğar ve adeta tabağa benzemektedir.

RAMAZAN BAYRAMI

Müslüman aleminin tuttuğu Ramazan orucunun mükafatı olarak Ramazan Bayramı müjdelenmiştir. Ramazan Bayramının yaklaştığını müjdeleyen de bu muhteşem gece Kadir Gecesidir.  2016 Kadir Gecesi 1 Temmuz Cuma iken, Ramazan Bayramı da 5 Temmuz Salı günü başlayacaktır

 

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler