YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Engelli işçilere o hak verildi
Engelli işçilere o hak verildi
04 Nisan 2015 22:55
TBMM'de yaaslaşan, iş yaşamıyla ilgili düzenlemeleri içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı, kamudaki engelli işçilere de yer değişikliği hakkı getirdi.

Kanuna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve en az yüzde 40 oranında engelli işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilecek.  

Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde görevlendirilen işçilerin orman yangın ekip bina ve kulelerinde bulunan sosyal tesisler ve lojmanlarda çalışma saatleri dışında geçirdiği süreler, çalışma süresinden sayılmayacak.

Asgari geçim indiriminin üçüncü çocuk için yüzde 10'a çıkarılmasına ilişkin hüküm, kanun yasalaştıktan sonraki ay başından itibaren, maden kazalarında hayatını kaybedenlere sağlanan haklar 13 Mayıs 2014'ten geçerli olmak üzere, diğer hükümler yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Bu düzenlemenin yayımı tarihinden önce, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının eczanelerce usulüne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, eczacılar hakkında öngörülen cezai şart, her fatura dönemi için brüt 5 asgari ücret tutarını geçemeyecek.

Kamu idarelerinde, kadro ve pozisyonlarda sürekli ve sözleşmeli olarak çalışan, ancak sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile Devlet Memurları Kanunu uyarınca açıktan vekil atananların hizmet bilgilerinin; belirlenen süre içerisinde sigorta bilgilerinin elektronik ortamda kuruma hiç gönderilmemesi halinde, sigortalı başına aylık asgari ücretin beşte biri, geç gönderilmesi halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak. Böylece, emeklilik işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi amaçlanıyor.


AA

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler