YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hz.Ali nasıl müslüman oldu?
Hz. Ali çok küçük yaşlardan itibaren bizzat Efendimizin terbiyesi altında yetişti. Her an Allah Resulü ile beraberdi.
Hz.Ali nasıl müslüman oldu?
05 Ağustos 2013 / 09:15 Güncelleme: 05 Ağustos 2013 / 11:34

Bu beraberlik onu, cehaletin pas ve kirine bulaştırmayacak ve nezih bir hayat yaşamasına vesile olacaktı. O, gözünü İslam’da açacak kadar duru, ender insanlardan biriydi.

Allah Resulü’nün amcası Ebu Talip’in maddi durumu iyi değildi. Buna rağmen Ebu Talip, çocukluk yaşlarında Allah Resulü’nü yanına alarak ona sahip çıkmış, onun her türlü ihtiyacını karşılamıştı. Ebu Talip, Peygamberimizi çocukluğundan beri çok severdi. Sofraya oturduğunda mutlaka Allah Resulü’nün de oturmasını beklerdi.

O, sofraya oturmadan kimse yemeğe başlamazdı. Zira o da çok iyi biliyordu ki Allah Resulü bereket sebebiydi. Onun dolaştığı, yediği, içtiği yerler adeta bir bereket yağmuruna tutuluyordu. Allah Resulü Hz.Hatice validemizle evlendikten sonra maddi yönden zor durumda olan amcası Ebu Talip’in yükünü biraz hafifletmek için amcaoğlu Hz. Ali’yi çocuk yaşlarında yanına aldı.

Artık Hz. Ali’nin her türlü ihtiyacıyla Nebiler Sultanı ilgileniyordu. Efendimiz, Hz. Ali’nin özellikle terbiyesi ve ilim tahsili üzerine eğiliyordu. Resulullah’a peygamberlik geldiğinde Hz. Ali henüz on yaşındaydı.

Nedir bu yaptığınız?

Bir gün Allah Resulü ile Hz.Hatice validemiz namaz kılıyorlardı. Bunu gören Hz. Ali çok şaşırmıştı. Hayretle onları namazları bitinceye kadar izledi. Resulullah ve Hz.Hatice namazı bitirince Hz. Ali daha fazla dayanamadı ve meraklı bir şekilde: -Nedir bu yaptığınız? Allah Resulü bu soruya şöyle cevap verdi: - Ey Ali! Bu Allah’ın beğendiği dindir. Seni bir olan Allah’a ve imana davet ediyorum. İnsanlara ne faydası ne de zararı dokunan putlara tapmaktan sakındırıyorum. Hz. Ali o güne kadar Efendimizin ağzından en ufak yalan bir söz işitmemişti.

Canından çok sevdiği, her yönüyle örnek aldığı birinden böyle bir teklif gelince, “Bunu babam Ebu Talib’e danışmam gerek” diye karşılık verdi. Fakat Allah Resulü İslamiyet’i açıktan tebliğ etmek için henüz Cenab-ı Allah’tan izin almamıştı.

İnsanları gizliden gizliye dine davet etmekteydi. Bundan dolayı Hz. Ali’nin gördüklerini ve işittiklerini başkalarına anlatması uygun değildi. Hz. Ali’nin bu cevabı üzerine Allah Resulü şöyle dedi: - Ya Ali! Eğer sana söylediklerimi yaparsan yap, yapamayacak olursan gördüğünü gizli tut, kimseye söyleme.

Babama niye sorayım ki!

O gece Hz. Ali’nin sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Hep Allah Resulü’nün namaz kılışı gözünün önüne geliyor, Efendimizin söylediklerini defalarca zihninden geçiriyordu. Sabah olunca hızlıca Allah Resulü’nün yanına gitti ve yaşından beklenmeyecek bir cevap verdi.

Şöyle diyordu Hz. Ali, Allah Resulü’ne: “Allah beni yaratırken Ebu Talib’e sormadı ki, ben ibadet etmem için gidip ona danışayım.” Daha sonra Allah Resulü, kelimeyi şehadet buyurdu:

“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu.”Hz. Ali de Allah Resulü’nün arkasından şehadeti tekrarladı ve Müslüman oldu. O bu tavrıyla Allah Resulü’nden almış olduğu terbiyenin olgunluğunu da göstermiş oldu. Hz. Ali’nin çocukluğu da tertemiz geçmişti. Onun hayat sayfası hep tertemiz, bembeyazdı. Ak yolun hak yolcularının onun hayatından alacağı çok ders var.

Bir dua

Bütün kötülüklerden Sana sığınırım

Allahım! Şimdi ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim hayırların hepsini Sen’den isterim. Bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden de Sana sığınırım. Senden, cenneti ve cennete götürecek söz ve işleri isterim. Cehennemden ve cehennem ateşine sürükleyecek söz ve hareketlerden da Sana sığınırım.

Bir ayet

Her can ölümü tadacaktır

“Her can ölümü tadacaktır. Sonunda Bizim huzurumuza getirileceksiniz. İman edip güzel ve makbul işler yapanları, cennetin yüksek köşklerine yerleştireceğiz. İçinden ırmaklar akan o cennetlere, onlar devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İyi iş yapanların mükâfatları ne güzel! Onlar, sabreden ve yalnız Rab’lerine dayanıp güvenen müminlerdir.” (Ankebut Sûresi, 29/57-60)

Bugün- Ali DEMİREL

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler