YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Göçmenlik Bürosu Gülen'i haklı buldu
Göçmenlik Bürosu Gülen'i haklı buldu
Göçmenlik Bürosu Gülen'i haklı buldu
19 Temmuz 2008 / 07:52 Güncelleme: 19 Temmuz 2008 / 00:00


ABD yargısı, 'olağanüstü yetenekli yabancı'lara tanınan vize statüsü talebini kanunsuzca reddettiği gerekçesiyle Göçmenlik Bürosu (USCIS)'nu ve İdari Temyizler Dairesi'ni dava eden Fethullah Gülen'i haklı buldu.


Böylelikle Gülen'in 1999'dan beri yaşadığı Amerika'da sürekli oturum (yeşilkart) başvurusunun önündeki çok önemli bir teknik engel ortadan kalkmış oldu. Fethullah Gülen, kanundaki ilgili şartları yerine getirdiği halde kendisini 'olağanüstü yetenekli yabancı' statüsü dışında bırakan ABD hükümetini dava etmişti. Göçmenlik Bürosu ve İdari Temyizler Dairesi'nin bağlı bulunduğu İç Güvenlik Bakanlığı aleyhine geçen yıl açılan dava önceki gün Gülen'in lehine sonuçlandı.


Pensilvanya eyaleti doğu bölgesi federal hakimlerinden Stewart Dalzell'in baktığı dava resmî kayıtlara, 'Fethullah Gülen'e karşı İç Güvenlik Bakanı Michael Chertoff' olarak geçti. Hakim Dalzell, 16 Temmuz tarihli karar gerekçesinde hükümetin argümanlarını birer birer çürüttü. Amerikan İdari Prosedür Kanunu, yargı makamlarına hükümet kurumlarının 'keyfi, kaprisli takdir hakkını istismar eden veya sağlam delillerle desteklenmeyen' kararlarını geri çevirme yetkisi veriyor.


Mahkeme, ilgili hükümet kurumlarının görüşünün aksine, Gülen'in kanundaki 'olağanüstü yetenekli yabancı' tanımını karşıladığı kararına vardı. İlgili kanun, 'bilimler, sanatlar, eğitim, iş veya atletizmde olağanüstü yeteneği ulusal ve uluslararası alanda ispatlanmış ve sahadaki başarıları kapsamlı belgelerle tasdik edilmiş' kimselere bu statüyü layık görüyor. Söz konusu kimselerin 'iştigal alanın en tepesindeki küçük bir kısım yüzdeliğe' tekabül eden bir 'uzmanlık derecesi'ne sahip olduklarını Nobel Barış Ödülü gibi bir uluslararası ödülle veya kanuni düzenlemelerde listesi yer alan 10 kriterden en az üçünü karşılayarak ispatlamaları gerekiyor.


Davalılar Gülen'in 'eğitim' alanında olağanüstü yeteneği olduğunu kanunda belirtilen tarzda ispatlayamadığını iddia etmişti. Davacılar ise 'eğitim' alanı tanımının daraltıldığını belirterek, Gülen'in ilahiyat, siyasal bilim ve İslami araştırmalar gibi alanlardaki başarılarının da nazar-ı itibara alınabileceğini savunmuştu. Hakim, davacı Gülen'e hak verdi.


ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın avukatlığını yapanlar, Gülen'in delil olarak gösterdiği makalelerin bilim adamlarına değil genel halka sunulmasından dolayı kanunda işaret edilen 'ilmi' niteliğini taşımadığını öne sürüyordu. Hakim Dalzell ise bu yorumun 'ilmi' kelimesinin sözlük anlamına ve Göçmenlik Bürosu'nun kendi el kitabındaki tasvire dahi ters düştüğüne işaret etti.


Hakime göre, Gülen'in ABD'de kalması halinde 'dinlerarası diyaloğu ve farklı inanç ve dinler arasında uyumu teşvik ve yaymaya devam edeceğini' bildirmesi, bu vize statüsünü almak için gereken şartlardan biri olan ülkeye katkıda bulunmayı da karşılıyor.


Hakim Dalzell, Gülen'in uzun süre önce reddettiği başvurusunun ücreti olan 1000 dolar tutarındaki başvuru ücretini hâlâ iade etmeyen ABD Göçmenlik Bürosu'na en geç 1 Ağustos'a kadar bu parayı ödeme emri de verdi. Bu karar, davacı Gülen tarafının mahkemeden böyle bir talepte bulunmadığı halde çıktı.


Hakim, çözülmesi gereken, kalan konuları ve davanın bundan sonraki istikametini belirlemek üzere tarafları 4 Ağustos'ta 'statü toplantısı'na çağırdı.

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler