YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşte son nefesinde Hz. Ali'nin vasiyeti
Hz. Ali, yaralandığında oğlu Hz. Hasan ağlayarak yanına girer. Hz. Ali: “Seni ağlatan nedir oğlum?” der. “Nasıl ağlamayayım, sen vefat etmek üzeresin.” der. Hz. Ali: “Yaptığında sana zarar vermeyecek sekiz tavsiyemi ezberle oğlum” der ve şöyle devam eder:
İşte son nefesinde Hz. Ali'nin vasiyeti
22 Temmuz 2013 / 14:15 Güncelleme: 22 Temmuz 2013 / 17:25

“Zenginliğin en iyisi akıl zenginliğidir. En büyük fakirlik de ahmaklıktır. En büyük yalnızlık kendini beğenmektir. En büyük şeref güzel ahlâktır.” Hz. Hasan, “Babacığım bu dört tanesi. Bana diğer dördünü öğret.” dediğinde ise Hz. Ali şöyle buyurur:

“Ahmakla arkadaş olmaktan sakın. Sana faydalı olmak isterken zararı dokunur. Yalancı ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir. Cimri ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o kendisine en çok ihtiyaç duyduğun anda senden uzaklaşır. Fâsıkla, kötü kimse ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o, çok değersiz bir şeye seni satar.”

Hz. Ali, oğulları Hasan ve Hüseyin’e, özetle takvalı olmalarını, namaz kılmalarını, zekat vermelerini, öfkelerini yutmalarını, dost ve akrabalarına ziyarette bulunmalarını, affedici olmalarını, Kur’ân’a bağlı yaşamalarını, komşularıyla iyi geçinmelerini, kardeşleri Muhammed b. Hanefiye’ye iyi davranmalarını vasiyet eder.

Allah’ın ipine sarılın, dağılmayın!

Hz. Ali evlatlarına şu vasiyette bulunur:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Bu, Ebu Talib oğlu Ali’nin vasiyetidir ki, o, Allah’tan başka ilah bulunmadığına, O’nun ortaksız olduğuna, Muhammed’in de O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet eder. Puta tapanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere Peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderen Allah’tır. Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur.

Akrabalarınıza bakın. Namazınızı kılın ki, Allah hesabınızı kolaylaştırsın. Yetimlere haksızlık etmekten sakının. Onları dinlemezlik etmeyin. Onlara haksızlık edilmesin. Komşularınıza haksızlık etmeyin. Çünkü onlar, peygamberinizin size emanetidir. Onlar hakkında o kadar vasiyette bulundu ki, biz onları bize mirasçı kılacağını sanmıştık. Kur’ân’ın emirleri dışına çıkmayın. Sizden başkaları sizden önce Kur’ân’la amel etmesin. Önce siz amel edin.

Namazınıza dikkat edin!

Namazınıza dikkat edin. Çünkü o, dininizin direğidir. Rabbinizin Beyt’inden uzak durmayın. Issız kalmasın. Hayatta bulunduğunuz sürece onu ziyaret edin. Eğer onu metruk bırakırsanız, size rahmet nazarıyla bakılmaz. Ramazan ayına dikkat edin. Çünkü o ayda tutulan oruç, Cehennem ateşine karşı bir kalkandır. Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad etmeye bakın. Zekât ödememezlik yapmayın. Çünkü zekât, Rabbin öfkesini söndürür.

Mü’min kardeşlerinizle bağlarınızı koparmayın. Birbirinize iyilikte bulunun, birbirinize sırt çevirmekten, aranızdaki ilişkileri koparıp ayrılıklara düşmekten sakının. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah, azabı şiddetli olandır. Allah, sizi ehl-i beytin şikâyetinden muhafaza etsin. Peygamberiniz, onları sizin üzerinize bekçi kılmıştır. Sizi Allah’a emanet ediyor, size selam söylüyorum. Allah’ın rahmeti üzerinize olsun.”
Hz. Ali’nin bu vasiyeti bizim için bir yol haritasıdır. Ne mutlu bu yol haritasına uyup istikametten ayrılmayanlara!

Bir dua

İşlerimizin sonunu hayr eyle

Allah’ım! Bütün işlerimizde sonumuzu hayra erdir. Dünyanın rezil ve rüsvaylığından ve ahiret azabından bizleri koru. Allah'ım! Kötü ahlâkın her çeşidinden, Senden uzaklaştıran amellerden, fena arzu ve heveslerin bütününden Sana sığınırız. Göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa hoşnut olmayacağın şeylerle bizi baş başa bırakma!

Bir Ayet

Kâinatı yöneten kimdir?

“De ki: Kim­dir si­zi gök­ten ve yer­den rı­zık­lan­dı­ran? Kim­dir ku­lak­la­rı­nı­zı ve göz­le­ri­ni­zi ya­ra­tan? Kim­dir ölü­den di­ri­yi, di­ri­den ölü­yü çı­ka­ran. Kim­dir bü­tün iş­le­ri çe­kip çe­vi­ren, kâ­ina­tı yö­ne­ten. “Allah!” di­ye­cek­ler, du­rak­sa­ma­dan: De ki: “O hal­de sa­kın­maz mı­sı­nız O’nun ce­za­sın­dan?” (Yunus Sûresi, 10/31)

 

BUGÜN GAZETESİ

Etiketler:
YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler