YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşte Hz. Ebu Bekir'in vasiyeti
İşte Hz. Ebu Bekir'in vasiyeti
23 Temmuz 2013 16:04
Hz. Ebu Bekir, Müslüman olduktan sonra Efendimiz’in (s.a.s) yanından hiçbir zaman ayrılmamış, O’nun getirdiği hakikatleri şüphe ve tereddüt etmeden tasdik etmiş ve bu sayede “Sıddîk” ünvanını almıştır.

Mekke’den Medine’ye hicret esnasında da Allah Rasulü’yle beraber olma şerefine nail olan Hz. Ebu Bekir, peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi ve dünyada iken cennetle müjdelenen insanların ilki olmuştur. Ayrıca ilk İslam halifesi olma özelliğini taşıyan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer’in ifadesiyle arkasında kalanlara yaşanmaz bir hayat bırakarak ahirete göç eylemiştir.

Onun son anlarını kendisine ziyarete gelen sahabeden Hz. Selmân-ı Farisî şöyle anlatır:
“Bize öğüt ver” deyince Hz. Ebû Bekir şöyle dedi: “Allah Teâlâ size yakında pek ziyade rızık kapıları açacak. Birkaç günlük ömre aldanıp da yarın Cenab-ı Hakk’ın huzurunda mahcup olmayın. Size dünyayı fethettirecek, kapılarını açacaktır. Siz, ihtiyacınızdan fazlasını almayınız.”

Büyüklenmekten sakının!

Hazret-i Ebu Bekir şu nasihatlerde de bulundu:

“Size her işte, her durumda Allah Teâlâ’dan korkmanızı nasihat ederim. Hoşunuza giden işler kadar, size zor gelen durumlarda da hakikate sarılın. Şunu bilin ki, doğru söz dışında hiçbir kelam hayır ve yarar getirmez. Yalan söyleyen, yaratılış hikmetini saptırmış; bunu yapan ise helâk olmuş demektir. Büyüklenmekten sakının. Topraktan yaratılıp, yine toprağa dönecek olan bir varlığın kibirlenmesi de ne demek oluyor? Bugün var, yarın yok olacak bir varlığın kendini beğenmesi ne kadar anlamsız!..

Çalışın ve nefislerinizi, içinde yer alacakları ölüm ötesi için hazırlayın. Önünüzde çözümü zorlaşan şeyleri Allah’ın ilmine havale edin. Öbür âleme göçmeden önce bir şey hazırlayın ki, oraya vardığınızda karşınıza çıksın. Çünkü Allah Teâlâ, “Gün gelecek, her kişi gerek hayır olarak, gerek kötülük olarak ne işlemişse, hepsini önünde bulacak. Yaptığı kötülükten bucak bucak kaçmak isteyecek. Allah sizi, Zatına karşı gelmekten sakındırır. Doğrusu Allah kullarına karşı pek şefkatlidir.” (Al-i İmran, 3/30) buyurur.

Ömrünüzü faydasız şeylerle geçirmeyin!

O halde, Allah’tan korkun, O’nun emir ve yasaklarına iyice kulak verin. Sizden önce gelip geçenlerden de ibret alın. Unutmayın ki, Rabbinizin huzuruna mutlaka çıkarılacak ve küçük büyük bütün davranışlarınızın karşılığını bulacaksınız. Bununla beraber Allah dilediğini bağışlayabilir. O bağışlayıcı ve affedicidir. Kendinizi iyi tanıyın, sadece kendi noksanlarınızla, kusurlarınızla meşgul olun.

Ömrünü faydasız, boş şeylerle geçiren, tarlaya tohum ekme vaktini kaçırmış olur. Vaktinde tohum ekmeyen ise, hasat zamanı pişman olur. Allah’tan af ve afiyet isteyiniz. Çünkü mümine İslam’dan sonra af ve afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.”
Hz. Ebu Bekir, son anlarında etrafındaki insanlar şahsında bize de yol rehberi olacak bu nasihatleri yaptıktan sonra Hakiki Dost’a kavuşuyordu.

Bir dua

Bizi razı olduğun kullarından eyle

Ey Rabbimiz! Maddi-manevi bütün ihtiyaçlarımızı gider. Günahlarımızı temizle, bizi katındaki en yüce derecelere çıkar. O engin rahmetinin hürmetine hayatta iken de öldükten sonra da düşünülebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Kalbi, gönlü kırıkların, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmayı bizlere nasip eyle.

Bir Ayet

Kur’an Allah’ın kelamıdır

“Pey­gam­ber­le­rin kıs­sa­la­rın­da el­bet­te tam akıl sa­hip­le­ri için ala­cak ders­ler var­dır. İyi bi­lin ki, bu Kur’ân uy­du­rul­muş bir söz de­ğil­dir. Sa­de­ce da­ha ön­ce­ki ki­tap­la­rı tas­dik eden, di­ne ait her şe­yi açık­la­yan, iman ede­cek kim­se­ler için hi­dâ­yet, reh­ber ve rah­mettir.” (Yusuf Sûresi, 12/111)

 

Bugün Gazetesi - Ali Demirel

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler